Teisingumo ministro Petro Baguškos sudaryta speciali komisija, tyrusi skundus dėl Klaipėdos antstolių veiklos, patvirtino, kad pareiškėjų pretenzijos pagrįstai verčia tobulinti antstolių veiklą.

Šių metų spalio 4 d. teisingumo ministras sudarė komisiją ištirti Teisingumo ministerijoje gautus skundus dėl Klaipėdos regiono antstolių veiksmų. Komisijos vadove paskirta teisingumo viceministrė Eglė Radušytė. Siekdama kuo išsamiau atlikti tyrimą, komisija j dar tą pačią spalio 4 dieną apsilankė kai kurios Klaipėdos miesto antstolių kontorose – antstolio Aleksandro Selezniovo, antstolių Albino Zenkevičiaus ir Zeno Zinkevičiaus, antstolės Vidos Daugiadienės bei antstolių Linos Uniokaitės ir Marytės Trijonienės kontorose. Po šio apsilankymo pareiškėjų keltos problemos dėl pasyvaus antstolių darbo kai kuriose bylose buvo išspręstos – antstoliai nedelsiant ėmėsi reikalingų veiksmų.

Apibendrinusi tyrimo rezultatus, komisija pateikė teisingumo ministrui keletą išvadų ir pasiūlymų. Visų pirma pasiūlyta patobulinti kai kuriuos teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų vykdymo procesą. Pvz., pasiūlyta svarstyti galimybę numatyti konkretų terminą, per kurį antstolis turi ištaisyti teismo nurodytus jo procesinių veiksmų trūkumus, jei termino nenustato teismas.

Be to, komisija nustatė, kad ir ministerijos tarnautojai, kurie nagrinėja skundus dėl antstolių veiklos, dažnai formaliai informuoja pareiškėjus apie tai, jog skundus dėl tokių veiksmų nagrinėja teismai. Tačiau komisija atkreipė dėmesį, kad ateityje specialistams vertėtų padomėti, ar tokie pažeidimai atsirado ne dėl blogo antstolio veiklos darbo organizavimo. Būtent antstolio veiklos organizavimą ir prižiūri Teisingumo ministerija.

Komisija taip pat siūlo atkreipti antstolių dėmesį ir rekomenduoti visais atvejais užtikrinti, kad vykdomojoje byloje būtų pasirašytinai pažymima, kad skolininkas buvo asmeniškai supažindintas su antstolio pasiūlymu susimokėti vykdymo išlaidas ir jų paskaičiavimu.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad visuomenei trūksta informacijos apie antstolių veiklą, proceso dalyvių teises. Todėl siūloma inicijuoti ir vykdyti specialią visuomenės švietimo programą apie antstolių veiksmų apskundimo tvarką. Komisija konstatavo, kad dalis antstolių veikla besiskundžiančių asmenų nežino, jog procesinių antstolio veiksmų teisėtumo klausimą sprendžią tik teismas. Tokie skundai yra nemokami.

Komisija taip pat nustatė, kad Teisingumo ministerijai užklausus Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apie tai, ar nevyksta ikiteisminių tyrimų dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiklos, buvo gautas atsakymas, kad tokių tyrimų nėra. Visgi vėliau nustatyta, kad antstolio atžvilgiu atliekami net du tokie tyrimai. Todėl komisija siūlo teisingumo ministrui kreiptis į Generalinę prokuratūrą ir ištirti šį faktą bei užtikrinti, kad tokie atvejai daugiau nesikartotų.

Views All Time
Views All Time
3440
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!