Federalinė rezervų sistema: savo esme yra tikrai globalių mastų apgavystė

Tiems, kurie vis dar naiviai tikisi, kad JAV Federalinė rezervų sistema yra vis dėlto valstybinė struktūra, pateiksime dar vieną šimtaprocentinį indikatorių. Valstybės tarnautojai savo atlyginimą gauna iš biudžeto. Tai štai, FRS darbuotojai iš biudžeto nieko, nė cento, neima. Savo atlyginimus jie užsidirba patys.

I. Kaip gi užsidirba? Labai paprastai – spausdina pinigus.

Tai ne pokštas. „FRS gauna finansavimą JAV vyriausybės kreditavimo sąskaita, perkant valstybinius vertybinius popierius”. Skamba gražiai – o kaip iš tiesų? O kontora dirba taip. Ateina JAV vyriausybė ir sako, kad jai reikia 100 mlrd.$. FRS darbuotojas įjungia spausdinimo stakles, o tiksliau – kompiuterį, ir daro įrašą Amerikos valstybės biudžeto sąskaitoje.

Straipsniai 1 reklama

Svarbi detalė: Federalinė rezervų sistema neturi jokių aukso ar valiutos atsargų, į kuriuos besiorientuodama ji gaminasi pinigus. Nėra jokių apribojimų, nėra jokių sulaikančių faktorių. Paprasčiausiai ėmė ir nupaišė naujus pinigus!

Eiliniam piliečiui labai sunku suprasti šitą momentą. Kaip tai ėmė ir nupiešė? O štai taip! Jungtinėse Amerikos Valstijose atsirado naujas 100 mlrd. dolerių. Prezidentas gali pradėti naują ginklavimosi programą. Negrynieji pinigai bus pervesti į gamyklų, gaminančių ginklus, sąskaitas, į uniformų tiekėjų sąskaitas. Skaitmeninius pinigus gaus „Boingas” ir „Lokchidas”, o jau iš įmonių sąskaitų doleriai papildys plastikines darbininkų korteles, mokesčių pavidalu sugrįš į biudžetą arba kaip užmokestis bus įšvirkšti į ekonomiką. Todėl taip aktyviai ir visur diegiamas atsiskaitymas negrynaisiais pinigais, kas padeda dangstyti mūsų aprašytą globaliąją apgavystę ir netgi nepriverčia perkrauti kalnus popieriaus, reikalingo banknotų spausdinimui. Tik maža dalis dolerių bus išspausdinta popierinių pinigų pavidalu. Taigi plastikinė kortelė savo pergalingąjį žygį pradėjo ne dėl patogumo ar noro atsekti privatų visos žemės gyventojų gyvenimą, o dėl noro nuslėpti tiesą. Pradėjo nuo Vakarų, o dabar ja naudojasi šimtai milijonų žmonių, netiesiogiai padėdami tikrai genialios aferos sugalvotojams.

Taigi, FRS atliko savo nelengvą darbą. Bet koks darbas turi būti atlygintas. Štai čia ir prasideda įdomiausia. Federalinė rezervų sistema davė vyriausybei 100 mlrd.$, o tiksliau, kompiuteryje nupieštą nulių eilutę su vienetuku gale. Už tai iš vyriausybės ji gauna raštelį. JAV įsipareigoja grąžinti Fedrezervui 100 mlrd. dolerių plius priklausančius procentus. Tam ir reikėjo kurti FRS – negali juk valstybė pati sau duoti pinigų. O FRS duoda ( daro ) pinigų tik skolon ir tik už procentus.

JAV vyriausybės kaip užstatą už gautus pinigus palieka valstybinės paskolos garantines obligacijas ( Treasures notes ). Jos yra procentinis popierius, pagal kurį jos turėtojui, duotuoju atveju FRS, mokami procentai. Bet juk pinigus šitam procentui gamina tik Federalinis rezervas, ir vėl gi tik už procentus! Reiškia, išsimokėti apskritai neįmanoma. O sako, kad amžinas variklis dar neišrastas?

II.Padarykime išvadas.

