KAI NAMIE ESI VIENAS:

• Grįžęs namo tuoj pat užrakink duris;

• Neįsileisk į namus nepažįstamųjų. Jeigu kas nors mėgina atrakinti ar išlaužti duris – nedelsdamas skambink telefonu 02 arba pagalbos telefonu 112  ir budėtojui nurodyk tikslų savo adresą. Netūnok susigūžęs kamputyje, o pravėręs langą ar išbėgęs į balkoną šaukis kaimynų, praeivių pagalbos;

• Niekam nesakyk telefonu, kad esi vienas. Pagudrauk, kad mama ar tėtis negali prieiti prie telefono ir paskambins vėliau;

• Niekam, net savo bendraamžiams, nesakyk, kad lieki namie vienas, nepasakok, kada išeina ir grįžta tėvai, kada šeima ketina praleisti savaitgalį ne namie ar išvyksta atostogauti.

KAI ŽAIDI KIEME:

• Išeidamas iš namų pasakyk tėvams, kur išeini, kada ketini grįžti, kur prireikus tavęs ieškoti. Jei tėvų namie nėra – palik raštelį;

• Nežaisk nuošaliuose ir tamsiose vietose;

• Jei kas nors vyresnis už tave, net ir tau pažįstamas žmogus, bandys paliesti ar pabučiuoti tave ir tau tai nemalonu – griežtai ir tvirtai pasakyk „ne“;

• Niekam nesigirk brangiais, vertingais daiktais, laikomais namie.

PAKELIUI Į MOKYKLĄ:

• Išsirink saugiausią maršrutą;

• Nesėsk į nepažįstamo žmogaus automobilį;

• Gatvėje stenkis būti su draugais;

• Nebendrauk su nepažįstamais, ypač venk neblaivių, apsvaigusių asmenų.

MOKYKLOJE:

• Jei pakeliui į mokyklą pajutai pavojų, įvyko koks nemalonus įvykis, pasakyk mokytojui;

• Jei drabužius kabini rūbinėje – nepalik kišenėje raktų.

 ATSISAKYK:

• jei nepažįstamasis gatvėje ar kieme kviečia užeiti pas jį į namus – mandagiai, bet griežtai atsisakyk ir kuo skubiau eik šalin. 

BĖK:

• jei kokio asmens žodžiai ar veiksmai tave baugina – bėk šalin ir mėgink ieškotis pagalbos. Skubėk ten, kur yra žmonių, – kad ir prie parduotuvės. Jei yra galimybių, paskambink tėvams.

NETYLĖK:

• jei kas nors ketina tave nuskriausti, – rėk! Išmok klykti kuo garsiau, giliai įkvėpdamas oro, kad riksmas eitų iš pilvo, o ne iš gerklės.

PASISAKYK:

• papasakok suaugusiesiems, kuriais pasitiki, kas tave gąsdina, dėl ko jautiesi nesaugiai ar nesmagiai. Jei taip atsitiko, kad tave pabučiavo, apkabino ar glamonėjo koks nors žmogus, netylėk – tai ne tavo kaltė!

NIEKO NEIMK IŠ NEPAŽĮSTAMŲJŲ:

• Niekada neimk pinigų, saldainių ar dovanų iš žmogaus, kurio nepažįsti. Kai kurie nedori žmonės mėgina prisivilioti vaikus, prašydami kokios nors pagalbos. Nepakliūk į jų žabangas!

SUTARTINIS ŽENKLAS:

• Turėk sutartinį ženklą, kurio reikšmę žino tik tėvai ar draugai. Jei tau dėl ko nors bus neramu, – sutartais žodžiais ar gestais galėsi pasikviesti pagalbą.

Views All Time
Views All Time
2080
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!