Pirmadienį po pietų Seime bus pratęstas apkaltos Prezidentui Rolandui Paksui procesas. R.Paksas yra patvirtinęs, kad dalyvaus apkaltoje Seime, tačiau nenurodė, ar atvyks jau į pirmadienį rengiamą apkaltos posėdį. Ginčuose gali dalyvauti kaltintojai – 5 Seimo atstovai bei kaltinamo Prezidento advokatai, taip pat ir pats Prezidentas.
Pasibaigus ginčams, kaip numato Seimo statutas, Prezidentas gali tarti baigiamąjį žodį, o paskutinė apkaltos proceso Seime dalis – balsavimas. Ar pašalinti Prezidentą R. Paksą iš Prezidento posto, ar ne, Seimas turėtų apsispręsti ne vėliau kaip ketvirtadienį, balandžio 8 dieną.

Seimas pirmadienį turėtų apsispręsti ir dėl visų būsimojo balsavimo procedūrų.

Konstitucinis Teismas trečiadienį patvirtino, jog keturiais iš septynių nagrinėtų konkrečių veiksmų Prezidentas šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Šie keturi šiurkščiais pažeidimais patvirtinti veiksmai pavieniui minimi visuose šešiuose Seimo specialiosios komisijos iškeltuose kaltinimuose.

Prezidentas R. Paksas iki pat balsavimo Seime pradžios turi teisę atsistatydinti, pasirašydamas atitinkamą dekretą. Tokiu atveju apkalta čia pat nutrūktų.

Jei R. Paksas neatsistatydins pats, įvykus galutiniam balsavimui, tuo atveju, jei Seimas nuspręstų Prezidentą atstatydinti, tą pačią dieną Seimas dar turėtų priimti kelis sprendimus.

Konstitucija bei apkaltos procesą apibrėžiantis Seimo statutas numato, kad Prezidento įgaliojimai nutrūksta iš karto po to, jei ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių, t.y. ne mažiau nei 85 parlamentarai, pritaria nušalinimui.

Seimas čia pat turėtų priimti nutarimą, pavedantį Seimo Pirmininkui laikinai užimti Prezidento pareigas, kol bus išrinktas naujas šalies vadovas. Taip pat Seimas turėtų priimti dar vieną nutarimą, pavedantį vienam iš Seimo Pirmininko pavaduotojų laikinai eiti Seimo vadovo pareigas.

Seimas taip pat ne vėliau kaip per 10 dienų po Prezidento nušalinimo turėtų paskelbti priešlaikinių Prezidento rinkimų datą. Prezidento rinkimai greičiausiai būtų rengiami kartu su Europarlamento rinkimais birželio 13 d.

Tikėtina, jog Seimas iki Prezidento rinkimų paskelbimo dar turės pataisyti Prezidento rinkimų įstatymą, nes kai kurie minėtame įstatyme numatyti terminai, pavyzdžiui, kandidatų parašų rinkimui numatytas 100 dienų laikas, neatitinka Konstitucijoje numatytų terminų.

Konstitucija numato, jog, pašalinus Prezidentą iš pareigų, naujo šalies vadovo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per du mėnesius.

Views All Time
Views All Time
1984
Views Today
Views Today
1
0 0