Norint sujungti tarpusavyje keletą duomenų paketų perdavimo režime dirbančių tinklų, būtini tarptinkliniai protokolai (internetworkings protocols). Plačiausiai yra naudojami du tokie protokolai: X.75 ir “Internet’o” protokolas IP.

X.75 yra skirtas dviejų tinklų, naudojančių X.25, sujungimui. Būtinybė plėsti tinklų veiką už vienos šalies ribų ėmė ryškėti tuomet, kai nacionaliniai bendrieji duomenų tinklai PDN pasiekė brandą. X.25 apibūdina galinio įrenginio (DTE) ir tinklo sąsają. Norėdami sukurti dviejų tinklų interfeisą turime turėti dvi lygiavertes puses siejantį protokolą. Tas protokolas turi būti simetriškas.

X.25 protokolas yra skiriamas dvikryptei veikai, todėl simetriška prigimtis yra būdinga didelei šios specifikacijos daliai. Tačiau šiuo protokolu siejamos pusės nėra lygiavertės. Pavyzdžiui, galinis įrenginys neprivalo teikti tinklo informacijos, o tinklo pusė negali žinoti terminalo pusės techninių detalių: taigi X.25 nėra simetriškas.

X.75 naudoja tik simetriškas protokolo X.25 dalis ir turi kai kuriuos specifinius, tarptinklinį jungimą apibūdinančius priedus. Svarbiausias X.75 tikslas yra viename sujungimo režime X.25 protokolo tinkle sudarytą virtualią grandinę VC pratęsti kitame panašiame tinkle. Taigi vartotojui yra suteikiama VC, nusidriekusi per du tinklus. Sujungus daugiau tokios pat rūšies tinklų, VC gali driektis per visus juos. Tatai daro įmanomą tarptautinių duomenų tinklų veiką. Skirtingai nei X.25, protokolas X.75 neleidžia sudaryti PVC, o tik VC.

Situacija darosi labiau komplikuota, kuomet yra jungiami daugelio įvairių rūšių tinklai. Tokių tinklų, kaip skirtingų kompanijų pagaminti LAN ir komutuojamųjų paketų tinklai, jungimui tarpusavyje buvo sukurtas IP protokolas. IP veikia dviejų tinklų interfeise. Buvo pasirinktas besujungiminis protokolas. Pavieniai duomenų paketai, kurių kiekviename yra siuntėjo ir gavėjo adresai, keliauja tinkamiausiu to laiko maršrutu.
Galimybė to paties pranešimo paketams pakeliui į tą patį gavėją keliauti skirtingais maršrutais kelia pavojų, kad paketai gali būti gaunami sumaišyta eile. Todėl reikia dar vieno protokolo, kuris koreguotų panašios rūšies problemas. Pasauliniame kompiuterių tinkle „Internete“ naudojamas šio tipo protokolas yra TCP (Transmission Control Protocol – perdavimo valdymo protokolas). TCP – transporto sluoksnio protokolas. Abu kartu, IP ir TCP, yra vadinami IP/TCP protokolu.

Views All Time
Views All Time
2781
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!