Teroristai

Atkreipiame dėmesį, kad dvišaliame susitarime kalbama ne apie NATO, o JAV. Apie tai įspėjome dar prieš metus, kalbėdami apie kai kuriems Lietuvos karo ekspertams (Matoniui) nežinomą JAV įstatymą S.2277, kuriame smulkiai išdėstytas JAV veiksmų, įtraukiant Lietuvą į karą su Rusija, planas ir finansavimas. Jame aprašytas ir propagandinio karo scenarijus, ir karinių bazių kūrimas, ir raketų pafrontės valstybėse dislokavimas.

KAM skelbiamoje informacijoje rašoma, kad „šis dokumentas taip pat sudaro sąlygas JAV pajėgoms iš anksto dislokuoti ir laikyti Lietuvoje karinę techniką, ginkluotę ir įrangą, vykdyti JAV finansuojamus Lietuvos kariuomenės infrastruktūros gerinimo darbus.“

http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/dvisaliu_susitarimu_itvirtinamas_jav_pajegu_buvimas_ir_saugumo_priemoniu_igyvendinimas_lietuvoje.html

Mažiau svarbūs įvykiai –  skelbiama sunkiosios artilerijos perdislokavimas arčiau Rusijos sienų. Be to, JAV kongresas leido Obamai skirti 300 mln. dolerių Ukrainos ginklavimui.

Lietuvos žiniasklaida apie pasiruošimą karui praneša labai sausai ir fragmentuotai. Tarkim, pranešama, kad Latvijoje prasideda trišalio Baltijos bataliono pratybos. „Pagal pratybų scenarijų, Baltijos batalionas susitelkimo rajone atliks rutinines procedūras, pasiruoš ir suplanuotu laiku įvykdys puolimo operaciją, po kurios pereis į gynybą…“

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prasideda-trisalio-baltijos-bataliono-vertinimas.d?id=68245790

Už poros – trijų dienų šmėstels pranešimas apie “Kardo” pratybas, dar po trijų – “Ieties” , “Šaukšto” ar “Šakutės”. Neįmanoma suprasti pasiruošimo veiksmų visumos. Juolab kad NATO dalinių rotacija labai greita. Kariuomenės šventės Marijampolėje metu pakalbinom apžėlusį kareivėlį iš Vokietijos. Jis sakė, kad juos perdislokuoja kas pora – tris savaites. Kareivukams tas, žinoma, įdomiau, negu kokiame apdulkėjusiame Pabradės poligone mėnesių mėnesiais varnas šaudyti, bet ką toks judrumas reiškia mums, civiliams? Barzdotas vyrukas  paaiškinti negalėjo.

Todėl nori nenori, tenka  žvalgytis apibendrintos  informacijos pas jankių puolimo objektą – rusus, ir pagal nuotrupas mūsų žiniasklaidoje tikrinti, ar ta informacija tikra.

Rusai sako, kad tokia rotacija nusako “numatomą karo veiksmų teatrą”. Normalių žmonių kalba tas tikriausiai reiškia, kad jie mokosi ir labai greitai nuo puolančių rusų bėgti, ir greitai kontratakuoti.

Nato puola rusija 2015 Dar rusai pasakoja, kad iš viso pasaulio pas mus vėl, kaip kadaise, traukia  kryžiokai su savo technika:

4 naikintuvai-bombonešiai į Zoknių aerouostą – iš Kanados;

iš Belgijos prie Kaliningrado – motorizuota šaulių kuopa;

iš Vokietijos 4 naikintuvai SF 18 – į Estiją;

į Lenkiją – transporto lėktuvai „Herkules“;

į Lietuvą iš Portugalijos – 4 naikintuvai ir t.t., ir pan..

Sunku pasakyti, ar jų informacija tiksli. Bet padažnėjęs  gaudesys danguje sako, kad lėktuvų daugėja.

