Mūsų bendrovės teiktos paslaugos yra susijusios su visomis didžiosiomis Lietuvos energetikos ir daugeliu svarbiausių pramonės imonių. Paslaugos yra finansuojamos tiek Lietuvos užsakovų, tiek tarptautinių finansinių institucijų, donorinių organizacijų, bei užsienio investuotojų. “COWI Baltic” aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, susijusiuose su Lietuvos elektros energijos sektoriaus vystymosi strategija. Šie projektai apima tiek nacionaliniu požiūriu mažiausių kaštų scenarijaus parinkimą visam sektoriui, tiek esamų elektrinių rekonstrukcijos ir naujų termofikacinių elektrinių statybos projektus. Šilumos sektoriuje bendrovė teikė įvairaus pobūdžio paslaugas praktiškai visoms svarbiausioms centralizuoto šilumos gamybos ir tiekimo įmonėms.
Su energetikos sektoriumi susijusiuose projektuose “COWI Baltic” teikia tokias paslaugas:

 • Paraiškų rengimas finansinės paramos gavimui;
 • Šilumos sektoriaus modernizavimo strategijų įvertinimas;
 • Investicinių šilumos ūkio modernizavimo projektų parengimas pagal Lietuvos ir tarptautinių finansinių institucijų reikalavimus;
 • Termofikacinių elektrinių galimybių studijų, verslo planų, konkursinės medžiagos rangovams rengimas ir projektų valdymas;
 • Išsamaus įmonių techninio, finansinio, aplinkosauginio ir teisinio įmonių tyrimo (“Due Diligence”) vykdymas. Konkursinės medžiagos investuotojams parengimas;
 • Šilumos ūkio specialiųjų planų parengimas; atsijungimo nuo šilumos tinklų mokesčio suskaičiavimas;
 • Hidraulinė šilumos tinklų analizė ir hidraulinių modelių kalibravimas, atliekant matavimus šilumos tinkluose. Šilumos nuostolių patikslinimas, pasinaudojant sukalibruotu hidrauliniu modeliu, vykdant Valstybinės energetinės inspekcijos reikalavimus (išvengiama šilumos nuostolių nustatymo bandymo);
 • Priešprojektinių pasiūlymų, techninių specifikacijų, techninių projektų rengimas;
 • Konkursinės medžiagos rangovams (įskaitant ir konkursams “suprojektuoti ir pastatyti” kartais dar vadinamiems “iki rakto”) rengimas;
 • Techninė statybos priežiūra ir projektų valdymas;
 • Poveikio aplinkai vertinimas;
 • Paraiškų TIPK leidimui gauti rengimas.

Pramonės įmonėms teikiamos tokios paslaugos:

 • Paraiškų rengimas finansinės paramos gavimui;
 • Aplinkosauginių ir energijos naudojimo auditų, galimybių studijų, strateginių ir investicinių planų rengimas;
 • Technologinių procesų analizė ir jų modernizavimo pasiūlymų rengimas;
 • Termofikacinių elektrinių galimybių studijų, verslo planų, konkursinės medžiagos rangovams rengimas ir projektų valdymas;
 • Esamų pramonės įmonių modernizavimo ir naujų įmonių statybos projektų rengimas, projektų valdymas, techninė statybos priežiūra;
 • Poveikio aplinkai vertinimas;
 • Paraiškų TIPK leidimui gauti rengimas.
Views All Time
Views All Time
4977
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!