Kitais, 2005-aisiais metais, gauti aukštojo mokslo diplomai galios ir kitose ES šalyse. Šalia įprasto diplomo, studentai turėtų gauti ir diplomo priedą, kuriame nurodyta, jog šalyje baigti mokslai atitinka Europos sąjungos mokslo reikalavimus.

Tokia tvarka jau sukėlė sumaištį tarp šiais metais studijas baigiančių studentų. Vilniaus universiteto ketvirtakursė studentė Kotryna teigia, kad vardan geresnio diplomo yra pasirengusi metams atidėti studijas. “Į magistrantūrą stoti nežadu, todėl manau, kad galima pasiimti akademines atostogas ir po to gauti visai kitą Europos sąjungoje pripažįstamą diplomą”, – pasakoja studentė.

Studijų kokybės vertinimo centro diplomų vertinimo vyriausioji specialistė Rima Žilinskaitė taip pat pripažįsta, kad turintiems planų Europos valstybėse apsimoka mokslus baigti ne šiemet, o po metų. “Tą poveikį pajus žmonės, kurie sieks profesinės veiklos Europos sąjungoje. Mūsų centras galės išdavinėti rekomendacinio pobūdžio raštus, kur pažymėsim, kad ta baigta studijų programa atitinka keliamus reikalavimus”, – pasakoja diplomų vertinimo specialistė.

Jau baigusiems aukštąjį mokslą arba šiemet gausiantiems diplomus savo mokslų kokybę ir pasirengimą Europos sąjungai reikės įrodyti laikant papildomus egzaminus.

“Ši tvarka nustato nevienodas sąlygas Lietuvos aukštąsias mokyklas baigiantiems studentams. Toks studentų formalus suskirstymas į gaunančius ir negaunančius diplomo priedėlį yra nepagrįstas jokiais racionaliais argumentais ir diskriminuoja studentus, baigiančius Lietuvos aukštąsias mokyklas iki 2005 m. Studentai, baigiantys studijas iki ir po 2005 m., studijuoja tas pačias programas, kurių nei apimtis, nei turinys niekuo nesiskiria,“ – tvirtino Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Mindaugas Reinikis.

Minėtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime nustatyta, kad studentai, baigę studijas 2005 m., diplomo priedėlį gaus tik jiems pageidavus, o nuo 2006 m. diplomo priedą gaus visi studijas baigiantys asmenys.

Be to, šioje tvarkoje nėra nustatyta, kad diplomo priedėlis absolventams bus išduodamas nemokamai. „Tai prieštarauja Berlyno komunikatui, kurį 2003 m. rugsėjo mėn. 19 d. Berlyne pasirašė už aukštąjį mokslą atsakingi ministrai iš 37 Europos šalių, tame tarpe ir LR Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius,” – sakė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas.

Berlyno komunikate ministrai susitarė, kad nuo 2005 m. kiekvienas studentas, baigiantis tam tikrą studijų pakopą, turėtų gauti diplomo priedėlį automatiškai ir nemokamai. Jie apeliuoja į institucijas bei darbdavius, kad šie panaudotų diplomo priedėlį, skatinant įdarbinimą ir palengvinant akademinį pripažinimą siekiant tolimesnių studijų. Diplomo priedėlis turėtų būti išleistas plačiai naudojama Europos kalba.

Views All Time
Views All Time
4924
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!