Gėris – šviesa, o šviesos esminis elementas – išmintis.

Gėris - šviesa

„Meskite nuo savęs visus nusikaltimus, kurkite sau naują širdį ir naują dvasią”(Ez 18,31). Pranašas Ezekielis primena, kad Dievas trokšta žmonių laimės, nori, jog gyventume pagal Jo sumanytą planą, todėl ir primena būtinybę pakeisti gyvenimą.

Jėzaus prisikėlimas simbolizuoja šviesos jėgų pergalę prieš tamsos jėgas. Ši pergalė parodė kelią, kuriuo turi eiti žmogus, norintis nugalėti mirtį ir laimėti amžinąjį gyvenimą. Jėzaus pergalė nesunaikino tamsos jėgų. Ši kova vyko ir vyksta nuolatos. Visiška šviesos jėgų pergalė negali pasibaigti vieno žmogaus pergale, nes ši pergalė galima tik visų žmonių pastangomis ir kiekviename. Ji labiau matoma išorėje, bet pagrindinė šios kovos buveinė yra žymiai mažiau matoma, nes ji yra pačiame žmoguje. Daug teisuolių nugalėjo tamsą, bet nei vienas nesunaikino blogio. Tai reiškia, kad jie pasiekė nušvitimo būseną ir parodė žmonijai pavyzdį kaip tai padaryti. Kiekvienas turi padaryti tai pats. Už jį niekas kitas to nepadarys. Nelaukime, o imkime pavyzdį iš žmonijos šviesuolių ir kilkime į kovą su tamsiosiomis jėgomis. Tą suvokę taip pat suvoksite, kad jūs ir niekas kitas esate atsakingi už dabartinę savo vidinės ir išorinės erdvės tvarką. Kaip negalite įveikti tamsos, taip negalite nugalėti savo skausmo kūno. Ir negalite todėl, kad tokios pastangos sukelia vidinį konfliktą, vadinasi, dar daugiau skausmo. Bijome dar daugiau skausmo ir kančios, todėl nesiryžtame priešintis tamsai. Prisitaikome. Taip – saugiau. Tuo pačiu tikimės, kad kas nors kitas išvaduos iš blogio ne tik save, bet ir mus. Šiuo metu, kada valstybėje klesti neteisingumas, mes tikimės, kad mus išgelbės kas nors kitas, nes mes nenorime sunkumų ir kančios. Norime laimės, malonumų, materialinės gerovės, o patys prisidėti norime mažiausiai. Kitaip sakant, norime viską gauti. Bet visi negali tik gauti. Kas tada duos? Tamsos jėgos naudojasi žmonių noru gauti ir gauti materialinių gerybių, nes jiems atrodo, kad tik jų dėka jie gali pasiekti laimę. Atsiranda pinigo ir malonumų valdžia, kuri virsta tamsos valdžia. Tokioje visuomenėje norėdamas praturtėti ir pasiekti padėtį visuomenėje, tai yra tapti, žmonių supratimu, laimingesniu, turi galvoti ir veikti pagal blogio taisykles. Kitaip laimingesniu netapsi. Širdis siekia šviesos, o mus supančios aplinkos poveikis priverčia tarnauti tamsai. Daugeliui net pradeda atrodyti, kad Dievo Žodis negali būti pritaikytas žemiškąjame gyvenime. Net kokios nors religijos tikintieji taiko Dievo Žodį tokioje vietoje, kurioje yra proga tą pademonstruoti, bet ne savo gyvenime. Tai kažkas panašaus į siekiamybę, kuri niekada negali būti pasiekta.

Manau, kad taip nėra. Klystame, kai galvojame, jog negalime būti geri, jei aplinkui yra blogis. Pagrindžiame tą savo gyvenimo patirtimi, nes kai būdavome naiviai geri, tada dažnai nukentėjome. Čia atkreipkime dėmesį į „naiviai geri”. Gerumas nėra naivumas. Naivumas yra žioplumas ir dažniausiai su slaptu naudos siekimu. Tai – tamsos energija. Reiškia, kad tokiu atveju ne tik aplinka, bet ir mes patys valdomi tamsos, nes mūsų gerume yra tamsos. Šis paklydimas yra įsišaknijęs ir tarp kunigų, ko pasėkoje Dievo tarnams sunku įtikinti save, o juo labiau tikinčiuosius, kad Dievo Žodis gali būti pritaikytas mūsų gyvenime. Svarbu suprasti, kad gerumas be išminties nebūna pilnas ir užbaigtas. Gėris – šviesa, o šviesos esminis elementas – išmintis. Lavinant dvasią ir išmintį – lavinamas ir gerumas. Paprastas pasakymas „būkite geri” yra daug išmintingesnis negu iš pirmo žvilgsnio atrodo. „Būkite geri” – tai būkite su šviesia dvasia. Turime suprasti, kad siekdami būti geri – turime lavinti savo dvasią ir išmintį. Jei suklydome (ar apgavo) per naivumą, tai nereiškia, kad kaltas jūsų gerumas. Reiškia tik, kad turite tobulėti.

Straipsniai 1 reklama

Nuoširdžiausiai sveikindamas Jus su šventomis Velykomis, visiems ypač linkiu savo gyvenimo siekius, darbus kreipti gėrio linkme. Su šv.Velykomis!

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *