Kvėpavimo Šviesų ir Vaivorykštės Šviesų meditacijos

Šios meditacijos gali būti naudingos tiems, kas domisi meditacija, tačiau nori tik iš šalies pažvelgti į Deimantinio Kelio budizmą. Jos apima daugelį dalykų, kurių mokė Buda ir yra tarsi dovana jūsų protui.

Trumpoji Prieglobsčio meditacija

Nors gyvos būtybės sąlygotame pasaulyje trokšta ilgalaikės laimės ir prasmingo gyvenimo, visos jos remiasi į nepastovius, laikinus dalykus. Niekas, išskyrus mūsų aiškią, viršlaikią ir beribę proto erdvę, negali mums būtų tikru prieglobsčiu. Kiekvienas, norintis pažinti savo proto prigimtį, turi sutikti kvalifikuotą mokytoją, į proto prigimties pažinimą vedančius mokymus bei draugus, kuriais galima būtų pasitikėti. Todėl priimame prieglobstį Budoje, pilnai išsivysčiusio proto būsenoje, jo mokymuose arba Dharmoje, ir praktikuojančiuose drauguose, kuriuos vadiname Sangha. Tam, kad naudoti unikalius Deimantinio Kelio budizmo metodus, vedančius į prašvitimą, reikalinga priimti prieglobstį Lamoje. Karma Kagyu linijoje juo visuomet yra Karmapa, pirmasis mokytojas-tulku Tibete. Jis suteikia pasitikėjimą, metodus ir galiausiai saugoja mus, kad galėtumėme greitai vystytis. Visi, kas nuo pradžios neturinčio laiko pasiekė išsilaisvinimą ar pilną prašvitimą, atsiverdavo tokiu būdu ir priimdavo prieglobstį.

Palyginus su įžanginėmis Karma Kagyu praktikomis vadinamomis Nyndro, čia pieglobstis pasirodo supaprastintoje formoje. Prieš visas kitas praktikas šias keturias eilutes pakartoti 11111 kartų yra labai naudinga – jos suteikia palaiminimą ir padeda geriau suvokti prieglobstį. Tai, kaip mes reaguojame į šią praktiką, gali paradyti mums, ar mes esame pasiruošę pradėti iš tikrųjų daug laiko trunkančias vėlesnias praktikas.

Trijų Šviesų meditacija (Guru Joga į 16-ąjį Karmapą)

Šešiasdešimtųjų pabaigoje 16-asis Karmapa Randžiung Rigpe Dordže Lamai Olei Nydahlui ir jo žmonai Hanai davė visus praktiškus ir visapusiškus į prašvitimą vedančius įrankius, išreikšdamas troškimą, kad jie išlaikytų mokymus šviežius ir prieinamus aštriam vakarietiškam protui. Taip visas meditacijos metu įgyjamas švarus požiūris tiesiogiai įsilieja į mūsų kasdieninį gyvenimą.

Priėmę priėmę prieglobstį ryte, visą dieną galime išlaikyti tą lygį, kartais leisdami Lamai pasirodyti prieš mus ir taip gaudami jo palaiminimą. Lama Ole nežino efektyvesnės meditacijos.

Beribės Šviesos Budos meditacija

Nėra nieko svarbiau už gebėjimą valdyti savo paties mirtį. Ši meditacija leidžia transformuoti šį procesą į save išlaisvinantį džiaugsmą. Ypatingai tai svarbu prieš Povos arba Sąmoningo Mirimo kursus, kada turime koncentruotis ir sustiprinti Beribės Šviesos Budos energetinį lauką. Ieškodami patikimos proto būsenos, tuo pačiu pasėjame giliausias sėklas, ir Lama Ole yra labai dėkingas tiems mokiniams, kurie prieš pirmąjį savo Povos kursą pakartoja šią mantrą šimtą tūkstančių kartų.

Views All Time
Views All Time
3010
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!