1944 metais Bretonės-Vudo konferencijoje po Antrojo pasaulinio karo ir pasaulinės valiutų krizės doleris tapo pasauline rezervine valiuta ( pakeitė anglų funtą sterlingą). Tuo metu JAV buvo 40% pinigų masės perteklius ( t.y. spaudė vidaus infliacija ) ir FRS ( Federalinės Rezervų sistemos, įkurtos 1913 metais ) „išminčiai” nusprendė šiuos infliacinius pinigus nukreipti į Europą ( Maršalo planas ) kaip nemokamą pagalbą ( 12 mlrd.$+1,5 mlrd.$ žemais procentais ). Tarp kitko, prie Maršalo plano siūlė prisijungti ir TSRS, įsivaizduojate, kas tada būtų buvę…

Bet grįžkim atgal. Šito naudingo manevro efektas viršijo visus FRS lūkesčius. Ir po to FRS savininkai ėmė dolerių spausdinti tiek, kiek jiems reikėjo. O tam, kad apsisaugotų nuo infliacijos, jie laikas nuo laiko po planetoje plėtė dolerio zoną.

Amerikietiškosios infliacijos eksportui naudojami įvairūs metodai, pavyzdžiui, į šalį siunčiami Amerikos taip vadinamieji ekonomikos ekspertai, kurie paperka aukštus valdininkus ir paskui pataria, ką ir kaip reikia daryti. Paprastai šitie patarimai galų gale veda prie to, kad amerikietiškąją infliaciją „sugeria” kitų šalių ekonomikos ir katastrofiškai yra jų nacionalinės valiutos, kurios, kaip nesunku suprasti, didvyriškai pridengia dolerį. Po tokių vizitų doleris išlieka patikima valiuta, o finansų ekspertai važiuoja į kitą šalį. Šaliai, kuri įsileido dolerį ir devalvavo nuosavą valiutą, suteikiami kreditai ekonomikai atstatyti. Na, o dolerio paklausą užtikrina vietinės vyriausybės.

Tokios ar beveik tokios schemos praeityje suveikė Meksikoje ( į ten už procentus įpumpavo 40 mlrd.$), Brazilijoje ( ten įpumpavo 41mlrd.$), Rusijoje ( 350 mlrd.$ ), Argentinoje ( 7 mlrd.$ ), Tailande (17 mlrd.$ ), Indonezijoje ( 40 mlrd.$ ), Pietų Korėjoje ( 57 mlrd.$ ), į kurias buvo pumpuojami infliaciniai doleriai.

Amerikietiškoji dolerių piramidė suvienijo viso pasaulio vagis. O dabartinė krizė – tai galas visiems vagims, bankininkams ir spekuliantams.

Privatūs nekontroliuojami Amerikos bankai ir yra tie terorizmo centrai, kurie finansavo ir kurstė Pirmąjį Pasaulinį karą, o paskui ir revoliuciją Rusijoje. Kovoje dėl pasaulio perdalijimo jie finansavo Hitlerio atėjimą į valdžią ir Antrojo Pasaulinio karo kurstymą. Jie suokė Gorbačiovui apie puikiąją Vakarų demokratiją su aukštu pragyvenimo lygiu ( kieno sąskaita šitas pragyvenimo lygis – viso likusio nuskurdusio pasaulio sąskaita!), žadėdami TSRS priimti į auksinį milijardą ( o likusieji tegul sau žūva?).

Jie papirko visą supuvusią TSRS valdžią ir įvykdė perversmą, į valdžią atvesdino parsidavėlį Jelciną, išvogė šalį ( išvežė 1,5 trln.$).

Šiandieninė krizė – ne atsitiktinis Amerikos ekonomikos perkaitimas – tai 100 metų egzistavusios dolerių piramidės galas (įkurta 1913 metais ). Kiek nelaimių žmonijai atnešė privatūs nekontroliuojamieji teroristiniai Amerikos bankai…

Dabar JAV Federalinė Rezervų Sistema (FRS) savo ekonomikai atkurti vėl išspausdins 1 trilijoną dolerių ( tai jiems kainuos 50 milijardų dolerių, nes išspausdinti 100$ kainuoja 5c (tik įsivaizduokit FRS pelną – 10000%!!!, apie tokį pelną net sapne nesusapnuosi!). Tiesa, FRS dabar nespausdins vien tik popierinių pinigų. Bet esmė ta, kad amerikiečiams jau nebėra kur eksportuoti savo infliacijos – viskas, įvyko prisisotinimas! Tai ir yra piramidės griūtis!!! Galima tik pabandyti prakišti kam nors dolerius be procentų ir negrąžintinai (nes nors $ ir blogai, bet dirbs amerikiečiams). Ir aišku, kam reikia stiprinti Amerikos dolerį…

Dinamiško eksporto ir amerikietiškosios infliacijos plėtros etapas ( kurio metu dolerį maitino ir stiprino naujai įtrauktų šalių realūs resursai ) pasibaigė 2001metais ( prisiminkite Azijos krizę, o ir demokratiškoji Rusija padeda Amerikai, kasmet iš šalies išveždama 200 – 250 mlrd.$). Amerikietiškojo elito ( arba „Komiteto 300″ ) įvykdyti 2001 metų rugsėjo 11 dienos įvykiai (teroristiniu aktu to niekaip negalima pavadinti ), tik yra viso to akivaizdus patvirtinimas.

Nuo 2001 metų prasidėjo statiškasis dolerio egzistavimo pasaulio ekonomikoje etapas – jis ne tiek pelningas Amerikai, bet reikalauja neribotos dolerio apyvartos planetoje. Tuo tikslu ir buvo sugalvotas globalizavimas. Doleris tampa prievaizdu, o visas likęs pasaulis – vergais…

Tai ką, ir toliau statysime sau koncentracijos stovyklą, klausydamiesi migdančių vyriausybės kalbų?

Dabartinė ekonomikos krizė – tai visokio masto vagių krizė ( nuo milijardierių iki šešėlininkų ir sutenerių – visų, kurie nieko negamina, o tik prekiauja ). Jie praranda valdžią ir jėgas, bet vis dar į jas kabinasi.

Išvertė Nepriklausomybės Atstatymo Akto Signataras Kęstutis Grinius

Views All Time
Views All Time
2717
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!