Pagrindinė Biržos centrinės rinkos užduotis yra sudaryti Biržos nariams (Biržos akcininkams, įsigijusiems teisę dalyvauti Biržos prekyboje) galimybę pateikti viešą pavedimą pirkti ir/arba parduoti vertybinius popierius. Tokiu būdu sudaroma galimybė netiesiogiai susitikti pirkėjui su pardavėju arba viešai paskelbti savo ketinimą pirkti arba parduoti vertybinius popierius.

Centrinei rinkai gali būti pateikti tik limituoti pavedimai. Tai reiškia, kad pirkimo atveju ši kaina yra aukščiausia, kurią pirkėjas sutinka mokėti, o pardavimo – žemiausia, kurią pardavėjas sutinka gauti.

Prekybos centrinėje rinkoje procedūros taikomos visiems VP, įtrauktiems į Oficialųjį ar Einamąjį prekybos sąrašą. Biržos valdybos sprendimu, prekybos centrinėje rinkoje procedūros gali būti taikomos ir kai kuriems Nelistinguojamų VP sąrašo VP.
Prekyba VP centrinėje rinkoje skiriama į du etapus:

• prekybos sesijos atidarymas
• nepertraukiama prekyba.

Jeigu tam tikriems VP laikinai panaikinti kainos arba pajamingumo kitimo apribojimai ir šiems VP prekybos sesijos atidarymo metu rinkos kursas nenustatomas – nepertraukiamos prekybos etapas pakeičiamas prekyba papildomais pavedimais.

Prekybos sesijos pabaigoje paskaičiuojama vidutinė svertinė kiekvienos emisijos akcijų kaina, o skolos VP – vidutinis svertinis pajamingumas, nuo kurių vėlesnėse prekybos sesijose bus skaičiuojamos kainų arba pajamingumo kitimo ribos. Skaičiuojant vidutinę svertinę kainą arba pajamingumą, įvertinami visi centrinės rinkos sandoriai.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2451
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!