41 proc. apklaustųjų teigė, kad žiniasklaidoje pasirodę straipsniai apie pačių kunigų nuodėmes niekaip neįtakojo jų požiūrio į Bažnyčios tarnus. 17 proc. straipsnius ir diskusijas žiniasklaidoje apie kunigų nusižengimus vertina kaip sensacijų vaikymąsi ar „užsakymą prieš Bažnyčią”, sakoma DELFI užsakymų “Spinter tyrimų” atliktoje apklausoje.

45 proc. šalies gyventojų save laiko praktikuojančiais katalikais, 35 proc. deklaruoja artumą katalikiškam tikėjimui, tačiau patys bažnyčioje yra itin reti svečiai (lentelė 1). 6 proc. tyrimo dalyvių teigė išpažįstantys kitas tradicines Lietuvos religijas. Mormonams, Jahovos liudytojams ar kitai visuomenėje nevienareikšmiškai vertinamai netradicinei religinei grupei save priskyrė mažiau nei procentas apklaustųjų.

Katalikų Bažnyčios įtakos problemos Lietuvos gyventojai nelinkę sureikšminti – net 40 proc. apklaustųjų mano, jog Bažnyčios įtaka yra tokia, kokia ir turėtų būti, tačiau 25 proc. respondentų vis tik įsitikinę, jog katalikų bažnyčios įtaka yra per didelė (lentelė 2). 14 proc. laikosi priešingos nuomonės – Bažnyčios įtaka per maža. Ši nuostatų priešprieša beveik tiesiogiai priklauso nuo respondento amžiaus – jaunesni respondentai yra nepatenkinti per didele, vyresni – per maža Bažnyčios įtaka Lietuvos pasaulietiniame gyvenime.

41 proc. apklaustųjų teigė, kad žiniasklaidoje pasirodę straipsniai apie pačių kunigų nuodėmes niekaip neįtakojo jų požiūrio į Bažnyčios tarnus. 24 proc. po šių publikacijų teigė nusivylę kunigais, 17 proc. straipsnius ir diskusijas žiniasklaidoje apie kunigų nusižengimus vertina kaip sensacijų vaikymąsi ar „užsakymą prieš Bažnyčią”. Šių žmonių nuomonė apie kunigus po žurnalistinių publikacijų tik pagerėjo.

Nepaisant įvairių istorijų, 55 proc. šalies gyventojų linkę tikėti, jog daugiau kaip pusė kunigų laikosi Bažnyčios mokymo ir veda dorovingą bei skaistų gyvenimą (lentelė 4). 13 proc. vertinimu nepriekaištinga reputacija gali pasigirti tik nedidelė mažuma Bažnyčios tarnų. Mažiausiai kunigų dorove linkę pasitikėti jauni žmonės.

Views All Time
Views All Time
1325
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!