Atsiradusios sistemos populiarumas arba programinio produkto tiesiogiai priklauso nuo jau esamomis progaminėms įrangoms. Šia kryptimi RadioLAN kūrėjai ir akcentuoja, derindami savo įrangą su esamais rinkoje lokaliniu kabelių tinklais. Tokiame sprendime yra didelis šios įrangos potencialas tolimesniam rinkos užkariavimui. Iš vienos puses, siūloma RadioLAN aparatūra lokalinių radijo tinklų yra reali alternatyva jau esamai panašiai įrangai. Tuo pačių naudojami aukšti nesami (naudojami tik pastato viduje) dažniai, kas leidžia keletą kartu padidinti duomenų perdavimo greitį.

Iš kitos puses buvo įskaitytas tas faktas, kad dėl keleto objektinių ir subjektiniu priežasčių bus naudojama arba tik tai radijo lokalu tinklas, arba radijo tinklas, plečiančios jau turimus kabelinius tinklus.

Pažymėsime keletą objektinių priežasčių:

Išlaidos radijo tinklo RadioLAN instaliavimui gali būti šiek tiek mažesnes, negu analoginio lokalinio kabelinio tinklo konfigūravimo atvejų. Todėl jei jus išsidėstote patalpoje laikinai, tai neapsimoka dėti išlaidos į kabelines sistemos kūrimą.

Pasenusiuose pastatuose kartais tiesiog pavojinga pradėti kabelines infrastruktūros plėtimo darbus.

Aktualų nauduoti radijo tinklą pastate , kuris yra esantis vertingas, kur bet koks įsikišimas į architektūra reikalauja suderinti tai su architektūrinių paminklų apsaugos valdžia.

Kai kabelinės plėtimosi infrastruktūros išsekintos, o lokalinio tinklo plėtimosi reikalingumas lieka.

Prie subjektinių galima priskirti sekančias priežastis:

Daugiau lankstus liginant su kabelinių tinklų galimybėmis rekonfiguruotis, pavyzdžiui papildyti/pašalinti naujus mazgus ir tinklinius įrenginius.

Galimybes prisijungti prie lokalinių radijo RadioLAN tinklų galimybės mobiliam vartotojui, naudojančiam personalinius notebook’us.Tuo pačiu mobilus naudotojas visada pasiekiamas ryšiui bendradarbiavimo zonų ribose ir pats gali keistis duomenimis su visais tinklo naudotojais.

Views All Time
Views All Time
2066
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!