Gavusi iš FRS nupieštus popieriuje ar kompiuteriu pinigus, valstybė po tam tikro laiko grąžina juos su procentais. Už 100 mlrd.$, esant 2% metinių palūkanų, procentai sudaro 2mlrd.$. Ir tik už vieną kompiuterio mygtuko paspaudimą. Bet ir tai dar ne pats įdomumas. Gudrioji pinigų apytaka taip apmulkina, kad pašalinis stebėtojas jau nebemato to fakto, kad doleriai paprasčiausiai nupiešti iš oro. Spręskite patys.

Iš kur gavo pinigų JAV vyriausybė?

Iš Federalinės Rezervų sistemos. T.y. iš specialios organizacijos, tam tikslui skirtos įstatymo. Reiškia, pati vyriausybė pinigų iš nieko lyg ir nedarė.

Kodėl Federalinė Rezervų sistema išspausdino pinigus?

Todėl, kad gavo vyriausybės užsakymą. Be to, kaip ir priklauso, pinigai duodami ne šiaip sau, o už procentus, kurie yra svarbiausias ekonomikos rodiklis ir reguliuotojas. Šitas procentas ir yra tas nelaimingas „diskonto tarifas”, nuo kurio pasikeitimų keičiasi visas pasaulinės ekonomikos vaizdas. Apie tai, kad pinigai gauti iš oro, vėl gi neužsimenama.

Kodėl JAV vyriausybė grąžina pinigus FRS?

Todėl, kad skolas reikia grąžinti, ir grąžinti, kaip priklauso, su procentais. Tas faktas, kad FRS vyriausybei paskolino ne realiai egzistuojančius aktyvus, o savo kompiuterio klaviatūrą ar dvi tonas popieriaus, niekas nekalba.

Kodėl FRS iš valstybės gauna procentus už tai, ką anksčiau visiškai nemokamai darė iždas?

Todėl, kad valstybė paėmė skolon, užstatė vertybinius popierius ir pagal juos išmokėjo procentus. O kaip kitaip? Dabar FRS darbuotojai sąžiningai gali žiūrėti į akis visiems Amerikos mokesčių mokėtojams – pinigus savo atlyginimams jie ne patys nusipiešė, o uždirbo, gavę jiems priklausančius procentus iš JAV vyriausybės.

Gražiai gaunasi, tiesa? Uodas nosies neįkiš. I visus klausimus yra įtikinami atsakymai. Mėtant juos šen bei ten, nupieštieji doleriai kaip ir legalizuojasi ir įgauna visišką legityvumą. Be to, visoms suinteresuotoms pusėms.

III. Ir paskutinis brūkštelėjimas

Prispausdinę popierinių ir negrynųjų dolerių, kiek mano esant reikalinga ( pagal niekam nežinomas schemas ir grafikus ), o tiksliau sakant, kiek tik širdis geidžia, FRS vadovai gauto pelno sau nepalieka. Apsaugok viešpatie! Nors suoliukas ir privatus, elgiasi jie labai keistai: sumą, likusią išskaičiavus funkcionavimo savikainą ( atlyginimai, dividendai bankams steigėjams ir t.t. ir pan. ), FRS perveda į JAV biudžetą. Tokiu būdu amerikiečių rinkėjams, per daug nesigilinantiems į smulkmenas, susidaro įspūdis, kad viskas tvarkoj, pinigai liko valstybės biudžete, o tiksliau, net ir nebuvo jo palikę. Iš tiesų gi, kokia lėšų dalis grįžo valstybei, o kokia tapo realiais pinigais sugalvojusių šitą aferą kišenėse, nežino niekas. Stebuklingi tavo reikalai, viešpatie…

Štai šis keistas mechanizmas ir vadinamas dabartiniame pasaulyje „efektyviąja ekonomika”, o savo esme yra tikrai globalių mastų apgavystė. Piešdami pinigus patys sau neribotais kiekiais, anglosaksai bet kuriuo atveju bus pati turtingiausia nacija žemėje. Varžytis turtais su spausdinimo mašinos savininkais nėra prasmės, kaip nėra prasmės varžytis, kas greičiau iškas duobę, jei už vieno iš kasėjų nugaros yra nematomas kitiems konkurso dalyviams ekskavatorius. Nugalėtojas aiškus iš anksto. O šis išdidus nugalėtojas šypsosi, rodydamas dantis, ir moko visą pasaulį, kaip teisingai ūkininkauti, kaip turi būti sutvarkyta ekonomika. O pats paprasčiausiai spausdina pinigus. Štai ir visa sėkmės paslaptis.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *