Žiedinis markerinis kreipties būdas ir jo fizinio sluoksnio specifikacijos (ANSI / IEEE 802.5-1985 ir ISO 8802/5)

Šiame protokole yra naudojamas markeris arba ženklas (token). SD (Starting Delimiter – pradžios riboklis) skiriasi nuo visų kitų duomenų tuo, jog jame yra pažeidimas V (violation) – specialiai įvedamas kanale naudojamo kodo sulaužymas. ED (Ending Delimiter – pabaigos riboklis) sukuriamas taip pat naudojant panašius pažeidimus. Tačiau jei SD šie pažeidimai yra užkoduojami derinant juos su 0, tai ED yra naudojamas ir 0, ir 1 derinys. 14 pav. yra parodyti abu laukai, kartu su AC (Access Control – kreipties valdymas) lauku.

Markerio AC lauke yra PM (Priority Mode – pirmumo moda) – 3 bitai, 8 lygmenys. Jei LLC protokole stoties pirmumas nurodomas didesniu ar lygiu tam tikrai vertei duomenų bloku, markerį priėmusi stotis gali jį paversti freimu. Tam reikia ne tik paversti markerio bitą T (token bit), bet ir pridėti keletą papildomų laukų, pavyzdžiui, LLC PDU informaciją ir kitus įmanomus pakeitimus.

Views All Time
Views All Time
2483
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!