Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2005 m. trečiąjį ketvirtį. Parengta apžvalga apie viešojo fiksuoto, viešojo judriojo telefono ryšio, skirtųjų linijų ir interneto prieigos, kitas duomenų perdavimo, kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos, laidinio radijo, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugas yra paskelbta Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje adresu: www.rrt.lt.

Elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos, kitų duomenų perdavimo paslaugų, kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos, laidinio radijo, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo bei iš telekomunikacijų tinklų sujungimo) sudarė 654,38 mln. Lt. Palyginus su 2005 m. II ketvirčiu, rinka išaugo 3,5 proc.

Investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą per 2005 m. III ketvirtį sudarė 71,3 mln. Lt ir, palyginus su 2004 m. III ketvirčiu, išaugo 16,1 proc.

2005 m. III ketvirtį viešojo fiksuoto telefono ryšio veiklą pradėjo keturios naujos bendrovės, kurios paslaugas teikė naudodamos IP protokolą. Rinkos pajamos iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo sudarė 108,86 mln. Lt ir, palyginus su 2004 m. III ketvirčio pajamomis, sumažėjo 3,7 proc. Naujųjų fiksuoto telefono ryšio teikėjų pajamos, palyginus su 2004 m. III ketvirčiu, išaugo 17,3 proc. ir sudarė 6,87 mln. Lt.

Naujųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjų abonentų skaičius per ketvirtį išaugo 4,1 proc. (ketvirčio pabaigoje sudarė 54,6 tūkst. – 7,66 proc. nuo bendro abonentų skaičiaus), o per paskutiniuosius 12 mėnesių abonentų skaičiaus augimas sudarė 61,8 proc. Nuo 2004 metų pradžios bendras fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius 100 gyventojų pakito nežymiai ir ketvirčio pabaigoje buvo 23,5.

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo veiklos 2005 m. III ketvirtį sudarė 303,84 mln. Lt, paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) – 6,07 mln. Lt. Judriojo telefono ryšio rinka, vertinant ją pagal pajamas, 2005 m. III ketvirtį, palyginus su 2005 m. II ketvirčiu, išaugo 3,8 proc., o palyginus su 2004 m. III ketvirčiu – 9,7 proc.

Bendras judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų skaičius per ketvirtį išaugo 13,1 proc. iki 4,61 mln., t. y. 135 abonentai teko 100 gyventojų (palyginus su 2004 m. III ketvirčiu, augimas sudarė 54,7 proc.). Judriojo telefono ryšio teikėjų, neturinčių savo tinklo, bendras abonentų skaičius per ketvirtį išaugo 19,3 proc. ir laikotarpio pabaigoje buvo 43,8 tūkst. Aktyvūs judriojo ryšio abonentai sudarė apie 87 proc. visuose tinkluose.

Iki 2005 m. rugsėjo 30 d. 55,6 tūkst. abonentų pasinaudojo numerio perkeliamumo paslauga. Šia paslauga pasinaudojo 1,2 proc. nuo bendro judriojo telefono ryšio abonentų skaičiaus.

Bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo 2005 m. III ketvirtį, palyginus su II ketvirčiu, išaugo 10,3 proc. ir sudarė 54,6 mln. Lt. Interneto prieigos paslaugas 2005 metų III ketvirtį teikė 112 teikėjų.

Bendras interneto prieigos abonentų skaičius per trečiąjį ketvirtį išaugo 23,1 proc. ir ketvirčio pabaigoje buvo 783,0 tūkst. (t.y. 22,9 abonento 100 gyventojų), iš jų 197,3 tūkst. (25,2 proc.) interneto prieigai naudojo plačiajuosčio ryšio technologijas. Plačiajuosčio ryšio skvarba III ketvirčio pabaigoje buvo 5,8 proc., per ketvirtį išaugo 0,8 procentinio punkto.

Kitas duomenų perdavimo paslaugas (virtualaus privataus tinklo (VPN), IP, Frame Relay Ethernet, Ethernet VLAN ir pan.) 2005 m. III ketvirtį teikė 9 ūkio subjektai ir jos buvo teikiamos daugiausia įmonėms, įstaigoms, organizacijoms. Bendros per ketvirtį gautos pajamos iš šių duomenų perdavimo paslaugų teikimo sudarė 9,89 mln. Lt, bendras abonentų skaičius 2005 m. rugsėjo 30 d. sudarė 5,0 tūkst.

2005 m. III ketvirtį kabelinės televizijos paslaugų teikimu vertėsi 49 ūkio subjektai, mikrobangės daugiakanalės televizijos (MDTV) paslaugų teikimu – 4 ūkio subjektai. 2005 m. rugsėjo 30 d. kabelinės televizijos paslaugomis naudojosi 285,7 tūkst. abonentų (per ketvirtį išaugo 1,9 proc.), mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugomis – 35,7 tūkst. abonentų (per ketvirtį išaugo 2,3 proc.). 24,5 proc. Lietuvos namų ūkių yra įsivedę kabelinę arba mikrobangę daugiakanalę televiziją. Namų ūkių, galinčių įsivesti, yra apie 76 proc.

Bendros pajamos, gautos iš šių paslaugų teikimo už 2005 m. III ketvirtį palyginus su II ketvirčiu, išaugo 9,7 proc. ir sudarė 18,67 mln. Lt.

34 ūkio subjektai, teikiantys kabelinės televizijos ir (arba) mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugas, teikia ir interneto prieigos paslaugas. Šešios bendrovės abonentams teikė visą paslaugų paketą: fiksuoto telefono ryšio, interneto prieigos ir kabelinės televizijos paslaugas.

Laidinio radijo veikla 2005 m. III ketvirtį vertėsi 1 ūkio subjektas – Viešoji įstaiga Teleradijo kompanija „Hansa“. Bendras laidinio radijo taškų skaičius rugsėjo 30 d. sudarė 66,9 tūkst., iš jų 54,9 tūkst. buvo įrengti fiziniams asmenims. Laidinio radijo taškų skaičius per ketvirtį sumažėjo 2,3 proc.

Pagal pateiktus duomenis radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo kitiems veikla 2005 m. III ketvirtį vertėsi 1 ūkio subjektas – AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

Pajamos iš radijo programų siuntimo paslaugų teikimo sudarė apie 1,0 mln. Lt (palyginus su II ketvirčiu, išaugo 0,8 proc.), pajamos iš televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo sudarė 3,94 mln. Lt (palyginus su II ketvirčiu, išaugo 0,3 proc.).

Views All Time
Views All Time
3324
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!