Ūkio ministro Viktoro Uspaskicho veiksmus tyrusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ketvirtadienį konstatavo, kad V.Uspaskichas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) konstatavo, kad V.Uspaskichas, turėdamas privačių verslo interesų, be Vyriausybės pritarimo, taip be Vilniaus miesto savivaldybės bei lėšas investavusios bendrovės „Eksimeta“ sutikimo, ėmėsi įgyvendinti bendros įmonės ir bendro verslo sukūrimo Maskvoje planą.

„Šio tikslo įgyvendinimui pasinaudojo savo, kaip ministro pareigomis bei galiomis ir šiais savo veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus bei 13 straipsnio 1 dalies reikalavimus”, – žurnalistams sakė VTEK vadovas Algirdas Meškauskas.

Jo paminėtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo dalys įpareigoja valstybės tarnautoją nusišalinti nuo dalykų, galinčių sukelti interesų konfliktą. Pirmojoje 11 straipsnio dalyje teigiama, kad valstybės tarnautojui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

Antroji straipsnio dalis įpareigoja prieš pradedant sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį dalyvauti tolesnėje procedūroje.

13 įstatymo straipsnis apriboja tarnybines teises. Pirmoje jo dalyje teigiama, kad asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali naudoti savo pareigų, galių ir vardo, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą.

VTEK konstatavo, kad V.Uspaskichas prasilenkė ne tik su šiais įstatymo reikalavimais. Jis, kaip buvęs Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidentas, į verslo informacijos centrų valdymą, kurių dalininkė yra Ūkio ministerija, įtraukdamas asocijuotas verslo struktūras savo pareigas atliko nesąžiningai. Šitaip buvo pažeista minėto įstatymo 3 straipsnio pirma dalis, įpareigojanti valstybės tarnautoją savo pareigas atlikti nešališkai, sąžiningai ir tinkamai.

Etikos sargai aiškinosi ir dar vieną aplinkybę, ar prasidėjus skandalui, V.Uspaskichas nemokėjo iš Ūkio ministerijos lėšų už jam palankią publikaciją dienraštyje „Lietuvos žinios“. Prašydamas tai išsiaiškinti į VTEK buvo kreipęsis parlamentaras Raimundas Šukys. Tačiau VTEK negavo duomenų, kad publikacija buvo nupirkta naudojant biudžeto pinigus.

Tokį VTEK sprendimą V.Uspaskichas gali apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos. V.Uspaskichas ketvirtadienį nedalyvavo Seime rengtoje Vyriausybės valandoje. Taip pat, jis nekėlė mobiliojo ryšio telefono ragelio. Į Vyriausybės valandą atvykę Darbo partijai priklausantys ministrai tvirtino, kad V.Uspaskichas pasirodys tik pirmadienį.

Šio VTEK sprendimo susilaikydami nuo griežtų sprendimų V.Uspaskicho atžvilgiu laukė valstybės vadovai. Premjeras Algirdas Brazauskas teigė, kad tik sulaukęs etikos sargų išvados, galvos, kaip pasielgti su ministru.

Views All Time
Views All Time
2129
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!