Vartotojų teisių gynimo įstatymo (Valstybės žinios, 2000, Nr. 85-2581) 2 str. 1 punktas nustato, kad „vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą su verslu ar su profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti“.

Kai pirkėjas išsirenka perkamą kilnojamąjį daiktą savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams (ne komerciniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams (ne komerciniams ar darbo)) ar kitaip išreiškia savo valią pirkti, laikoma, kad nuo susitarimo momento yra sudaryta vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis.

Views All Time
Views All Time
5412
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!