Tag archives for Pramogos

Religinės šventės

Velykos

Velykos arba Šventos Velykos - krikščionių šventė, pritaikyta prie senojo tikėjimo šventės, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kaip tai aprašyta Naujajame Testamente. Tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties (mirties dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną). Velykos yra svarbiausia…
Plačiau >>
Religinės šventės

Gėris – šviesa, o šviesos esminis elementas – išmintis.

„Meskite nuo savęs visus nusikaltimus, kurkite sau naują širdį ir naują dvasią"(Ez 18,31). Pranašas Ezekielis primena, kad Dievas trokšta žmonių laimės, nori, jog gyventume pagal Jo sumanytą planą, todėl ir primena būtinybę pakeisti gyvenimą. Jėzaus prisikėlimas simbolizuoja šviesos jėgų pergalę…
Plačiau >>
Religinės šventės

Velykos – sena kaip pasaulis šventė

Velykų šventėje senovės lietuvių tradicijos susilieja su krikščioniškomis. Pagonys per Velykas lankydavo mirusius artimuosius ir atlikdavo gamtos garbinimo apeigas, o krikščionys ikivelykinę savaitę atkuria Kristaus kančios istoriją. Krikščioniškoji Velykų kilmė - tai izraelitų minimas išsilaisvinimas iš Egipto vergovės, švenčiamas pirmojo…
Plačiau >>
Religinės šventės

Laikas koreguoja Velykų papročius

Šiandieninis žmogus renkasi kur kas paprastesnį šventės variantą nei apeigas puoselėję mūsų protėviai "Užsitęsusią žiemą keičiantis pavasaris neištirpins dvasios įšalo, jei neišgirsite Prisikėlimo varpų", - kalba kardinolas Audrys Juozas Bačkis, sveikindamas Lietuvą šų proga. "Švęsdami gamtos pabudimą, budinkime ir savo…
Plačiau >>