Mano gyriaus malda

Visatos Dievas yra mano Viešpats. Dievas, kurį aš myliu, kuriam dėkoju. Kuriam priklausau, nes esu išpirktas Jo auka. Auka, kurią Jis sumokėjo už mane ir mano išpirkimą. Auka, kurios mokestis už mane buvo priimtinas. Tebūnie šventas Jo vardas. Tebūnie Jo valia. Tegul mano valia ir mano supratimas nekliudo Jo tobulai valiai mano gyvenime.

Meldžiu vieno – MANO VIEŠPATIE, NIEKADA NEAPLEISK MANĘS, būk su manimi kiekvieną mano gyvenimo akimirką, dabar ir visada ir per amžius. Tegul Tavo jėga supa mane, tegul Tavo malonė palaiko mane. Tavimi gyvenu, Tavimi džiaugiuosi, Tau priklausau visas be išimties, visas mano gyvenimas, visa mano aplinka, visas mano nuodėmingas kūnas, visa širdis su jos jausmais, visas mano protas su jo mintimis, visa mano siela ir Tavo malone atgaivinta bei duota man Dvasia, priklauso Tau, mano Viešpatie. Tu esi mano jėga, Tu esi mano ganytojas, Tau kyla mano gyrius, nes Tu vienintelis Esi to vertas, Viešpatie.

Prašau, palaimink mane ir padėk teisingai elgtis ir teisingai eiti tuo gyvenimo keliu, kurį Tu man davei, Tu esi mano Kūrėjas ir mano Viešpats, Viešpats, kuriuo pasitikiu, prie kurio glaudžiuosi, kurio malonę po malonės gaunu, mano Dieve, Tavimi žaviuosi, Tavimi giriuosi, Tavo tiesoje ir šviesoje gyvenu. Prašau Tavęs, Viešpatie, leisk man kreiptis į Tave ir prašau – atleisk man mano nuodėmes, išbalink mane Savo prisilietimu, atitolink mano kaltes ir nuodėmes nuo manęs taip toli, kaip rytai yra nutolę nuo vakarų.

Straipsniai 1 reklama

Leisk man būti Tavo kaimenėje ir valdyk mano gyvenimą, nes į Tavo rankas jį atiduodu. Prašau Tave tik vieno, būk su manimi visada, ir tada, kai man gerai, ir tuo labiau, kai man blogai. Apsaugok mane nuo piktųjų vilkų, bandančių mane sudraskyti, sudaužyk juos savo geležine lazda, kad jie subyrėtų į šipulius kaip moliniai puodai ir iš jų nieko neliktų, patrauk nuo manęs blogį ir vesk mane mano gyvenimo keliu, saugok mane nuo pikto ir neleisk man suklupti, paimk mane kaip mažą kūdikį už rankos ir vesk mane. Pašau Tavęs, patrauk nereikalingas kliūtis nuo mano kelio. Tu, Viešpatie, esi Visagalis, ir tiktai Tu viską žinai ir matai. Prašau Tave, neapleisk manęs nė vieną mano gyvenimo akimirką, leisk man glaustis prie Tavęs ir būti Tavo sosto šešėlyje. Tavo artybėje ir Tavo apsaugoje. Myliu Tave ir Tavimi džiaugiuosi, visa mano meilė be išimties priklauso Tau. Prašau Tave, pažvelk į mane, mažą dulkę, nevertą dėmesio, ir apsaugok mane, dėkoju Tau ir meldžiu vieninteliu, duotu mums po dangumi, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.

Tags:

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *