PHARE 2000 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SANGLAUDOS PROGRAMA

Klaipėdos-Tauragės Verslo plėtros fondas “Veikiančių verslo įmonių konkurencingumo skatinimas”

Konkurso identifikacijos numeris: LT0009-01-B-02,
Kontrakto numeris: LT0009-01-0099.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2002 10 01 – 2003 06 01

Verslo įmonių skatinimas naudotis informacinėmis technologijomis konkurencingumo didinimui (mobilios kompiuterinės klasės pagalba)

Projekto aprašymas: Bendras projekto tikslas – skatinti regioninę plėtrą per verslo ir žmogiškųjų išteklių plėtrą bei ekonominę ir socialinę sanglaudą. Projektas bus skirtas išsiaiškinti svarbiausius verslo atstovų poreikius kelti kvalifikaciją ir diegti inovacijas bei verslo konkurencingumo didinimui panaudoti Informacinių technologijų galimybes. Pagal atlikto tyrimo rezultatus numatoma paruošti specializuotą mokymo programą ir metodines dėstymo priemones bei organizuoti mokymus suinteresuotiems verslininkams tikslinio Tauragės regiono mažuosiuose miesteliuose (šio projekto rėmuose planuojama tai įgyvendinti 10 vietovių ir bendrai apmokyti iki 100 žmonių atstovų).

Organizuojamiems mokymams pravesti skirtingose vietovėse numatome sukomplektuoti specialią mobilią kompiuterinę klasę su numatytomis 10 darbo vietų (tai yra 10 personalinių kompiuterių, apjungtų per vieną serverį su įėjimu į Internetą ir vaizdų grafinį atvaizdavimą, bei visą numatomą pristatyti programinę įrangą). Visa ši klasė eilės tvarka bus pervežama per 10 regiono miestelių, kur sutartose patalpose bus instaliuojama ir panaudojama mokymams pravesti.

Mokymų metu žmonių atstovai bus supažindinami tiek su verslo vadybos ir planavimo klausimais, inovacinių projektų ruošimu bei valdymu ir pan. (preliminariai 2 dienos), tiek ir su Informacinių technologijų galimybių panaudojimu verslo skatinimui, pavyzdžiui įmonės kompiuterizavimu, e-komercija ir pan. (3 dienos), bus suteikiamos galimybės individualiam darbui mobilioje kompiuterinėje klasėje (2 dienos, šeštadienis ir sekmadienis – su konsultantų pagalba).

Projekto metu bus siekiama, kad didžioji dauguma mokymus praėjusių verslininkų tiesioginėje savo veikloje pasinaudotų naujomis verslo vadybos ir inovacijų diegimo žiniomis ir ypač turėtė supratimą ir siekė naudotis Informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui verslo informacijos paieška, savo informacinės medžiagos talpinimu Internete, elektroniniu susirašinėjimu, bankinių atsiskaitymų organizavimu ir e-komercijos organizavimu, jau nekalbant apie buhalterinę apskaitą ir pan.

Vykdydami šias veiklas sieksime skatinti įmonių sklandžią veiklą, verslininkų iniciatyvas, didinti įmonių konkurencingumą, padėti regiono verslo įmonėms plėtoti naujas technologijas bei įeiti į naujas rinkas. Mokymams pasibaigus po vieną kompiuterį konkurso tvarka bus paliekama 10-yje mažųjų mietelių viešam naudojimui, tuo užtikrinant galimybę projekto tęstinumui.

Projektas bus vykdomas keliais etapais: įvadinė ir baigiamoji konferencijos; regiono mažųjų miestelių verslo įmoniį poreikių tyrimas, siekiant įvertinti Tauragės apskrities verslo įmonių personalo gebėjimus ir poreikius; IT įrangos bei paslaugų pirkimas; mokymo seminarai bei konsultacijos; projekto monitoringas ir įvertinimas.

Projektą finansavusios institucijos

LR Vidaus reikalų ministerija
Centrinė finansų ir kontraktų agentūra
Tauragės apskrities viršininko administracija

Papildoma informacija teikiama telefonais:

(37) 42-32-51; 42-37-25 – asmuo kontaktams Birutė Miliukaitė

Views All Time
Views All Time
2008
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!