Artimiausiu metu Vilniaus miesto tarybai bus pateiktas tvirtinti projektas “Dėl sutarties su UAB “Ogmios Astra” pramogų centru redakcijos patvirtinimo”. Šiai sutarčiai jau pritarė savivaldybės kolegija, ir neturėjo jai jokių priekaištų. Kaip žinia, pernai spalio 4 d. Vyriausybė perdavė Vilniaus miestui valdyti 60 hektarų žemės Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžoje pagal patikėjimo teisę. Savivaldybė šį sklypą perdavė valdyti UAB “Ogmios Astra” pramogų centras” (toliau – OAPC), kuris įsipareigojo minėtoje teritorijoje pastatyti universalią areną, vandens parką bei šeimos pramogų centrą.

“Laisvam laikraščiui” pavyko gauti akylai nuo visuomenės slėptą Vilniaus savivaldybės bei UAB “Ogmios Astra pramogų centras” (OAPC) sutarties projektą. Dabar paaiškėjo, kodėl ši sutartis buvo taip slepiama nuo visuomenės. Kaip žinia, OAPC direktorius Julius Dovidonis “Laisvą laikraštį” informavo, kad minėti trys visuomeniniai objektai (arena, vandens ir pramogų parkai) kartu su visa infrastruktūra užims ne daugiau kaip 15 hektarų žemės iš 60 hektarų, kuriuos bendrovei perdavė Vilniaus savivaldybė. Kas bus likusiuose 45 hektaruose labai brangios Vilniaus žemės sklype, kuris yra priešais didžiausią Vilniaus pramogų centrą “Akropolis”. Į šį klausimą J.Dovidonis negalėjo atsakyti, tik pasakė, kad dar svarstoma, kas bus šiuose 45 hektaruose.

Nauja sutarties redakcija reikalinga tam, kad OAPC galėtų pati “užstatyti” sklypą

Nors Vilniaus savivaldybė ir OAPC jau buvo sudariusi sutartį dėl 60 hektarų žemės sklypo naudojimo, tačiau dabar miesto savivaldybės tarybai teikiama nauja sutarties redakcija. Kodėl? Į šį klausimą aiškiausiai atsako tos pačios Vilniaus savivaldybės Teisės departamento direktorius Jovitas Elzbergas paaiškinamajame rašte: “įsigaliojus Civilinio kodekso 4 knygos, reglamentuojančios daiktinę teisę, nuostatoms, atsirado galimybė įstatymų numatyta tvarka valstybinėje įmonėje “Registrų centras” įregistruoti užstatymo teisę (superficies). Tarp šalių pasirašytoji sutartis numato, kad konkurso laimėtojas UAB “Ogmios Astra” pramogų centras gali statyti statinius užstatymo teisės pagrindu, tačiau iki atitinkamų civilinio kodekso nuostatų įsigaliojimo tai galėjo būti tik šalių sudarytas, įstatymui neprieštaraujantis sandoris, kuriam gali būti taikoma įstatymo analogija. Norint įregistruoti užstatymo teisę (superficies) būtina, kad sutarčiai pritartų taryba ir sutartis būtų patvirtinta notariškai, todėl šalių ir notaro sudarinta sutartis teikiama tvirtinti Vilniaus miesto tarybai. Pažymėtina, kad šiuo tarybos sprendimo projektu pritariama ne naujai sutarčiai. Nėra prisiimami nauji savivaldybės įsipareigojimai, nėra suteikiamos naujos teisės. Šiuo sprendimu yra tik realizuojamos pasirašytos sutarties nuostatos. Tarybai nepritarus pateiktam sprendimo projektui UAB “Ogmios Astra” pramogų centras negalėtų registruoti užstatymo teisės (superficies), tuo būdu padidindamas savo garantijas, tačiau pasirašytoji sutartis liktų galioti”.

Nors J.Elzbergas pasistengė, kad jo rašto niekas nesuprastų, tačiau įsigilinus į šį raštą darosi aiški jo esmė: tarybai patvirtinus šią sutartį, OAPC galės “užstatyti” jai likusius 45 hektarus žemės įvairiais statiniais, ir jai nebereikės šio “užstatymo” derinti su miesto taryba. Kol taryba nepritarė šiam projektui, OAPC negali registruoti “užstatymo”. Kitaip tariant, 45 hektarai žemės Vilniuje dykai perduodami vienai firmai, kuri juos užstato įvairiais statiniais. Manoma, kad šios aferos autorių pelnas iš šio sandėrio gali būti ne mažiau kaip 100 mln. litų.

Aurimas Drižius

Plačiau apie tai skaitykite: http://www.laisvaslaikrastis.lt

Views All Time
Views All Time
1359
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!