1949-1956 m. mokėsi Švenčionių rajono Kaltanėnų septynmetėje mokykloje, nuo 1956 m. – Vilniaus 1-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1960 m.

Tais pačiais metais ji įstojo į Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą, kurį 1965 m. baigė su pagyrimu ir pradėjo savo kaip ekonomistės karjerą.

1971 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidatės disertaciją, 1978 m. tapo Vilniaus universiteto docente, 1986 m. – ekonomikos mokslų habilituota daktare. 1982, 1986 m. ir vėliau dirbo mokslinį darbą Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

1986-1988 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto direktoriaus pavaduotoja. 1988-1989 m. tapo Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo instituto rektore, profesore.

1989 m. paskirta Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoja.

Aktyvią politinę veiklą pradėjo 1988 metais – tuomet buvo viena iš pagrindinių Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių ir dalyvių. Iki 1990 m. buvo Sąjūdžio tarybos narė.

1990-1992 m. – Lietuvos Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė, Kovo 11-osios Akto signatarė.

1990-1991 m. tapo pirmosios po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministre Pirmininke.

1992 m. – Lietuvos moterų asociacijos steigėja ir prezidentė. 1995 m. – Lietuvos moterų partijos steigėja ir pirmininkė.

Nuo 2001 m. yra Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos pirmininkė.

1996 ir 2000 m. buvo išrinkta į Seimą vienmandatinėse rinkimų apygardose.

1991 m. Romoje (Italija) už politinę veiklą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę apdovanota Minervos prizu, 2000 m. apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu, 2001 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2001 m. už ypatingus nuopelnus VFR buvo įteiktas aukščiausias šios šalies apdovanojimas – Nuopelnų ordino Didysis nuopelnų kryžius su žvaigžde.

1996-2001 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė. Dviejų tarptautinių akademijų akademikė.

Nuo 1995 m. – Moterų – pasaulio lyderių tarybos narė.

Nuo 1999 m. – Europos valstybių parlamentinių lyderių fondo valdybos narė.

Kandidatė į prezidentes sako iš prigimties esanti aktyvi, iniciatyvi, atvira naujoms idėjoms, nuo vaikystės įpratusi kruopščiai ir sąžiningai atlikti visus patikėtus darbus. Ji nuolat ir aktyviai dirba demokratijos plėtros, integracijos į Europą, ekonominės strategijos ir verslo bei socialinių sąlygų gerinimo, moterų teisių ir lygių galimybių srityse.

K. Prunskienė turi tris suaugusius vaikus – Rasą, Vaidotą ir Daivitą. Jų gyvenimiškos vertybės bei veiklos interesai jai suprantami ir artimi. Beje, tūkstantmečio pradžioje džiaugėsi gausiu, jau septynių vaikaičių būriu!

“Esu įsitikinusi, jog mano veikla ir gyvenimas yra prasmingas ir įdomus.

Energijos pasisemiu, dvasiškai sutvirtėju bendraudama su gamta, artimaisiais ir mielais žmonėmis, kurių sutinku visur”, – teigia K. Prunskienė.

Views All Time
Views All Time
2276
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!