Author Archives: Kazimieras Juraitis

Vaizdo įrašai

Esė – Lietuvai, siuita – Vilniui. VII dalis.

Iškovojome nepriklausomybę ir atmerktomis akimis sapnuojame, kad pagaliau mes laisvi. Tikrai laisvi buvo knygnešiai ar Sibiro tremtiniai, kurie visaip ujami ir naikinami, išsaugojo savo laisvą mintį ir meilę Tėvynei bei gimtąjai kalbai. Tikrai laisvi buvo M. Gimbutienė, Č. Gedgaudas, Vaižgantas,…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Esė Lietuvai, siuita – Vilniui. VI dalis.

Skaitant hebrajų Išėjimo Knygą ir atkreipiant dėmesį į tuos šventų raštų sakinius, į kuriuos yra nuorodos skaičiais arba labai nelogišku pasakojimo dalyvių elgesiu, išaiškėja štai kas. Senojo Testamento Išėjimo Knygoje pranašaujama, kad pasibaigus vienai Vandenio erai ir prasidėjus kitai (pasak…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Ar išvis įmanoma politinių jėgų pusiausvyra valstybėje esančioje tarp Rytų ir Vakarų

Ištrauka iš Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro Rolando Paulausko Naktigonės ,,1 Naktigonė kitaip''. Pilnas vaizdo įrašas: Garso takelis: „Audionautix“ kūrinys „The Voyage“ yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution licenciją (__license_URL__) Atlikėjas: Turinys: 00:38 Ar įmanoma stabili pusiausvyra valstybėje, kuri yra tarp…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Kazimieras Juraitis. Esė – Lietuvai, siuita – Vilniui (V). 2007

Rudzinskaitė-Arcimavičienė rašo, kad bitę vaizduojantis hieroglifas buvo ištariamas „biti“ ir reiškia svarbiausiąjį Egipto asmenį – patį faraoną. Tačiau bičių šeimose vyriškos giminės pavadinimą turi tik tranai – patinėliai. Tron slaviškai reiškia sostą. Bet soste galėtų sėdėti ne tranas, o tik…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Spektaklis vaikams “Seneli, papasakok”

Tarp daugybės įvairių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje išsiskiria mokymosi šeimoje asociacija. Šis sambūris save pristato taip: Mes esame Mokymosi šeimoje bendruomenė, kurios narius vienija meilė savo vaikams ir atsakomybė už jų ugdymą. Mūsų netenkina tai, kas šiandien vyksta tradicinėje mokykloje –…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Jonas Jasaitis: „Gimtoji kalba – pagrindinis tautos bruožas“

Kiekviena valstybė turi kelis pagrindinius išskirtinius bruožus – kalbą, kultūrą, teritoriją ir ekonomiką. Jeigu nors vienas šių bruožų pažeistas – tautai ir valstybei iškyla pavojus. Šiandien LR Seimas stebina savo siūlymu suteikti tautinėms mažumoms naudoti savo kalbą ten, kur tos…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Vytautas Kleiza – ministras, žmogus, valstybės pilietis.

Vytautas Antanas Kleiza – 1960–1980 m. Sveikatos apsaugos ministras, dvidešimt metų vadovavęs sveikatos apsaugai, pradėjęs ligoninių statybas didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose bei ambulatorijas kaimuose; siekęs, kad medicinos pagalba visiems gyventojams būtų prieinama bet kuriuo paros metu; eidamas vadovaujančias pareigas…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Mūsų Gretos: „Ar dalyvausim 2019 m. Prezidento rinkimuose“

Pagrindinis klausimas, kuris vis dažniau iškyla: ar "Mūsų Gretos" dalyvaus 2019m. LR prezidento rinkimuose. Žmonės to klausia, turėdami omenyje Nepriklausomybės Akto signataro Rolando Paulausko ketinimus. Žinoma, apie tai geriausiai galėtų atsakyti pats Rolandas Paulauskas. Tačiau kviesti jį dalyvauti rinkimuose be…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Ąžuolas Jonas Vasario 16-ą (2018 02 16)

Vasario 16 kiekvienam Lietuvos piliečiui sukelia jausmus, asociacijas. Kiekvienas šią dieną sutinka ir panašiai, bet kartu ir skirtingai. Gintaras Jonas Aleknavičius savo valdose puoselėja viską, ką simbolizuoja ir Vasario 16: nepriklausomybės siekį, protėvių atminimą, meilę aplinkai, vienybę su viskuom, kas…
Plačiau >>
Vaizdo įrašai

Vida Stankūnienė: „Paminklosaugos spąstai“

Paminklosaugos spąstai. Situacija, kurioje atsidūrė nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo saugoma "Žemaitiška pastogė" – ne unikalus. Žmonių, kurie dėl įvairių aplinkybių pateko į įstatymų spąstus – daugybė. Gilinantis į "Žemaitiško sodybos" istoriją iškyla natūralus klausimas: ar valstybė turi tarnauti joje gyvenantiems…
Plačiau >>