Programinės aparatūros pagrindą lokalių radijo tinklų firmos RadioLAN, pavadintą RadioLAN/10, sudaro specialiai sukurta tinklinė operacinė sistema 10BaseRadioLINK. Ši operacinė sistema vykdo tryjų pagrindinių tinklo funkcijų valdymą: kontrolės ir valdymo, dinaminio masterio, dinamines retransliacijos.

Valdymo ir kontroles funkcijos. Operacinę sistemą valdo dinamiškai reguliuoja ir nustato kiekvieno iš lokalinio radijo tinklo mazgų.Tuo pačių automatiškai nusistato reikiamas pastoviam bendradarbiavimui lygis išėjimo galingumo ir jautrumui. Dinamiškai vyksta adaptavimas kai keičiasi lokalinio tinklo sudėtyje arba kai keičiasi radijo mazgo, įeinantis į tinklo sudėtį.

Dinaminio masterio funkcijos. Būtinų elementų ankstesnių radijo tinklų yra valdantis radijo mazgas, per kuri vykdomas bendras tinklo valdymas, naujų vartotojų prijungimas, pagaminimo kontrolės ir t.t. Naujo radijo mazgo pajungimas OS 10BaseRadioLINK vykdomas automatiškai. Tuo pačiu mazgas priima OS kaip ”dinaminį masterį”, kuris turi tam tikras tinklo charakteristikas, tokius kaip vietos padėtis, interferencijos ypatumus, perdavimo galingumą. Jei kokio nors dinaminio masterio mazgas įsijungė arba išėjo iš gavimo zonos ribos, OS automatiškai nureguliuos pasikeitimus .

Dinaminio retransliatoriaus funkcijos. RadioLAN lokalinio tinklo kiekvienas mazgas gali būti kaip duomenų retransliatoriumi, taip ir kartojančio tinklui vaidmenyje. Tai leidžia siųsti paketus nutolusiam mazgui, kurie yra už radijo ryšio zonų.Tai suteikia galimybes vykdyti “romingą” radijo tinklo naudotojams, plečiant realią apimties zoną. Jei reikia aprūpinti ryšiu tarp radijo mazgo grupių, kurie yra nutolę vienas nuo kito daugiau negu 120 metrų, tai tarp grupių patalpinamas radijo mazgas, vykdantis kartojančio tinklo funkcijas.

Mazgų RadioLAN tinkle bendradarbiavimas. Ryšis su RadioLAN tinklo mazgų vykdomas sutinkamai su protokolais CSMA/CA, atitinkantis standartui Ieee 802.3, kuris yra protokolo CSMA/CD modifikacija, naudojamas kabeliniams tinklams Ethernet. Šio atvejų radijo mazgas, prieš siunčiant informaciją, “klauso” eterio. Jei eteris užimtas, tai atsitiktinio mažo tarpo laike mazgas laukia eterio atsilaisvinimo, ir po to atlieka siuntimą. Toks protokolas leidžia lygiavertį priėjimą kiekvieno mazgo ir neleidžia atsirasti kolizijai.

Informacijos gavimo/siuntimo nuotolis pusiau uždarose patalpose apie 40 metrų. Jei dėl kažkokiu priežasčių vienas iš mazgų turi būti patalpintas už zonos gavimo ribų, tai vienas iš kompiuterių turi būti panauduotas kaip retransliatorius, per kuri bus transliuojama informacija nutolusiam mazgui. Projektuojant nutolusi tinklą mazgą rekomenduojama patalpinti 100 metrų zonos riboje.

Išskirtinai reikia pažymėti galimybes suformuoti kelius radijo potinklius vienoje patalpoje. Tai nepakeičiama galimybe , reikia sukurti sudėtinga lokalini radijo tinklą su didelių kiekių mazgų. Ir tuo labiau, jei į organizacijos sudėti įeina keli padaliniai. Potinklis organizuojamas naudojant unikalu potinklio identifikatorių (Subnet ID), leidžiantis apjungti kelius mazgus į lokalinį potinklį. Šiuo atvejų radijotinklas bus padalintas į kelius potinklius, o apsikeitimas duomenimis bus vykdomas tik tai kiekvieno potinklio viduje. Administratoriaus prisijungimo arba kokio kito vartotojo prie kokio nors iš šių potinklių reikia savo mazgo parametruose pakeisti potinklio indefikatuorių.

Taip pat kaip ir Ethernet tinkle taip ir RadioLAN tinkle duomenis siunčiami kadrais. Kiekvienas kadras turi 16-baitinę RadioLINK-antraštę, kurį priešpastatomą Ethernet kadro antraštei. Kartu su antrašte RadioLINK paketas gali tureti iki 1514 baitų duomenų (paketai, kurie transliuojami 10-megabaitų segmentų tinklų kabeliais, neturi antraštes RadioLINK). Sukurti specialios paketų tarnybos vykdo dinamine konfigūraciją ir tinklo valdymą. Kiekvienas tinklo RadioLINK mazgas turi unikalų MAC-adresą ir automatiškai indefikuojamas kitais mazgais savo potinklyje į tinklo sudėtį gali įeiti iki 32 mazgų). Mazgų bendradarbiavimas tinkle potinklio viduje, tarp mazgų, priskiriami skirtingiems potinkliams, vykdomas 10 Mbit/s greičiu.

Kaip jau minėjome galime be jokių kliūčių integruoti jau esamą radijotinklą į 10-megabaitinį tinklą su standartų 10Base-t, kas leidžia atitinkamoje konfigūracijoje parūpinti ryšį bet kokio radijomazgo prie kabelinio tinklo domeno per kompiuterį, į kurį įrengtas tinklinis radijoadapteris.

Įrenginiai RadioLAN įrengiami į bet koki IBM-suderinamą kompiuterį su procesorių ne mažesniu kaip 386 procesoriu, ne mažiau 4Mbaitų operatyvines atminties.

Views All Time
Views All Time
2061
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!