Ypač intriguoja rusų skelbiama žinia, kad Liubline suformuota lietuvių-lenkų- ukrainiečių diversinė brigada. To nei patvirtinsi, nei paneigsi. Žinoma, jei pas Lietuvos kaimo bobutes pradės lankytis ukrainietiškai šnekatys dėdės, ieškodami samanės –  tai gali pasirodyti tiesa. Bet ir tokiu atveju tai gali būti ne šio diversantų padalinio, o jaunojo Gabrieliaus Landsbergio atsirinkti imigrantai. Nes būsimasis kandidatas į prezidentus pareiškė, kad imigrantus neprošal atsirinkti.

http://www.ekspertai.eu/platono-ir-naciu-isradimai-igavo-nauja-pagreiti/

Nesunku susivokti, ką jis mums atrinks. Negrus ir musulmonus veikiausiai iš to sąrašo išbrauks, rusus taip pat, žydai pas mus nesislepia, o  scenarijus Lietuvai (kaip ir visam pasauliui), rašo – jie taip pat į šį sąrašą nepateks. Lieka banderovcai, kuriuos neapsikentę Ukrainos gyventojai pradės iš savo šalies lauk grūsti.  Greičiausiai jie ir bus būsimojo Lietuvos teisėto ar šešėlinio prezidento asmeninė gvardija – atrinktieji imigrantai. Truputį spalvas perdažius, tinka ir pagal liberal-konservatorių dvasią, ir pagal charakterį.

Ukrainos valdžia suėmė kelis banderovcus

Jeigu apie banderovcus prakalbome, tai reikia paminėti žinią, kurią net tokie propagandiniai lietuviškos žiniasklaidos leidiniai, kaip 15 min. ištrimitavo. Apie tai, kad Ukraina – teisinė valstybė ir suėmė kelis Tornado bataliono banderovcus, kaltinamus prievartavimais, plėšikavimais ir kitokiais kriminaliniais nusikaltimais. Tačiau likdama ištikima neetiškai žurnalistinei etikai, lietuviškoji žiniasklaida nepaviešino, o ką gi apie tai sako patys banderovcai?

Pravyj sektor apie jau minėtą areštą sako, kad tai – tik eilinis bandymas sudoroti nevaldomais tampančius Ukrainos savanorius – patriotus.

Prisimenant ankstesnius nesėkmingus Porošenkos bandymus nuginkluoti Pravyj Sektor batalionus, ši versija skamba įtikinamai. Žinoma, banderovcai lieka banderovcais. Kraugeriškos jų prigimties nepakeisi, bet tuomet arešto pagrindinė motyvacija – ne sutramdyti kriminalinius Pravyj Sektor nusikaltimus, kurių juk visada buvo, tik Porošenko režimas jų „nepastebėdavo“.

Įdomiausiai skamba „Tornado“ vado pavaduotojo Cukuro tvirtinimai, esą A.Avakovas įsakė išformuoti batalioną ir suimti jo vadą už tai, kad jis principingai kovojo su kontrabanda ir suėmimo išvakarėse sulaikė visą geležinkelio ešeloną kontrabandinio krovinio. Areštuotasis Oniščenko (bataliono vadas) nepasidavė spaudimui ir krovinio negrąžino. Už tai jis ir buvęs areštuotas, ir po žiauraus sumušimo dabar guli reanimacijoje. O kontrabandinis krovinys esą priklauso grupuotėms, siejamomis su Luhansko apskrities milicijos viršininku generolu – majoru Anatolijumi Naumenko.

http://gordonua.com/news/war/Zamkombata-Tornado-Cukur-Komadir-v-reanimacii-ego-zabili-pochti-do-smerti.html

Šį pavyzdį pateikiame ne tam, kad paneigtume ar patvirtume kažkieno pateiktą versiją. Mūsų įsitikinimu žiniasklaidos pagrindinė užduotis – pateikti įvairiapusiškus faktus. Priešingu atveju, ir ypač informacinio karo sąlygomis, bet kokios žinios gali lengvai tapti propaganda, kas būdinga lietuviškajai žiniasklaidai.

O kalbant apie Ukrainą – ten dabar tokia košė, kad vienpusiškai vertinti apskritai nieko negalima.

Geopolitinių žaidimų fone šie areštai – tik epizodinis fragmentas.

O kalbant stambiu mastu tiek NATO, tiek Rusija koncentruoja pajėgas ir ruošiasi susidūrimui. Dėl pasaulinės nuomonės, „geriečių“ įvaizdžio, nė viena pusė nenori pradėti pirma. Bet suprantant pasaulinių finansinių problemų mastus, susidūrimas neišvengiamas. JAV laukti jau nebegali.

