Organizacijoms, kurios siūlo integruotus sprendimus visose su statyba susijusiose srityse, turėtų būti aktuali techninės dokumentacijos valdymo sistema. Ši sistema leistų optimaliai valdyti techninę dokumentaciją bet kurioje jos kūrimo stadijoje, sumažintų projekto parengimo laiką bei kainą, suteiktų galimybę rangovams, užsakovams ir projektuotojams dalytis bei keistis technine informacija realiu laiku įmonės viduje ir už jos ribų. Techninės dokumentacijos valdymo sistema į vientisą grandinę sujungia įmonės viduje egzistuojančius standartus. Vienas jų – techninės dokumentacijos struktūros kūrimas, archyvavimas, saugojimas bei platinimas vartotojams.

Kad techninės dokumentacijos valdymo sistema efektyviai funkcionuotų ne tik organizacijos įstatų bei taisyklių popieriuose, turi būti sudaryta ir įdiegta techninės dokumentacijos valdymo sistema. Ši sistema turi atspindėti projekto rengimo eigos grandinę: PROJEKTUOTOJAS – ARCHYVAS – VARTOTOJAS. Šiuo požiūriu vartotojas gali būti tos pačios projektavimo organizacijos projektuotojas, užsakovas ar rangovas. Vartotojas, kuris nedalyvauja projektavimo procese, bet dalyvauja įgyvendinant projektą, turi turėti galimybę tiesiogiai prisijungti prie šios grandinės iš išorės, kad galėtų redaguoti techninės dokumentacijos turinį, peržiūrėti informaciją, daryti pastabas ir išsaugoti grandinėje naują dokumentą, atitinkantį vykdomo projekto struktūrą.

Tęsiant temą „Techninės dokumentacijos valdymas statinių projektavimo įmonėse”, šiame straipsnyje pateikiama detali techninės dokumentacijos valdymo organizacijoje schema, pradedant dokumento sukūrimu, įdėjimu į skaitmeninį archyvą ir tolimesniu jo naudojimu.

Views All Time
Views All Time
3010
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!