Atviroji GEAB N32 pranešimo dalis

( GEAB-Europos prognozių biuletenis )

2006 metų vasario mėnesį LEAP/E2020 komanda ( Europos politinių prognozių laboratorija/Europa-2020 ) manė, kad globaliąją struktūrinę krizę sudarys 4 pagrindiniai struktūriniai etapai: krizės pradžia (arba paleidimas), jos greitėjimas, šokas ir atomazga. Toks modelis leido mums teisingai prognozuoti įvykius iki šio laiko. Bet dabar mūsų grupė padarė išvadą, kad dėl pasaulio lyderių nesugebėjimo teisingai vertinti besivystančios krizės mastus (kas akivaizdu, stebint jų pastangas taisyti pasekmes vietoj priežasčių ), globalioji sisteminė krizė ketvirtajame 2009 metų ketvirtyje peraugs į penktąją fazę – globaliųjų geopolitinių permainų fazę.

LEAP/E2020 manymu, šią naują krizės fazę sąlygos 2 pagrindiniai lygiagrečiai besivystantys procesai:

A. Du pagrindiniai procesai:

1. Finansinės bazės ( dolerio ir skolinių įsipareigojimų ) visame pasaulyje išnykimas.
2. Stambiųjų pasaulio lošėjų ir blokų interesų fragmentavimas.

B. Dvi lygiagrečios įvykių sekos:

1. Greitas šiandieninės tarptautinės sistemos žlugimas.
2. Strateginės stambiųjų pasaulio lošėjų dislokacijos.

Mes tikėjomės, kad atomazgos fazė suteiks pasaulio lyderiams teisingą galimybę išvesti pasaulinę sistemą, susiklosčiusią nuo Antrojo Pasaulinio Karo laikų, iš kolapso. Deja, šiame etape ilgiau nebeįmanoma išlaikyti optimizmo šiuo klausimu (1). Lyderiai JAV, taip pat Europoje ir Kinijoje, Japonijoje, ir toliau atkakliai reaguoja taip, lyg pasaulinė sistema tapo kažkokių laikinų nesklandumų auka, ir jos perprogramavimui reikia tik degalų ( likvidumo ) ir kitų ingredientų (diskonto tarifų sumažinimo, „nuodingų” aktyvų išpirkimo, pagalbos bankrutavusioms šakoms ).

Iš tikrųjų ( ir būtent tai kiekvieną kartą nuo 2006 metų vasario LEAP/E2020 turi omeny, minėdama „globaliąją sisteminę krizę” ), pasaulinė sistema paprasčiausiai jau nebeveikia, jos vietoje turėtų būti sukurta nauja, vietoje mėginimų išgelbėti tai, ko išgelbėti jau nebeįmanoma.

Istorija nemėgsta laukti, todėl penktoji krizės fazė paleis šitą neišvengiamą rekonstrukcijos procesą, bet žiauriu būdu: visiškai sunaikindama šiandieninę sistemą, su ypač tragiškais padariniais keletui stambiųjų lošėjų, kaip aprašyta 32-ajame GEAB leidime.

LEAP/E2020 nuomone, liko tik labai nedidelis langelis, kad išvengtume šio scenarijaus įgyvendinimo: tik keturi mėnesiai iki 2009 metų vasaros. Praktiškai kalbant, G20 2009 metų balandyje – tai tikriausiai paskutinis šansas reikiama vaga nukreipti veikiančiąsias jėgas, t.y. iki to laiko, kai prasidės Didžiosios Britanijos, o paskui ir Amerikos defoltų seka. Jei to nebus padaryta, įvykių kontrolė bus prarasta (3), tarp jų – daugeliui dalyvių jų šalyse, ir pasaulis į šią geopolitinių kataklizmų fazę įplauks kaip laivas be vairo ir burių. O šios fazės pabaigoje pasaulis bus labiau panašus į 1913 metų Europą, negu į mūsų pasaulį 2007 metais.

Kadangi daugelis valstybių, įskaitant ir galingiausias, atkakliai tempė vis sunkėjančią besivystančios krizės naštą, jos nesuprato, kad taip kuria savo asmeninę baigtį po Istorijos priekalu, visai pamiršę, kad jos tik žmonių sukurtos organizacijos, egzistuojančios tiek, kiek tai atitinka didžiosios daugumos interesus. 32-ajame GEAB leidinyje ir prognozuojami penktosios fazės geopolitinių pokyčių padariniai JAV, ES, Kinijai ir Rusijai.

Gyventojams ir visuomeniniams – politiniams lošėjams išmušė valanda pasiruošti sutikti labai sunkius laikus, kurių metu pasikeis ištisi mūsų visuomenių segmentai (4), laikinai nustos egzistuoti ar net išnyks amžiams. Pavyzdžiui, pasaulinė pinigų sistemos griūtis, kurios laukiame 2009 metų vasarą, reikš ne tik dolerio kolapsą (ir visų doleriais nominuotų aktyvų ), bet, psichologinės epidemijos dėka, ir bendrą pasitikėjimo popieriniais pinigais praradimą.

Galų gale, mūsų grupė mano, kad labiausiai monolitiniai, labiausiai „imperialistiniai” politiniai dariniai (5 ) stipriausiai nukentės nuo šios penktosios krizės fazės. Kai kurios valstybės patirs strateginius pokyčius, kurie pakirs jų teritorinį vientisumą ir tarptautinę įtaką. Dėl to kitos valstybės staiga praras savo saugumą ir bus įtrauktos į regioninį chaosą.

Pastabos

(1) Barakas Obama, kaip ir Nikola Sarkozi ar Gordonas Braunas, nenuilsdami tvirtina apie istorinį šios krizės užmojį, bet jie tiesiog nutyli tą faktą, kad visiškai neteisingai supranta jos ištakas, ir bando pateisinti save prieš būsimą jų politikos krachą. Kas liečia kitus, tai jie linkę įtikinti save, kad problema bus išspręsta, kaip ir bet kokia kita techninė problema, gal ir kiek rimtesnė, nei paprastai. Ir tuo pačiu metu visi tebežaidžia pagal senas taisykles, net nesuvokdami, kad pats žaidimas dingsta iš jų panosės.
(2) Žiūrėkite ankstesnius leidimus.
(3) Akivaizdu, kad G20 bus vis sunkiau ir sunkiau paprasčiausiai susirinkti dėl stiprėjančios „kiekvienas už save” tendencijos.
(4) Šaltinis: „Niujork Taims” 101/14/2009.
(5) Idem kompanijos.
Pirmadienis, 2009 vasario 16 diena.
Orginalus tekstas:http://www.leap2020.eu/GEAB-N-32-is-available!-4th-quarter-2009-Beginning-of-Phase-5-of-the-global-systemic-crisis-phase-of-global-geop

Išvertė:

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Akto Signataras
Kęstutis Grinius

Views All Time
Views All Time
2059
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!