Balandžio pirmoji diena vadinama pokštų, melagių, juokų diena. Tą dieną daugelyje Europos šalių ir JAV pagal seną paprotį mėgstama /ir leidžiama/ apgaudinėti, meluoti, pasijuokti.

Panaši diena yra beveik viso pasaulio šalyse. Anglijoje išjuoktasis vadinamas Balandžio kvailiu. Škotijoje – gegute arba kvailiu, Prancūzijoje – balandžio žuvimi.

Indijoje nuo pat senovės kovo 31 buvo švenčiama „uli“ šventė, kurios metu žmonės apgaudinėjo vienas kitą ir stengėsi priversti atlikti įvairius nereikalingus ir beprasmiškus darbus. Šią dieną kiekvienas turi teisę pasijuokti iš savo draugų, viršininkų, pažįstamų.  Iš kur atėjo paprotys krėsti juokus būtent tą dieną?

Pirmosios balandžio paprotys aiškinamas įvairiai.

XVI a. antroje pusėje Europoje Naujieji metai prasidėdavo kovo pabaigoje. Šiam įvykiui būdavo ruošiamasi, eidavo vienas pas kitą į svečius, dovanodavo dovanas ir pan. Naujųjų metų pirmoji diena buvo balandžio I-oji.

Daugelis tyrinėtojų teigia, kad balandžio pirmosios tradicijų pradžia susijusi su Prancūzijos karaliaus Karolio IX /1550-1574/ valdymo laikotarpiu. Pakeitus kalendorių, pirmoji šalis, priėmusi naują kalendorių, buvo Prancūzija. 1563 m. Prancūzijos karalius Karolis IX  įsakė 1564-tuosius metus sutikti sausio I d. /pagal naują kalendorių/.

Tuo pačiu įsaku buvo panaikintas ir tradicinis dovanų dalijimas. Tačiau nemaža dalis gyventojų tokio įsakymo negirdėjo ar ignoravo ir Naujuosius metus sutikdavo kaip ir ankščiau – balandžio I-ąją. Jie siuntinėjo juokingas dovanėles, eidavo į svečius ir patys kviesdavosi draugus, kad juokaudami sutiktų Naujuosius metus – balandžio I-ąją. Iš tokių konservatorių buvo šaipomasi, tokius žmones pradėta vadinti “balandžio pirmosios kvailiais”. O kita dalis, konservatyvūs prancūzai,  tą dieną laikė apgavystės diena.

Pagal kitą versiją, Karolis IX čia niekuo dėtas.

Tarp kitko, yra ir kitokių įrodinėjimų, kurie pakankamai svarūs. Kaip žinia, Italijoje labai mažai iškrenta sniego, o kartais iškritęs sniegas labai neilgai tesilaiko. Kovo pabaigoje ten jau gana šilta – sulapoja medžiai, pradeda žaliuoti pievos. 1468 m. balandžio pirmąją dieną pačiame vidurdienyje, kada gamta alsavo pilnu pavasariu, Romos apylinkėse gausiai prisnigo, sniegas išsilaikė visą parą.

Visi be galo džiaugėsi, mėtėsi sniego gniūžtėmis, vaikai lipdė iš sniego “senius”, damos prausėsi su sniegu, kad gražesnės būtų, ligoniai su kibirais nešė sniegą į vidų, kad vėliau šį vandenį vartotų kaip vaistus. Daugelis tikėjo, kad šis įvykis pasikartos ir sekančių metų balandžio pirmąją dieną. 

Atėjo 1469 metų balandžio pirmoji diena. Visi laukė sniego, bet, deja, gamta apvylė. Nusiminę visi skirstėsi namo, tik vaikai iki vidurnakčio klykavo “Primae aprilis”, “Primae aprilis!”

Rusijoje juokų dieną, Europos pavyzdžiu, įvedė Petras I.

Šio mėnesio pavadinimas – balandis – įsigalėjo tik XIX a. antroje pusėje. Seniau jis reikšdavo trečią, kartais ketvirtą metų mėnesį ir buvo vadinamas balandiniu, karveliniu, karveliu, mildvyniu, snetckiu, žiedžiu.

Balandžio pirmoji senovinėje Lietuvoje prasidėdavo Žemės maitintojos, gimdytojos, ugdytojos garbinimu. Šventom žolelėm aprūkydavo juodą žemės grumstą, prisimindavo pagoniškąją deivę Žemyną. Ši diena buvo ir naujų darbo metų pradžia. Dar XX a. viduryje kaimynai tą balandžio dieną lankėsi vieni pas kitus, žiūrėjo, ar pasiruošę sėjai. Apsileidėlius ir tinginius išjuokdavo. Vyrai apžiūrėdavo, ar tvarkingai laikomi darbo įrankiai, ar laikomasi ūkyje tvarkos. Radę ne vietoje žagrę ar akėčias, užkeldavo jas ant stogo, nuorašus nunešdavo į mišką, ratus įstumdavo į tvenkinį.

