Istorija ir priešistorė 1986 -2005 m.

Žemaitijos fantastų klubas „Fajetai” pradėjo gyvuoti nuo 1991 metų. Tačiau jau ir prieš tai vietiniai Viešvėnuose (Telšių raj.) gyvenantys fantastikos mėgėjai viską organizuoti pradėjo ne iš karto. 1980 metais buvo sukurti pirmieji fantastlapiai – kartografinės fantastikos užuomazgos. Pirmi šios netradicinės veiklos iniciatoriai buvo A.Kalnikas ir Petras Jankauskas, vėliau prie sumanymo plėtojimo prisidėjo S.Jankauskas ir Ž. Gasytė bei A.Jankauskas. Prieš susikuriant klubui būsimieji nariai mėgino organizuoti vaidmenų žaidimus gamtoje, kūrė primityvius stalo žaidimus, užsiėmė literatūrine kūryba, daile, projektavo būsimo klubo vizijas.

1986 m. rugpjūčio 6 pasirodė pirmasis fantastikai skirto fenzino „Tam, kas mėgsta fantastiką” numeris. Pastarasis buvo išleistas trimis egzemplioriais, perrašytas ranka. Tais metais pasirodė 5 šio fenzino numeriai, kuriuose patalpinta fantastinė kūryba, straipsniai, iliustracijos, fantastiniai pavadinimai ir jų paaiškinimai, skelbti pirmieji konkursai. Tuo pačiu metu P.Jankauskas išleido panašaus pobūdžio leidinį „Fantastas apie visatą”. Pasirodė keli tais metais parengti numeriai.

Vėliau, 1987-1989 metais, A.Kalnikas ir P.Jankauskas išleido dar keletą fenzinų. A.Kalnikas parengė ir išleido „Akapėja” (1987 ruduo)(pastaroji spausdinta rusišku šriftu), „Fantastikos horizontai” (1988), „Ne vien apie fantastiką” (1989 pavasaris)ir keletą kitų. Petras Jankauskas išleido taipogi keletą fantastikai skirtų fenzinų: „Mūsų pastogėje” (1987 m.), „AKPJ” (1987 pavasaris), „NNN” (1989 m.). 1989 10 15 d. būsimieji klubo nariai pradėjo organizuoti fantastinio pavadinimo konkursą.

1990 m. balandžio pradžioje „Tam, kas mėgsta fantastiką” buvo vėl atgaivintas. Nuolat svyravo fenzino apimtis ir tiražas, o tų pačių metų gegužės 20 d. fenzinas po neilgų diskusijų buvo perkrikštytas į „Denebolos šviesą”. Fenzinas tais metais dažniausiai buvo dauginamas per kalkę, perrašant ranka. Pastarasis fenzinas su pertraukomis buvo leidžiamas iki 1991 m. balandžio. P.Jankauskas išleido porą skirtingų leidinių: kartografinei fantastikai skirtą „Traiho žemė” ir „Nuo minus begalybės iki plius begalybės” (abu ėjo 1991 m.).

Žemaitijos fantastikos mėgėjų klubas „Fajetai” A.Kalniko, P.Jankausko, Ž.Gasytės ir J.Jonikaitės iniciatyva susikūrė 1991 m. balandžio 2 d. Klubo pagrindą, nepavykus surasti daugiau fantastikos mėgėjų vietinėse apylinkėse, ilgainiui sudarė ne vien vietiniai fantastikos gerbėjai, bet ir įvairiuose Lietuvos miestuose išsibarstę A.Kalniko fenzinų skaitytojai, fantastikos entuziastai. Klubo narių skaičius 1993 metų pabaigoje buvo išaugęs iki 25. Į vieną vietą jie susirinkdavo 1-2 kartus per metus, dažniausiai „Lituaniconuose”. 1991-1998 metais su pertraukomis buvo leidžiamas klubinis leidinys „Vilties daigas”, kuris 1993 m. pripažintas geriausiu fenzinu, skirtu fantastikai, Lietuvoje. Leidinį redagavo ir leido iš pradžių A.Kalnikas ir P.Jankauskas, veliau tik A.Kalnikas bei R.Žilinskas. Paskutinieji numeriai paruošti ir išleisti A.Kalniko. „Fajetų” nariai leido ir kitus mažatiražius leidinius: „Žingsnis po žingsnio” (Tadas Talaikis, 1992 m.), „Klaustukas” (Saulius Budinas, 1990 – 1993 m.), „Paskutinis šauksmas” (Žaneta Gasytė, 1991-1993 m.), „Žaltvykslė” (ją 1993 m. išleido Vilniuje gyvenę klubo nariai), „Zona X” (A.Kalnikas, 1995 m.)