Finansinis karas

Nepriklausomai nuo to, ar artėjantis ginkluotas susidūrimas išaugs į ginkluotą pasaulinį karą, iš tiesų Trečiasis Pasaulinis karas jau vyksta finansų srityje.

BRIKS šalys tęsia alternatyvos TVF – savo bankinės sistemos kūrimo darbus. Vyksta paskutinės konsultacijos prieš liepos 7-8 dienomis įvyksiantį BRIKS šalių susitikimą Rusijoje.

http://www.sarmatas.lt/06/centriniai-briks-bankai-finisuoja-sukuriant-bendra-valiutini-fonda-susitikime-turkijoje/

Baigiama kurti TVF alternatyva. Vis daugėja šalių, tarpusavyje atsiskaitančių ne doleriais, o rubliais ar juaniais.

Grėsmingiausia doleriui versija paaiškintų, kam tokiais dideliais kiekiais pastaruoju metu Rusija ir Kinija supirkinėjo auksą.

Pasak kai kurių šaltinių, Rusija su Kinija ruošiasi ne įvesti auksu padengtą valiutą, kaip visas pasaulis laukia. Tokiu atveju pasaulio finansų magnatai savo spekuliacijomis galėtų  šia valiuta manipuliuoti, savo nuožiūra keisti jos kursą ir ją žlugdyti. Šaltiniai prognozuoja, kad Rusija ruošiasi grąžinti į apyvartą tikrus pinigus, kurių vertė nepriklauso nuo Londono nustatytos kainos už aukso unciją. Tai yra ji ruošiasi išleisti auksinius pinigus, kurių vertę nustato natūrali pasaulinė aukso rinkos kaina. Tokiu būdu bet kokie išpuoliai prieš šį naują, tikrą, o ne auksu dengtą, pinigą iš esmės silpnintų tą „popierinę“ valiutą, kuri puola.

Jei tos prognozės išsipildytų – doleriui būtų suduotas mirtinas smūgis.

Bet net ir tuo atveju, jei šis spėjimas klaidingas – BRIKS kuria savo valiutinę sistemą. O BRIKS šalys, labai apibendrintai, vaizdžiai tariant – tai pusė pasaulio gyventojų su milžiniškais gamtiniais – energetiniais ištekliais. JAV negali sau leisti, kad  pasaulinės valiutos – dolerio srautai sumažėtų tiek, kiek jų teka per BRIKS šalis. Jau dabar socialinėmis išmokomis JAV naudojasi virš 50 mln JAV gyventojų, o skolų aptarnavimui ši šalis kasmet išleidžia 7,5 nuošimčių BVP.

Pagrindinis JAV galvos skausmas – kaip atitolinti finansinį kolapsą. Efektyviausia priemonė, žinoma, karas. Bet ne visi kariauti už JAV nori. Kiti būdai.

Keičiant „oru dengtus“ dolerius į gamtinius resursus, ekonominį trečiųjų šalių potencialą. Kitaip tariant, kartojant jau  išbandytą schemą „stiklo karoliukai už auksą“. Tai – šiandieninis Ukrainos variantas. Bet šiam būdui visi rezervai jau išsemti, o ieškoti naujų, neišnaudotų plotų trukdo Putino Rusija. Todėl tenka griebtis kito būdo.

Tai – vidinių rezervų paieška. Kadangi egzistuojanti dolerio finansinė sistema parazitinė savo esme, tai tie vidiniai rezervai ne kas kita, kaip turto perskirstymas, nusavinant dalį svetimo turto. Šią užduotį šiandien JAV sprendžia,

– bandydama forsuoti Transatlantinės sutarties įgyvendinimą. Suliedama EU ir JAV ekonomikas, ji nusavintų dalį Europos šiandien gaunamų pajamų.

– nusavindama viso kontroliuojamo pasaulio gyventojų pajamas. Tas daroma per socialinių programų mažinimą, mokestinę sistemą.

Ne Butkevičius sugalvojo nekilnojamojo turto, automobilių mokesčius Lietuvoje.  Tiek EU, tiek Rusija supranta problemos esmę, todėl abi pusės jau ruošiasi besiartinančiam finansiniam nuosmūkiui ir tam ruošiasi.

Rusijoje nuo Naujųjų Metų kiekvieno gyventojo visi pirkiniai bus matomi centrinėje duomenų bazėje.

