Jogos pakopos (bendrosios nuostatos)

Teisingos priemonės siekiant tikslo yra tiek pat svarbios kaip ir pats tikslas. Išminčius Patandžali išvardina šias priemones pavadindamas Jogos Pakopomis dvasinių ieškojimų kelyje. Jos tokios:

Jama (bendri doroviniai reikalavimai)

Nijama (savikontrolė saviauklos atžvilgiu)

Asana (pozos)

Pranajama (ritmiška kvėpavimo kontrolė)

Pratjahara (proto atitraukimas ir išvadavimas nuo jausmų bei išorinių objektų įtakos)

Dharana (koncentracija)

Dhijana (meditacija)

Samadhi (virš sąmoninis būvis, atsirandantis kaip gilios meditacijos pasekmė, kada individualusis “Aš” susilieja su meditacijos objektu – Paramatma arba Visatos Dvasia.)

Jama ir nijama kontroliuoja jogo aistras ir emocijas, padeda gyventi santaikoje su artimaisiais. Vienybėje su gamta Asanos išlaiko kūną sveiką ir stiprų. Galiausiai jogas išsivaduoja nuo kūniškos nuovokos. Jis kūną padaro sau pavaldų, paversdamas jį į talpą vertą sielos. Pirmos trys pakopos yra išorinė paieška (praktika).

Dvi kitos, pranajama ir pratjahara, moko adeptą reguliuoti savo kvėpavimą ir tuo pačiu kontroliuoti protą. Tai padeda išlaisvinti jausmus nuo troškimų objektų jungo. Šios dvi jogos pakraipos vadinamos vidine paieška (praktika).

Dharana, Dhijana ir Samadhi įveda jogą į jo sielos gelmes. Jogas neieško Dievo danguje. Jis žino, kad Dievas – Antaratma (vidinis Aš) yra viduje. Trys paskutinės pakopos padeda jogui palaikyti darną su savimi ir su savo Kūrėju. Šios pakopos vadinamos dvasinė paieška (praktika).

Gili meditacija sąlygoja suvokiančiojo, suvokimo ir suvokiamojo vienybę. Stebintis subjektas, stebėjimo procesas ir stebėjimo objektas neegzistuoja atskirai vienas nuo kito. Kaip ir Didis Muzikantas susilieja su savo instrumentu ir su muzika besiliejančia iš jo. Tada jogas gyvena savo natūroje ir suvokia Atmaną – Aukščiausios Sielos dalį savyje.

Žmogus eina pas savo Kūrėją skirtingais keliais. Veiklūs realizuoja save Karma margi “veiklos” keliu, darbe ir pareigoje suvokdami savo dievišką esmę. Emocionalūs žmonės realizuoja save per Bhakti margi “meilę ir ištikimybę Dievui”. Intelektualūs žmonės eina Džniana margi “žinojimo” keliu. Pas juos realizacija ateina per pažinimą. Stebintis ir mąstantis eina Jogos keliu ir suvokia savo dievišką prigimtį su proto kontrolės pagalba.

Laimingas tas žmogus, kuris dėka savo išminties ir įžvalgumo moka atskirti tikrovę nuo iliuzijos, amžiną nuo laikino ir gerą nuo malonaus. Dvigubai palaimintas tas, kas žino tikrąją meilę ir sugeba mylėti visus Dievo sutvėrimus. Trigubai palaimintas tas, kas su meile širdyje nesavanaudiškai dirba kitų labui. Tas, kas suderina savo mirtingame kūne pažinimą, meilę ir pasiaukojančią tarnybą – šventas, pas jį eina maldininkai, tarsi prie Gango, Sarasvati ir Džamunos upių santakos. Pamačiusieji jį randa dvasinę ramybę ir apsivalymą.

Protas – jausmų karalius. Nugalėjęs savo protą, jausmus,aistras, mintis ir dvejones – Žmonių karalius. Jis vertas karališkos jungties su Visatos Dvasia. Jis įgijo Vidinę Šviesą.

Įvaldęs savo protą – Radža Jogas. Žodis ,,radža” reiškia karalių. Posakis Radža-Joga numato pilną savojo “Aš” valdymą. Nors išminčius Patandžali išaiškina proto kontrolės metodus, jis niekur savo aforizmuose netvirtina, kad šis mokslas yra Radža-Joga, o vadina jį Aštanga Joga arba aštuoniomis jogos pakopomis. Bet kadangi numanomas pilnas savęs įvaldymas, tai galima teigti, kad tai Radža Joga.

Kadangi šis kelias reikalauja griežtos disciplinos, meistras Svatmarama, “Hatha-Joga Pradipika” autorius, vadina jį Hatha-Jogos keliu (Hatha – reiškia galia, kryptingos pastangos).

Priimta manyti, kad Radža-Joga ir Hatha-Joga visiškai nepanašios, skirtingos ir priešingos viena kitai, kad meistro Patandžali “Joga Sūtra” susijusi su dvasios disciplina, o meistro Svatmaramos “Hatha Joga Pradipika” užsiima tik kūno disciplina. Bet iš tikro Hatha-Joga ir Radža-Joga papildo viena kitą, sudarydamos vieningą kelią į išsivadavimą. Kaip alpinistui, kopiančiam į ledines Himalajų viršūnes, reikalingos ne tiktai kopėčios, virvės ir dygliuota avalynė, bet ir fizinis pasiruošimas. Taip ir jogui būtinos meistro Svatmaramos Hatha-Jogos žinios ir disciplina tam, kad galėtų pasiekti Radža-Jogos viršūnes, apie kurias kalba meistras Patandžali.

Jogos kelias trijų kelių ištaka. Jis atneša ramybę, susitaikymą ir paruošia protą absoliučiam bei neribotam Dievo pavaldumui, kuriame visi keturi keliai susieina.

OM TAT SAT

Views All Time
Views All Time
3722
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!