Žinomas Lietuvoje paprotys nuo balandžio 1-osios iki Sekminių lošti ievos ar kito medžio šakelėmis ar lapais. Susitarusieji būtinai turėjo visą laiką su savimi nešiotis žalią šakelę ar lapą. Paklausus „žalio“, turi parodyti. Jeigu neturi, pagal susitarimą reikėjo ką nors padovanoti.

Balandžio pirmąją negalima niekam skolinti nei ugnies, nei degtukų ar žarijų. Pažeidus šį prietarą, tos šeimininkės, kuri davė ugnį, tais metais gyvuliai bus bergždi, nesilakstys.

Aprilis iš tiesų buvo labai sena agrarinė šventė, lydima žemės darbų pradžios apeigų, pilna juokų ir pokštų.

Įvairenybės

Gambijoje teisė moterį, kuri žiauriai sumušė savo vyrą. “Jis skubiai iškvietė mane iš darbo namo, nutempė į miegamąjį, pradėjo plėšti nuo manęs drabužius, paskui numetė lovos užtiesalą, ir aš atsiguliau. Tada mano vyras ir sako: “Su balandžio pirmąją, brangioji!” Ir išėjo… Teisėjas tik papriekaištavo moteriškei: “Moterie, kur tavo humoro jausmas?”

*****

1954 m. balandžio I d.  Niujorko laikraštis “San” išspausdino telegramą, kad astronomas Džonas Frederikas Heršelis sukonstravo ypatingą teleskopą ir juo aptiko Mėnulyje augalų bei gyvų būtybių, tarp kurių – beždžionę su šikšnosparnio sparnais. Šiuo pokštu patikėjo tūkstančiai amerikiečių.

*****

Viena iš geriausių Melagių dienos naujienų galima laikyti BBC televizijos reportažą apie neregėtą makaronų derlių Šveicarijoje 1957 metais.

Reportaže britų žurnalistai pasakojo, kad šveicarai negali apsispręsti, ką jiems daryti su milžinišku makaronų derliumi. „Žiema buvo šilta, o makaroninis straubliukas fermeriams per daug rūpesčių taip pat nesukėlė“, – gausaus derliaus priežastį aiškino BBC korespondentas.

D. Britanijoje šis reportažas sukėlė emocijų bangą. Televizijos bendrovę užplūdo skambučiai piliečių, prašančių papasakoti, kaip auginti makaronus. Į visus klausimus BBC atsakydavo diplomatiškai: „Įdėkite makaroną į stiklainį su pomidorų padažu ir tikėkitės geriausio“.

1970 m. BBC pradėtą tradiciją pratęsė amerikiečių televizijos NBC žurnalistas, paskelbęs, kad Vakarų Virdžinijoje sulaukta rekordinio marinuotų agurkų derliaus.

*****

1980 m. BBC televizija pranešė, kad legendinis Londono laikrodis – mechaninis Big Benas bus keičiamas elektroniniu. “Einant į koją su laiku pasenęs mechaninis laikrodis bus keičiamas į elektroninį“, – tuomet paskelbė BBC. Pranešimas ne juokais sujaudino britų visuomenę. Pasipiktinę piliečiai skambino ir telefonu reiškė protestus. Tiesa, kai kurie iš jų dar pasiteiraudavo, ar bus galima įsigyti senojo Big Beno dalių.

*****

1983 m. agentūra „Associated Press“ paskelbė, kad Melagių dienos kilmės paslaptį išsiaiškino Bostono universiteto istorijos profesorius Josephas Boskinas.

Esą kadaise imperatoriaus Konstantino juokdarys Kupelis pasigyrė šeimininkui, kad jis ne blogiau už savo valdovą gali vadovauti imperijai. Konstantinui ši mintis taip patiko, kad jis leido imperiją valdyti vieną dieną per metus – balandžio 1-ąją.

AP pranešimą perspausdino visi JAV leidiniai. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad profesorius apmovė agentūrą. Savo interviu jis nepasakė nė žodžio teisybės.

*****

1986 m. Prancūzijos laikraštis „Le Parisien“ sukrėtė savo skaitytojus paskeldamas, kad vyriausybė nusprendė išmontuoti Eifelio bokštą. Po išmontavimo bokštas būtų pervežtas į tuo metu dar statomą Prancūzijos Disneilendą ir ten vėl sumontuotas. Toje vietoje, kur stovėjo bokštas, laikraščio teigimu, buvo suplanuota statyti stadioną, kuris būtų naudojamas 1922 metų olimpinėms žaidynėms.

