Aplinkos ministerija tikslina ir papildo 2009 spalio 30 dieną dienraštyje išspausdintoje publikacijoje “Ministras uždraudė žvejoti” pateiktą informaciją.

Informuojame, jog nei Aplinkos ministerija, nei jos vadovas Gediminas Kazlauskas nėra nusistatę prieš žvejus mėgėjus. Tačiau toks įspūdis galėjo susidaryti iš kai kurių publikacijos teiginių.

Šiuo metu galiojantis draudimas žvejoti tam tikruose upeliuose ir upėse nuo spalio vidurio iki metų pabaigos, apie kurį kalbama minėtoje publikacijoje, priimtas po ilgalaikės analizės ir svarstymų.

Dar 2008 m. gegužės 30 dieną (kuomet Aplinkos ministerijai vadovavo Artūras Paulauskas) Mėgėjiškos žūklės plėtros taryba svarstė pasiūlymus dėl šlakių ir lašišų licencinės žūklės tvarkos pakeitimų.

Šios tarybos pirmininkas yra Klaipėdos universiteto dėstytojas Antanas Kontautas. Į tarybą įeina Sportinės žūklės asociacijos atstovas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas, žūklės klubo “Merkys” atstovas, grupė mokslininkų ir gamtos apsaugos specialistų.

Tąkart visi be išimties pritarė nuostatai, kad reikia uždrausti bet kokią žūklę lašišų ir šlakių neršto metu, kadangi šiuo laikotarpiu taisyklėse paminėtuose upeliuose kitų žvejybos objektų paprasčiausiai nėra.

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius Laimutis Budrys primena, kad sprendimas uždrausti meškerioti lašišų nerštavietėse nuo spalio vidurio iki metų pabaigos brendo ne vienerius metus: “Kaip parodė ilgalaikė patirtis, kai buvo leidžiama žvejoti tuose upių ruožuose, tik pagautą šlakį ir lašišą privalu buvo paleisti, daugelis meškeriotojų tokius reikalavimus tiesiog ignoravo. Inspektoriai bandė imtis įvairiausių priemonių, kad sudrausmintų, nubaustų brakonierius, bet nepavykdavo, kadangi šie aiškindavo, jog ką tik pagavo žuvį ir ruošiasi ją išleisti.”

Tuomet, pasak L.Budrio, ir prasidėjo diskusijos: “Daugiau nei pusmetį buvo diskutuota su žvejų mėgėjų draugijomis: karpininkais, spiningautojais, muselininkais. Ne vieną kartą vyko Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma tokio draudimo galimybė. Buvo klausiama mokslininkų nuomonės.”

Šių metų balandžio 7 dieną buvo priimtas sprendimas, kad pačiose vertingiausiose upėse ir upeliuose (jie buvo atrinkti remiantis Ekologijos instituto duomenimis) laikinai, per lašišų nerštą turi būti uždrausta žvejoti. Šis draudimas nėra amžinas ir, jei situacija pasikeis, gali būti priimtos ir jo pataisos.

Tai daroma pačių žvejų mėgėjų labui – kad lašišų ištekliai padidėtų. Išteklių didinimo programa “Lašiša 2009” vyksta jau devintus metus ir kitais metais baigsis. “Lašišos yra dirbtinai veisiamos, jų veisimui, apsaugai leidžiamos valstybės biudžeto lėšos, todėl mes privalome jomis rūpintis ir saugoti, kad ateityje lašišinių žuvų tik gausėtų. Kaip rodo mokslininkų duomenys, lašišinių žuvų populiacija po truputį atsistato”, – sakė L.Budrys.

Šios priemonės nedraudžia žvejams mėgėjams pagauti lašišą, tačiau reikia įsigyti licenciją. Jei 2005 m. šalyje buvo išduota tik viena licencija lašišų ir šlakių žvejybai, 2006 m. – penkios, 2008 m. – 58, tai šiais metais jų išduota daugiau nei 1000 (per 700 licencijų išdavė Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, apie 160 licencijų Kauno RAAD, 130 – Klaipėdos RAAD, 60 – Šiaulių RAAD).

Kalbant apie draudimus, Aplinkos ministerija yra priėmusi nemažai sprendimų, kurie palankūs meškeriotojams. Pavyzdžiui: Baltijos jūroje leidžiamas paros laimikis padidintas iki 15 kg, neberibojamas ir leidžiamų gaudyti menkių dydis (iki šiol buvo 35 cm). Atsižvelgus į mokslininkų rekomendacijas neberibojamas žiobrių sugavimas vienetais (laimikis neturi viršyti 5 kg).

Iki šiol nuo balandžio 20 d. iki birželio 1 d. žiobrius buvo galima gaudyti tik įsigijus licenciją šių žuvų žūklei, o nuo birželio 2 d. iki birželio 20 d. buvo draudžiama bet kokia žiobrių žvejyba. Dabar žiobrių žvejybos draudimas bus ilgesnis – nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d., tačiau kitu laiku bus galima žvejoti žiobrius be licencijų, visose upėse (turint leidimą žūklei ir laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių).

Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose ir toliau bus galima žvejoti be licencijų, tačiau, kaip ir buvusiose licencinės žūklės sąlygose, nustatyta, kad nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. draudžiama žvejoti karšius. Šiuo laikotarpiu Nemuno deltos regioninio parko telkiniuose sugauti karšiai turi būti nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

Views All Time
Views All Time
3297
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!