„Fajetų” veikla buvo komplikuota dėl didelių atstumų, blogo ryšio ir kai kurių narių aktyvumo stokos. Klubas dažnai organizuodavo fantastinių pavadinimų konkursus „Pavadinimas” (1989 – 2003 m.), keletą kartų skelbė literatūrinius konkursus „Vilties daigas” (1992, 1996, 1997 ir 1998 metais – paskutinieji trys suorganizuoti „Senųjų fajetų” klubo). 1993 m. sukurtas ir vėliau gerokai redaguotas ir papildytas papildomomis taisyklėmis kosminis „Karių ir magų” žaidimo variantas „Stalkeris”. Klube buvo organizuoti keli stalo vaidmenų žaidimų turnyrai.

A.Kalniko redaguotas ir leistas fenzinas „Denebolos šviesa” ilgainiui tapo klubo leidiniu, nes niekas nesiryžo leisti reguliarų klubinį leidinį, o „Vilties daigas”, trumpam atgimęs, greit nustojo ėjęs. Fenzine „Denebolos šviesa” buvo spausdinami straipsniai apie Lietuvos fendomą, trumpi mėgėjiški lietuvių fantastiniai apsakymai, keletą vertimų,fantastinių žaidimų aprašymai ir pan. Iš kitų lietuviškų fantastikos fenzinų „Denebolos šviesa” išsiskiria tuo, kad jame nemažai spausdinama vadinamosios kartografinės fantastikos – savotiškos atskiros fantastinio meno rūšies, kuri apima kartografiją, literatūrą ir dailę. Ši tradicija propaguoti kartografinę fantastiką vėliau buvo pratęsta leidžiant leidinį „Yra” (1999-2002 m.).

Įvairiuose miestuose 1992-1994 m. buvo įsisteigę atskiri „Fajetų” filialai. Tačiau jau 1993 m. nuo klubo atsiskyrė Vilniaus, Šiaulių, Kauno frakcijos, o patį klubą 1994 m. gegužės 20 d. ištiko krizė.

Naujos sudėties „Fajetai” atsikūrė 1994 m.lapkričio pabaigoje, Telšiuose. Klubas iš pradžių rinkosi centrinėje miesto bibliotekoje, vėliau 8-ojoje vidurinėje mokykloje. „Fajetai” pradėjo kaupti biblioteką. Arnoldą Kalniką ir Petrą Jankauską, ilgai organizavusius klubo veiklą, 1995 metų rugpjūčio mėnesį pakeitė Kęstutis Kardokas. 1996 m. vasario mėnesį „Fajetų” prezidentu išrinktas Egidijus Norvydas. Dar tais pačiais 1996 m., gegužę, „Fajetai” suskilo į du klubus, kurių vienas buvo pavadintas „Senieji fajetai” . Abu klubai susijungė 1998 m. pabaigoje. „Fajetai” gyvavo iki 2000 m.

Naujos sudėties klubui vadovavo A.Kalnikas, nariai kurį laiką rinkosi TATDM pedagoginio skyriaus patalpose, o vėliau K.Praniauskaitės vardo bibliotekoje. Galų gale klubas įsitvirtino „Atžalyno” vidurinėje mokykloje. Klubo prezidentui laikinai išvykus į Plungę (kur įkūrė Plungės fantastikos mėgėjų klubą „Astika”) „Fajetų” veikla buvo sustojusi.

Paskutinis „Fajetų” atgimimas sietinas su 2004 gruodžio 10-ąja. Dabartinio klubo atkūrimą įtakojo A.Kalnikas ir Renaldas Žilinskas. Dabar klubas leidžia mėgėjiškus leidinius „Kita diena” (išleisti 2 nr.), organizuoja filmų peržiūras ir diskusijas, žaidžia fantastinius vaidmenų ir kompiuterinius žaidimus. Vasarą numatytas organizuoti renginys „Fajeticon”, kurio pirmasis surengtas dar 1995 m. gruodžio 1 d.

Klubas visiškai nustojo gyvavęs 2005 liepos 16 dieną, jo vadovui pasitraukus iš aktyvios fantastų veiklos.

Views All Time
Views All Time
2887
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!