Vartotojams turi būti teikiama teisinga informacija apie maistą.

   Draudžiama:

·  Klaidinti vartotoją apibūdinant maistą, nurodant jo rūšį, tapatumą, savybes, sudėtį, kiekį, tinkamumo vartoti terminą, kilmę, tvarkymo ir vartojimo būdą bei laikymo sąlygas;

·  Nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, nesant Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduoto šią informaciją patvirtinančio specialios paskirties maisto produkto pažymėjimo;

·  Nurodyti, kad koks nors maistas turi ypatingų savybių, jeigu iš tikrųjų tokiomis pasižymi visi panašūs gaminiai;

·  Kitaip klaidinti vartotojus.

Maisto patekimo į rinką ribojimai

  Draudžiama:

·  Teikti į rinką maistą, kai jame arba jo pakuotėje yra maistui nepriskiriamų daiktų (išskyrus atvejus, kai šie daiktai reikalingi maistui tvarkyti ar vartoti), jei dėl šių daiktų galėtų kilti pavojus vartotojų, ypač vaikų, sveikatai ar gyvybei;

·  Teikti į rinką gaminius, savo forma, kvapu, spalva, išvaizda, ženklinimu, pakuote, dydžiu ar kitaip panašius į maistą taip, kad vartotojai, ypač vaikai, galėtų būti klaidinami ir vartojant šiuos gaminius kaip maistą galėtų kilti pavojus sveikatai ar gyvybei.

Maisto ženklinimas

Tikimybė nusipirkti nekokybišką maisto produktą bus mažesnė, jei vartotojas atidžiai apžiūrėjęs prekę, perskaitys visą informaciją, pateiktą ženklinimo ar kainų etiketėje. Maisto produktų etiketėse turi būti nurodyta ši informacija:

o  gamintojo pavadinimas ar firmos vardas ir adresas,

o  produkto pavadinimas,

o  produkto sudėtis,

o  grynasis kiekis fasuotiems maisto produktams,

o  minimalus tinkamumo vartoti terminas,

o  laikymo sąlygos ar vartojimo sąlygos,

o  informacija apie kilmės vietą, jei, tokios informacijos nepateikus, pirkėjas būtų klaidinamas,

o  vartojimo instrukcija, jei be jos būtų neįmanoma teisingai vartoti produktą.

Ženklinimo informacija turi būti pateikta valstybine kalba, tačiau papildomai gali būti pateikta ir užsienio kalba (kalbomis). Valstybine kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją.

Fasuotų maisto produktų ženklinimo rekvizitai pateikiami ant kiekvienos pakuotės ir bendrosios pakuotės.

Nefasuotai produkcijai ženklinimo rekvizitai pateikiami ant bendrosios pakuotės. Parduodant nefasuotus misto produktus, jų pavadinimą, gamintojo pavadinimą, minimalų tinkamumo vartoti terminą, standartinio vieneto kainą būtina nurodyti kainų etiketėse, kita informacija gali būti pateikiama raštu kitaip.

Vartotojų pranešimai

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje yra įvesta nemokama telefono linija (8~800) 404 03, kuria vartotojai ir gamintojai visą parą gali skambinti ir pranešti apie nesaugius, nekokybiškus maisto produktus ir nesaugias viešojo maitinimo įstaigų teikiamas paslaugas.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tinklalapyje www.vet.lt yra sukurta vartotojų skundo pranešimo dėl nekokybiškų maisto produktų bei viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų elektroninė forma-anketa. Taip pat yra vartotojams skirta skiltis, kurioje skelbiama informacija apie įvairių maisto produktų savybes ir kokybę, ženklinimo ypatumus, maisto saugos kontrolės rezultatus. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapyje yra numatyta galimybė vartotojams konsultuotis  su Tarnybos specialistais, pateikti siūlymus.

Vartotojų pranešimų tyrimo sėkmė ypatingai priklauso nuo informacijos apie nekokybišką maisto gaminį išsamumo. Reikalinga nurodyti ne tik produkto pavadinimą ir nusiskundimo priežastį, bet ir produkto gamintoją, pagaminimo datą, realizacijos terminą, pakuotę, kiekį, laikymo sąlygas, nepamiršti įvardinti įmonės, kurioje buvo pirktas nekokybiškas maisto produktas, pavadinimą ir adresą.

Gamintojai, pardavėjai ar paslaugų teikėjai Civilinio kodekso nustatyta tvarka atlygina dėl netinkamos maisto ar paslaugų kokybės atsiradusią žalą vartotojams.

Views All Time
Views All Time
2208
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!