Trys broliai

Viename kaime gyveno trys broliai, du suaugę ir vienas mažas. Suaugusieji buvo artojai, o mažasis brolis dar negalėjo nieko dirbti. Kai suaugusieji išeidavo dirbti, mažutis likdavo namie ir laukdavo brolių.

Vieną kartą mažasis brolis sėdėdamas ant palangės, pamatė atšliaužiantį žaltį, kuris buvo labai silpnas. Jis lenkė galvą į vieną ir į kitą pusę ir graudžiai verkė. Pagailo vaikučiui to žalčio. Jis priėjo arčiau, norėdamas paimti tą žaltį, parsinešti jį namo ir pagydyti. Staiga žaltys pasivertė ragana ir suėdė tą vaikelį. Parėję namo, broliai rado tik kraujo klaną. Išsigando broliai, ėmė garsiai šaukti ir ieškoti mažojo broliuko. Viską, kas atsitiko, papasakojo pelė, kuri viską matė. Ji perspėjo, kad tas žaltys labai piktas ir galingas. Vyresnieji broliai vis dėlto nusprendė ieškoti mažėlio. Jie šiltai apsirengė, pasiėmė maisto ir išėjo.

Ilgai jie keliavo. Juos klaidino kažkieno pėdos, gąsdino pelėdos. Jie perėjo pelkes, įveikė sniego bei smėlio audras. Kartą pavargę jie nutarė pailsėti ir užmigo. Prabudę jie nerado nei drabužių, nei maisto. Staiga ėmė snigti. Po kelių minučių broliai pavirto ledo gabalais. Taip jie išbuvo septynias dienas. Septintą dieną broliai paprašė paukštelio, kad tas nuskristų pas saulelę ir paprašytų juos sušildyti. Saulė išklausė prašymo ir sušildė brolius. Ilgai tirpo ledas. Broliams skaudėjo rankas, kojas, veidą. Bet jie kentė ir džiaugėsi, kad galės tęsti paieškas.

Straipsniai 1 reklama

Ėjo ėjo broliai ir priėjo stebuklingą tiltą. Kai broliai užlipo ant to tilto, tiltas prasivėrė ir dingo, o broliai įkrito į jūrą. Ten juos suėdė žuvis, kuri buvo ta pati piktoji ragana. Jos pilve broliai surado savo mažąjį brolelį. Ilgai galvojo broliai, ką daryti. Ir sugalvojo pragraužti žuvies pilvą. Graužė graužė ir pagaliau pragraužė. Kai išnėrė, pamatė, kad jie upelyje prie savo trobos. Visi trys laimingi išlipo į krantą ir toliau laimingai gyveno. Tik nuo to karto mažąjį broliuką visur vesdavosi su savimi. Jis greitai augo ir mokėsi iš brolių atlikti įvairius darbus.

Kristina Koroliova

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

[ca-sidebar id="24091"]