Šių metų vasario 14 d., Vilniaus “Šekspyro” viešbučio konferencijų salėje (Bernardinų g. 8/8), įvyko antrasis penkių Europos valstybių sostinių policijų vadovų susitikimas, kurio tema – policijos įstaigų veiklos optimizavimas.

2003 m. lapkričio 7 dieną Estijos sotinėje buvo pasirašytas Talino, Rygos, Helsinkio, Varšuvos ir Vilniaus miestų policijos įstaigų bendradarbiavimo protokolas ir sutarta keistis informacija, teikti tarpusavio pagalbą nusikalstamumo valdymo, išaiškinimo bei prevencijos klausimais, ypač nelegalios narkotikų apyvartos, transporto vagysčių, nelegalios prekybos žmonėmis, ekonominių nusikaltimų srityse.

2005 m. sausio 13 dieną Helsinkyje penkių valstybių sostinių policijos vadovai apsvarstė bendradarbiavimo modelius ir formas bei sutarė dėl susitikimo Vilniuje šiais metais.

Susitikimą pradėjęs Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Sigitas Mecelica pasveikino į Vilnių susirinkusius susitikimo dalyvius, supažindino su darbotvarke bei palinkėjo produktyvaus darbo.

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento direktorius Alvydas Šakočius skaitė pranešimą “Naujos socialinės įterpties problemos policijos veikloje”. Pranešėjas nagrinėjo geopolitinių tikslų Europos Sąjungoje, socialinio ir ekonominio paveldo, socio-demografinių pokyčių, valdymo gebėjimų tobulinimo bei konceptualių valstybės teisinio reguliavimo problemų įtaką policijos veiklai. A. Šakočius pateikė ateities policijos veiklos pagrindinių aspektų įžvalgas, paminėdamas surinktos ir platinamos informacijos kiekybėsir kokybės, rizikos įvertinimo ir policijos reagavimo sureguliavimo, savęs vertinimo ir savireguliavimo pokyčių valdymo svarbą.

Helsinkio miesto policijos departamento kriminalinės policijos viršininkas Jouko Salo apžvelgė pagrindinius praėjusių metų renginius ir nusikalstamumo tendencijas Helsinkyje. Susitikimo dalyviai išklausė informaciją apie operatyvinės (žvalgybinės) policijos veiklos panaudojimą siekiant maksimalaus poveikio nusikalstamumui. Dėl to, praėjusiais metais, Helsinkyje žymiai sumažėjo nusikaltimų nuosavybei – vagysčių.

Rygos miesto vyriausiosios policijos valdybos viršininkas Andris Dzenis apžvelgė praėjusių metų nusikalstamumo tendencijas Rygoje, pažymėdamas, kad nusikaltimų žymiai sumažėjo.

A. Dzenis pasakojo apie baudžiamojo įstatymo (įsigaliojusio 2005 m. spalio 1 d.) pakeitimą Latvijoje ir su šio įstatymo įgyvendinimu susijusias problemas, taip pat, Rygos miesto policijos struktūrinius pokyčius.

Varšuvos sostinės policijos viršininkas Jacek Kędziora parengė išsamų pranešimą apie Varšuvos sostinės policijos patirtį optimizuojant Kelių policijos departamento veiklą. J. Kędziora pasakojo apie vykdomas prevencines akcijas, kurios davė daug naudos ir padėjo sumažinti avarijų bei jose sužeistų bei žuvusių žmonių skaičių. Neabejotinai, tam įtakos turėjo ir nesenai įkurta Eismo incidentų tyrimo tarnyba, analizuojanti informaciją apie eismo įvykius, sisteminanti ją ir teikianti išvadas bei pasiūlymus eismo saugumui gerinti.

