Antanas Gustaitis gimė 1898 m. kovo 26 d Marijampolės apskr. Sasnavos vlsč. Obelinės kaime. Jaroslavlyje baigęs I pasaulinio karo metu evakuotą Marijampolės gimnaziją, mokėsi Petrogrado kalnų inžinerijos institute, Konstantino artilerijos karo mokykloje. 1919 m. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, baigė Aviacijos mokyklą. 1920 m. dalyvavo kovose su lenkais. 1922-1923 m. buvo aviacijos terminologijos komisijos pirmininku, dėstė Aviacijos karininkų kursuose. 1923 m. paskirtas Mokomosios oro eskadrilės vadu. 1923-1924 m. lankėsi Italijoje, Čekoslovakijoje, kur prižiūrėjo Lietuvai skirtų lėktuvų gamybą. 1928 m. baigęs Paryžiaus aukštąją aeronautikos mokyklą tarnavo Karo aviacijos viršininko padėjėju, Aviacijos parko dirbtuvių viršininku, Technikos skyriaus viršininku. Nuo 1934 m. gegužės 9 d. vadovavo Lietuvos karo aviacijai. 1937 m. suteiktas brigados generolo laipsnis. Dėstė Karo aviacijos mokykloje, VDU Technikos fakultete.

1927 m. buvo vienu iš Lietuvos aero klubo steigėjų, vėliau – jo vicepirmininku, garbės nariu. Sudarė sąlygas Lietuvos jaunimui užsiiminėti sklandymu. Domėjosi muzika, šachmatais (1922 m. tapo pirmuoju Lietuvos čempionu), mokėjo keletą užsienio kalbų. Aviacijos dirbtuves pritaikė serijinei lėktuvų gamybai. 1925-1939 m. suprojektavo ir išbandė devynis ANBO lėktuvus, organizavo šešių iš jų serijinę gamybą.

Prasidėjus Lietuvos okupacijai, paskirtas vadovauti Karo aviacijos likvidacijos komisijai. 1940 m. pabaigoje paleistas į atsargą. 1941 m. pradžioje dėstė VDU Statybos fakultete. Nujausdamas gresiantį suėmimą, norėjo pasitraukti į Vakarus, tačiau bandant pereiti Lietuvos-Vokietijos sieną sulaikytas ir 1941 m. spalio 16 d. Maskvoje sušaudytas.

Views All Time
Views All Time
2115
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!