Jurgis Dobkevičius gimė 1900 m. kovo 23 d. Peterburge. Mokėsi Vyborgo komercinėje mokykloje, Petrogrado politechnikos instituto laivų statybos fakultete, Baku jūrų aviacijos mokyklos mechanikų kursuose. 1919 m. rugpjūčio 7 d. įstojo į Lietuvos kariuomenę ir tų pačių metų gruodžio 16 d. inžinerijos leitenanto laipsniu baigė Aviacijos mokyklą. 1920 m. paskirtas Oro eskadrilės vadu. Kovose su lenkais atliko 24 kovinius skridimus, 1920.12.1 jam pirmajam suteiktas karo lakūno vardas. Pirmasis Lietuvoje atliko aukštojo pilotažo figūrą – „mirties kilpą”. Apdovanotas I-mos rūšies I-mo ir II-ro laipsnio Vyčio kryžiais. 1921-24 metais suprojektavo, pastatydino ir išbandė ore pirmuosius Lietuvoje originalios konstrukcijos lėktuvus Dobi-I, Dobi-II ir Dobi-III. 1923 m. išėjęs atsargon, studijavo Paryžiaus aukštojoje aeronautikos mokykloje (L’Ecole Superieure d’Aeronautique), kurią baigė 1925 m., tapdamas pirmuoju Lietuvoje profesionaliu lėktuvų konstruktoriumi. Dirbo Kaune, aviacijos dirbtuvėse jaunesniuoju inžinieriumi. 1926 m. birželio 8 d. tūpdamas su Dobi-III kliudė medį, ir nuo sužeidimų mirė ligoninėje.

Dobi-I buvo pirmasis lietuviškos konstrukcijos lėktuvas. Aukštasparnis, medinės konstrukcijos vienvietis sportinis monoplanas pradėtas projektuoti 1921 m., ir laisvalaikiu pastatytas 1-os oro eskadrilės mechanikų. 1922 m. liepos pradžioje konstruktoriaus išbandytas. Po 1925.12.1 įvykusios avarijos nebenaudotas.

***

Dobi-II – pirmasis lietuviškos konstrukcijos žvalgybinis lėktuvas. Dvivietis aukštasparnis medinės konstrukcijos monoplanas. Suprojektuotas 1922 m., pastatytas greičiau nei per metus. Išbandytas 1923 m. spalio mėn.

1924.09.30 J.Dobkevičius su mechaniku J.Mikėnu pakilo skridimui iš Kauno į Prahą, bet leidžiantis Karaliaučiuje lėktuvas apgadintas. Po dar vienos avarijos 1924.11.5 sudaužytas lėktuvas neberemontuotas. Avarijos įvyko dėl riboto matomumo į priekį iš lakūno kabinos, todėl serijinės Dobi-II gamybos Karo aviacijos vadovybė atsisakė.

Dobi-III – vienvietis medinės konstrukcijos monoplanas, pirmasis lietuviškos konstrukcijos naikintuvas. Baigtas statyti 1924 m. lapkričio mėnesį. Aukšta aerodinaminė kokybė kėlė didelių problemų tupiant mažame aerodrome (koks tuo metu buvo Kaune). Tūpimo greičiui mažinti buvo įrengti išilgai visos užpakalinės sparno briaunos einantys nulenkiami užsparniai ir eleronai. Pirmasis skridimo bandymas 1924 m. buvo nesėkmingas – tūpiant lėktuvas buvo palaužtas, ir suremontuotas tik 1926 m. vasarą. 1926 m. birželio 8 d. leisdamasis į aerodromą J.Dobkevičiaus valdomas lėktuvas užkliudė šlaito ąžuolą ir sudužo, o pilotas nuo sužeidimų mirė ligoninėje.

Views All Time
Views All Time
2570
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!