Jau ne kartą per penkerius metus man džiūgaudami skambino žmonės, girdėję viešus kiaulininko Clauso Baltserseno pasisakymus ar skaitę spaudoje apie jo pažadą iškelti savo kiaulių verslą iš Lietuvos, neva jeigu lietuviai ir toliau būsią tokie nesvetingi, danų verslo išskėstomis rankomis laukią rusai. Tuo pat metu buvo samdomi nauji advokatai bylinėtis su mumis teismuose. Netgi tą pačią dieną, kai šis danas paskelbė išsikeliąs iš Lietuvos, pasirodė skelbimas, kad UAB „Saerimner“ ieško sekretorės, gerai mokančios lietuvių kalbą.

Gal ir priimtų rusai, bet pabandykit nusipirkti teritoriją, kur pasistatysit kiaulininkystės kompleksą-fabriką ir gausit atsakymą: „My iskonno ruskix ziemiel niepradajom“; nesvarbu, kur norėtumėt jį įkurti, net jei okupuotame Karaliaučiaus krašte ar Kurilų salose. Danui būtų pasiūlytas kelialapis tik į vieną pusę.

Savaime aišku, jūs nebuvot, kai Dievulis sąžinę ir garbę dalijo, bet vis dėlto gal pasakysit, kodėl Danijos valdžia, kuriai mokate keliskart didesnius pelno mokesčius negu Lietuvos valdžiai, negaili jums didžiulių išmokų, kad tik kiaules išvarytumėte iš Danijos? Taip gyrėtės, kad naudojat pažangiausias technologijas, neduodat kiaulėms antibiotikų, hormonų, modifikuotų sojų, kukurūzų rupinių! Jeigu kiaulininkystė toks niekam – nei Žemei, nei vandenims, nei žmonių sveikatai nekenksmingas verslas, tai kodėl geriamąjį vandenį imate iš 300 m gylio gręžinių? Kodėl jus guja iš Danijos? O gal ir Danijos kiaulininkystės verslas atiduodamas į svetimšalių rankas?

Neabejoju, kad mūsų parsidavėlių, išdavikų nuo aukščiausio iki žemiausio rango padedami, į Lietuvą įsėlinot tyliai kaip vagys, slapta nuo šalies gyventojų, ir elgiatės bjauriau už barbariškiausius užkariautojus: jums nėra nieko šventa, nors užsakomuosiuose straipsniuose demonstruojat didžiulę meilę Lietuvai. Ar ne gėda taip veidmainiauti? Jūs neturit jokio garbės kodekso: meluojat, nesilaikot pažadų, išsisukinėjat, apgaudinėjat, supriešinat vietinius gyventojus. Jūsų kiaulės suteršė net mūsų teisėjų mantijas, dvasininkų sutanas ir arnotus.

Iš tikrųjų, jūs žinote, kaip nereikia auginti kiaulių: neutilizuojat atliekų, pasibaisėtinai teršiate šalį, jos Žemę, orą, vandenį. Apdergėte mūsų kultūrinį paveldą: visur, net mirusiųjų poilsio, žydų sušaudymo vietose, kompozitoriaus J. Pakalnio gimtinėje tvyro baisus srutų dvokas. Pirmiausia įlindot į didžiausios rizikos, ekologinės katastrofos pavojaus regioną – Pasvalio karstinį rajoną, kur turėtų būti verčiamasi ekologiniu ūkininkavimu (jau užteršta per 60 % šachtinių šulinių ir kai kurie vandentiekio gręžiniai).

Pone Hansai Christianai Nissenai, jūs aptemdėte ne tik valdininkijos sąžinę ir protą, „nusipirkote“ buvusį Meškalaukio bendruomenės pirmininką, bet ir stengėtės supriešinti vietinius gyventojus. Sako, gyrėtės: jei pasirodys dar nors vienas jums nepalankus straipsnis, jūs nutrauksit kiaulių auginimą ir auginsite grūdines kultūras. O tada neteksią darbo per 40 žmonių. Bet juk užbaigę plėtros statybas jūs ir taip juos atleisite, pasilikdamas tik 3-5 darbuotojus, – tam pasitarnaus liaupsinamos pažangiosios technologijos. Ir ko iš tikrųjų jos vertos, jei nuo užterštumo neapsaugo Gamtos ir žmonių?! O kalbant apie ekologinį ūkininkavimą, ką dėl Pasvalio ir Biržų karstinių regionų rekomenduoja rimti mokslininkai, atsirastų darbo daugeliui bedarbių. Sakytume: valio! Bet kad jūs meluojate: jūsų grasinimas nutraukti gyvulių auginimą – paprasčiausias blefas, kuriuo supriešinate vietinius gyventojus, juk iki 2014 m. negalite keisti ūkininkavimo krypties (iš Lietuvai skirto Europos Sąjungos paramos fondo gavote apie 136 000 Lt, skirtų galvininkystei, ir 39 000Lt, skirtų kiaulininkystei). Ar atsiprašysite vietinių gyventojų dėl savo melo?

Evangelija vaizdinga metafora įspėja kiaulėms po kojų nebarstyti perlų, nes pastarosios juos sutrypsiančios ir atsisukusios pačius sudraskysiančios.

Kiaulių „baronai“, Clausai Baltsersenai, Erwinai Nissenai, Hansai Christianai Nissenai, Jorgenai Andersonai, mes nesiruošiame jūsų kiaulėms po kojomis mesti Lietuvos.

Laukiame jūsų viešo atsakymo į aukščiau pateiktus klausimus ir dar klausiame, ar ne per anksti pasijutote mūsų krašto savininkais ir kokią moralinę teisę turite mus skundinėti, bet kuria kaina stengtis laimėti teismus? Kas jus augino, auklėjo, kad tapote pasibaisėtinais Mamonos garbintojais, nejaučiančiais jokios pagarbos svetimos kultūros paveldui, Lietuvos sakralinėms vertybėms?

Genovaitė VALČIUKIENĖ,
Rozalimas, Pakruojo r.

Views All Time
Views All Time
806
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!