Talino policijos prefektūros prefektas Raivo Kuut sudomino susitikimo dalyvius filosofiniu pranešimu. Jo tema – kodėl mums reikia puoselėti pagrindines žmogiškąsias vertybes. R. Kuut pažymėjo, kad policijos pareigūnai turėtų vadovautis ne tik įstatymais ir kitais teisės aktais, bet ir žmogiškumo kriterijais. Talino policija plėtoja šią idėją ir ją įgyvendina policijos darbe. Buvo išskirtos šios vertybės: žmogiškumas, bendradarbiavimas ir profesionalumas. Jos turi didelę reikšmę pereinant nuo tradicinių policijos strategijų prie į visuomenę orientuotos policijos darbo strategijos. Talino policijos vadovas nurodė kokios konkrečios priemonės buvo diegiamos policijos organizacijoje, siekiant įgyvendinti pagrindinių vertybių nuostatas.

Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Sigitas Mecelica savo pranešime pažymėjo, kad sostinės policijoje, kaip ir visose Lietuvos policijos įstaigose, yra įdiegtas strateginis veiklos ir jos rezultatų planavimas, pagrįstas tikslų prioretizavimu, konkrečiais kriterijais pamatuojamų rezultatų analize.

Pasak pranešėjo, vienas iš strateginių prioritetų – užtikrinti visuomeninę rimtį, asmens bei visuomenės saugumą, žmogaus teisių, laisvių bei teisėtų interesų apsaugą Vilniaus mieste. Apibendrindamas praėjusiųjų metų baudžiamąją statistiką, viršininkas S. Mecelica teigė, kad nusikalstamumo rūšinės struktūros ir kiekybiniai pokyčiai atitinka natūralaus statistinio svyravimo dėsningumus, o jų tendencijos jau keli metai lieka pastovios. Vienu svarbiausių policijos darbo veiksmingumo kriterijų turi tapti kasdieninis pačių gyventojų saugumojausmas ir jų pasitikėjimas teisėsauga, kaip institucija, iš kurios turėtų būti gaunamos pakankamai kokybiškos saugumo paslaugos. Sostinės policijos vadovas paminėjo, kad latentinis nusikalstamumas mieste yra keletą kartų didesnis nei registruotas, o jo tendencijos nebūtinai sutampa su registruoto nusikalstamumo tendencijomis. Sociologinės apklausos rodo kritišką respondentų požiūrį į policijos veiklą tiriant ir kontroliuojant nusikalstamumą. Vieni dažniausių priekaištų policijai – uolumo, pareigingumo, netgi profesionalumo stoka. Sostinės policija, siekdama tiksliau nustatyti žmonių poreikius, kartu ieškoti labiausiai pasiteisinančių, teisėsauginių problemų sprendimo būdų, skatina socialine partnerystę ir dialogą su miesto bendruomene.

Susitikimo pabaigoje, kiekvienos sostinės policijos atstovai išsakė savo atsiliepimus apie pranešimus ir sostinių policijos vadovų susitikimų svarbą ateityje, teikė pasiūlymus dėl policijos vadovų susitikimo 2007 metais. Kitais metais sostinių policijos vadovų susitikimą maloniai sutiko rengti Var?uvos policijos vadovas.

“Tikiu, kad mūsų bendravimas padės priartėti prie mūsų siekiamybės – optimalaus ir maksimalaus reagavimo į visuomenės poreikius viešojo saugumo srityje bei veiksmingo jų tenkinimo”, – baigdamas sakė Vilniaus policijos vadovas S. Mecelica.

Po konferencijos sostinių policijos vadovų susitikimo dalyvius Policijos departamente priėmė Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius ir jo pavaduotojai Kęstutis Tubis bei Vizgirdas Telyčėnas.

Per susitikimą svečiai buvo supažindinti su Lietuvos policijos sistema, valdymo schema, vykdomomis funkcijomis.

Dienos pabaigoje vadovai apsilankė ir naujajame Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato pastate, kur apžiūrėjo kabinetus, specialios paskirties patalpas. Svečiai vieningai sutarė, kad galima tik pasidžiaugti, jog Lietuvos sostinės policijos pareigūnai pradėjo dirbti moderniame pastate, simboliškai žadančiame tobulėjimą ir atsinaujinimą visai sostinės policijai.

Views All Time
Views All Time
2619
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!