EU ruošiamasi įmonių registrus susieti su naudos gavėjais. Žmonių kalba tas reiškia, kad neužilgo mes sužinosime, kokie zuikiai valdo mūsų garsųjį keturgubai pabrangintą laivą „Independent“. Anksčiau tie zuikiai vogdavo, kiek tik pajėgdavo, ir slėpdavosi ofšoruose, o pagal naują tvarką jie vogs, kaip ir anksčiau, bet bus priversti mokesčius nuo pavogtos užaukštintos kainos susimokėti.

Šveicarijos bankai išslaptino bankų sąskaitas.

Graikijos klausimas pagal anglus ir lietuvius

Žiūrint anksčiau minėtą rusų televizijos laidą, vėl prisiminiau birželio 3 dienos forumą ir istoriko Algimanto Kasparavičiaus pasisakymą. Labiausiai iš tos kalbos įstrigo raginimas atsisakyti lietuviško įpročio į pasaulį žiūrėti pro žuvies (ar kiaulės) pūslės langelį. Mes įpratome mąstyti taip, lyg pasaulis suktųsi aplink mus. Štai anglai, būdami vieni galingiausių pasaulio nacijų, pasaulinius geopolitinius pokyčius vertina be emocijų, pragmatiškai, oriai.

Kalbėdami apie galimą Graikijos pasitraukimą, jie „imasi visų priemonių, kad pasiruoštų ir apsisaugotų“. Jie neslepia parodyti, kad Graikijos pasitraukimas Didžiosios Britanijos finansams pavojingas. Suvokdami situaciją , ruošiasi galimiems pokyčiams.

http://www.delfi.lt/verslas/verslas/didzioji-britanija-ruosiasi-graikijos-kapituliacijai.d?id=68279224

O jau lietuviai… tiek spaudoje, tiek televizijoje kunkuliuoja pilni paniekos tekstai. Leidžiama suprasti, kad vos ne mes tuos graikus iš EU „pendeliais“ palydėsime, jeigu jie nepasitaisys… duosime tuos varganus 160 milijonų ir pan.. O jų galimas pasitraukimas iš EU įvardinamas kaip  „chamizmas“. Norvegų kapitalui tarnaujantis Mauricas tikriausiai mano, kad graikai, likdami „kultūringais“, turėtų padovanoti savo šalį kreditoriams – globaliajam kapitalui.

Mauricas iš Nordea – dar ne pats ryškiausias pavyzdys gausiame pasipūtusių Graikijos elgesio vertintojų lietuviškame chore.

http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/graikijos-gelbejimas-lietuvai-atsieitu-apie-160-mln-euru-662-511018

Lietuvos vyriausybė elgiasi nusikalstamai, visuomenei rodydama iškreiptą vaizdą apie gerėjančią ekonominę padėtį, besąlygiškai paklusdama JAV. Užuot padėjusi savo piliečiams pasiruošti artėjančiam sunkmečiui, ji  juos žlugdo, suteidama apgaulingų ekonominių vilčių ir lūkesčių, išdavikiškai perleidžia JAV kontrolei Lietuvos teritoriją.

Nuo šiol galima užtikrintai sakyti, kad Lietuva – okupuota. Tiek Seimas, tiek vyriausybė – okupantų kolaborantai.  Okupacinės kariuomenės buvimo faktas ir teisinis įforminimas nuo Raudonosios Armijos prieš Antrąjį Pasaulinį karą įsileidimo skiriasi tik istorinėmis aplinkybėmis ir juridiniais niuansais.

Bet koks pasipriešinimas okupantui bus negailestingai slopinamas. Kaip visados – savų, okupantams kolaboruojančių tautiečių rankomis.

Prieš savaitę Kaišiadoryse „Aras“ buvo mokomas malšinti riaušes.

Aras tramdo teroristus

Teroristai su trispalvem Pratybose teroristus vaidinantys “maištininkai” rankose laiko trispalves vėliavas. O  plakatuose parašyta “mes norime permainų”. Kas buvo šlovinta ir skatinama Maidane, draudžiama okupuotoje Lietuvoje.

p.s. skaitant tekstus seniausia pasaulio – lietuvių kalba, jie įgauna keistą prasmę. Pavyzdžiui,

“JAV – Aras puola” skaitant atvirkščiai, gauname

“VAJe, Sara loupa…”

Šauksmas

Views All Time
Views All Time
214
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!