*****

1989 m. žurnale „New Mexicans for Science and Reason“ buvo išspausdintas straipsnis, kuriame buvo tvirtinama, kad JAV Alabamos valstijos valdžia rengiasi skaičiaus pi reikšmę keisti iš 3,14159 į 3,0.

Straipsnyje buvo pasakojama, kad ankstesnė reikšmė, valstijos vadovų manymu, yra „nekrikščioniška“, o ją šiek tiek pakeitus būtų galima suteikti ir „biblinės reikšmės“.  Iš žurnalo straipsnis pateko į internetą ir paplito po visą pasaulį. Alabamos valstijos valdžia šio pokšto „rimtumą“ suprato tik tada, kai iš viso pasaulio pasipylė protesto laiškai ir skambučiai.

*****

1994 m. amerikiečių radijo stotis „National Public Radio“ paskelbė, kad bet kuriam asmeniui, ant ausies išsitatuiravusiam „Pepsi“ logotipą, bus suteikta 10 proc. nuolaida visai bendrovės produkcijai visam gyvenimui. Visą balandį į radijo stotį skambino paaugliai, įvykdę sąlygą ir norėję atsiimti prizą.

*****

1995 m. laikraštis „Irish Times“ išspausdino naujieną apie tai, kad Disneilendo vadovybė derasi su Rusijos valdžia dėl Vladimiro Lenino kūno pirkimo. Laikraščio pateiktais duomenimis, kartu su Lenino kūnu į naująjį Eurodisneilendą buvo planuojama pervežti ir visą mauzoliejų.

*****

1996 m. agentūra ITAR-TASS paskelbė, kad viena iš Rusijos karinės pramonės gamyklų pradėjo briliantais inkrustuotų rankinių granatų gamybą.

Faktas, kad banditai Rusijoje žiaurūs, visai nereiškia, kad jie nesidomi mados tendencijomis. “Ttokios granatos sprogimas jūsų priešo kūną paliks ne kraujo liūne, o žėrinčių briliantų apsuptyje“, – buvo reklamuojamos naujosios granatos.

*****

1999 m. laikraštis „Phocnis New Times“ paskelbė, kad sukurtas naujas paramos fondas skurstantiems. Tačiau naujojo fondo renkami pinigai buvo skirti ne namams statyti, drabužiams pirkti ar benamiams maitinti. Piliečiams buvo siūloma aukoti pinigus, už kuriuos benamiams būtų perkami ginklai.

Straipsnį pastebėjo naujienų agentūra „Associated Press“ darbuotojai, todėl jis pasklido po visas Jungtines valstijas. Kalbama, kad į sugalvotą sąskaitą kažkas netgi pervedė pinigų.

*****

Mūsų spauda taip pat išradinga. Prieš keletą metų balandžio pirmąją buvo atkastas tunelis, jungiantis Vilnių su Medininkais ir Trakais, Trakų pilyje rastas Vytauto Didžiojo kapas, balandžio pirmąją pagerės gyvenimas ir pan. Juokai juokais, bet tai parašyta laikraščiuose. Juodu ant balto! Nesvarbu, kad balandžio pirmąją.

*****

Linksmieji anekdotai

– Kiek pas jus  metuose balandžio pirmųjų? – klausia užsienietis.

– Viena, – atsako paklaustasis.

– Tai kodėl jūsų valdžios vyrai taip dažnai jums meluoja?

*****

Kaimynas skambina kaimynui į darbą:

– Kaimyne, greitai sugrįžkite – pas jūsų žmoną du meilužiai.

– Po perkūnais…

– Nesijaudinkite. Šiandien balandžio pirmoji. Pajuokavau – dabar pas ją tik vienas…

*****

Mažasis Petriukas klausia:

– Tėti, kas yra nevykęs pokštas?

– Na, pavyzdžiui, aš pernai balandžio pirmąją pakviečiau tavo senelę į svečius…

– Ir ką? Ji ėmė ir atvažiavo…

*****

– Ką tu veiksi balandžio pirmąją? – draugė klausia draugės.

– Aš apgaudinėsiu savo vyrą.

– Hmm.. .Gal ir man pabandyti nors kartą savąjį apgauti?

*****

Petriukas pribėgo prie mamos garsiai šaukdamas:

– Mama, virtuvėje kažkoks dėdė bučiuoja mano auklę…

Mama eina į virtuvę.

– Pirmoji balandžio, – juokiasi Petriukas. – Tai mūsų tėtis…

*****

– Ponia, jūs nuostabiai atrodote.

– Ačiū.

– Pirmoji balandžio …

2012.03.30

Views All Time
Views All Time
3687
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!