Žodis „masonai” kilęs iš prancūzų kalbos ir reiškia „mūrininkai”. Laisvųjų mūrininkų arba masonų judėjimas prasidėjo XVIII a. D. Britanijoje. Įkūrimo data laikoma 1717 m. liepos 24 d., kai Londone susikūrė pirmoji Didžioji Ložė.

Tai religinis- etinis judėjimas, skelbiantis dorovinį tobulinimąsi. Jam būdinga mecenatystė, labdara. Nuostabių dalykų siekė masonai: laisvės, lygybės, asmens tobulėjimo. Jie propagavo religinę toleranciją, tautų brolybę, artimo meilę.

Laisvieji mūrininkai dažnai buvo laikomi slapta sąjunga, kuri buvo skirstoma į ložes. Ložės brolija reguliariai rinkdavosi į susirinkimus.

Simbolika

Laisvieji mūrininkai- izoterikai. Jų svarbiausi simboliai yra apskritimai ir kampai(daug simbolių yra matematinės/ geometrinės prigimties). Mūrininkai mėgsta metafizinius principus aiškinti ar aprašyti geometrinėmis analogijomis. Kiti jų simboliai: mentė (mūrininko įrankis skiediniui krėsti), 24 colių matuoklė, kūjis, gulsčiukas (prietaisas horizontaliam lygiui tikrinti)…

Simbolinės spalvos: šviesiai mėlyna ir raudona.

Kas tai per reiškinys – masonai?

Namuose jie- gerumas, biznyje jie – sąžiningumas, darbe jie – padorumas, nelaimingam jie- pasigailėjimas, kovoje prieš neteisybę jie- pasipriešinimas, silpnam jie- pagalba, prieš įstatymą jie- ištikimybė, prieš nusižengimus jie- užmiršimas, laimingiems jie- bendras džiaugsmas, prieš Dievą jie- pagarba ir meilė.

Ordino nariai

Į ordiną paprastai priimami tik vyrai, bet yra ir moterų ložių, o taip pat mišrių ložių.

Vokietijoje veikė ir veikia laisvieji mūrininkai (Freimaurer). Ordinas po šiai dienai turi gana daug narių.Daug garsių, gabių Vokietijos bei Austrijos žmonių susižavėjo mūrininkų idėjomis ir buvo ložių nariais.

1784 m. V. A. Mocartas buvo priimtas į laisvųjų mūrininkų ložę „ Zur Wohltätigkeit)” Jis taip pat įtikino ir savo tėvą ir šis po keletos mėnesių tapo ordino nariu. Net operose „Užburtoji fleita”(Die Zauberflöte) ir „Figaro vedybos”(Die Hochzeit des Figaro) jaučiama laisvųjų mūrininkų laikotarpio įtaka: visuomenės kritika. V. A. Mocartas pora savaičių prieš savo mirtį 1791m gruodžio 15 d. parašė savo paskutinį užbaigtą kūrinį- laisvųjų mūrininkų kantatą, kv 623. Nuo 1944 m. spalio 22 d. tai Austrijos nacionalinio himno melodija. ( Naujausiais duomenimis ši daina sukurta Mocarto ložės brolio Johano Holcerio).

Pasaulinio garso asmenybės Oto fon Bismarkas, Teodoras Ruzveltas taip pat buvo masonų ordino nariai.

Masonų veikla Lietuvoje

Lietuvoje taip pat veikė masonų ložės. Pirmasis sambūris įvyko 1776 m. lapkričio 18 d. Vilniuje. Tada buvo įkurta Šv. Karolio komandorija, kuri 1778 m. buvo pavadinta Vilniaus „Gerojo ganytojo” lože. Architektas Laurynas Stuoka Gucevičius 1778 m. Vilniuje įstojo į masonų ložę. 1780 m. ji skilo į 3 ložes( Gerojo ganytojo, Išminties šventovės, Uoliojo lietuvio). 1781 m. gruodžio 27 d. Lietuvos masonams suvienyti buvo įkurta Lietuvos provincijos ložė „Tobuloji vienybė”. Joje veikė ir moterų ložė Vilniuje. 1784 m. buvo priimta Lietuvos masonų konstitucija. Ji reglamentavo masonų ložių veiklą.

To meto politiniai įvykiai turėjo įtakos masonų veiklai. 1789 m. ji apmirė, kai kur visiškai baigėsi.

Lietuvos masonų veikla atgijo po 1812m., kai buvo atkurtos senosios ložės. XIX a. pradžioje atgijo masonų veikla. Masonų ložės turėjo apie 700 narių. 1816-1819 m. laikomi „masonų aukso amžiumi”. To meto masonai rūpinosi švietimu ir rėmė jį. Jie skyrė lėšų mokslui ir menui, rėmė neturtingus, gabius studentus, teikė labdarą našlaičiams, pasisakė už valstiečių išlaisvinimą iš baudžiavos. Tai buvo elitinė organizacija, subūrusi įvairių sluoksnių žmones. Tarp jų buvo žymių visuomenės ir kultūros veikėjų, menininkų, Vilniaus universiteto profesorių. Tapti masonu buvo didžiulė garbė.

Represijos

1822 m. caras Aleksandras I uždraudė slaptas organizacijas. Masonų ložės buvo uždarytos, jų turtas konfiskuotas ir sudegintas. Prasidėjo represijos prieš masonų ložių narius.

Masonai šiandien

Dabar pasaulyje veikia apie 6 mln. Laisvųjų mūrininkų, iš kurių apie 3 mln. Gyvena JAV. Panašiai stipri veikla išvystyta D. Britanijoje, Vokietijoje, Skandinavijoje. Nurodyti tikslius duomenis sunku, kadangi daugelyje valstybių sąrašai nėra vieši. Norvegija būtų išimtis.

Paslaptingumo skraistė gaubia visą masonų veiklą. Dvelkia romantika ir mistika.

Views All Time
Views All Time
7899
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!