Kompiuterių tinklai organizacijoms, įmonėms, firmoms. Jau ir mūsų šalyje daug organizacijų turi kompiuterius, kurie yra išsidėstę skirtingose vietose, nutolę vienas nuo kito nemažu atstumu. Šie kompiuteriai gali dirbti ir atskirai, tačiau dažnai reikia gauti informaciją iš vieno ar kito kompiuterio. Kitas motyvas sujungti šiuos kompiuterius į tinklą yra bendras jų resursų naudojimas ir pinigų taupymas. Tai leidžia bet kam, dirbančiam prie kompiuterio, įjungto į tinklą, nepriklausomai nuo to, kur jis yra bendrai naudoti programas, įrenginius ir ypač svarbu duomenis. Kitas kompiuterių tinklų tikslas yra sudaryti didesnį duomenų ir programų saugojimo patikimumą. Pavyzdžiui, jei failus su informacija saugoti dviejuose ar trijuose asmeniniuose kompiuteriuose, tai vienam iš jų sugedus, ar sustojus programai, galima naudotis kitame kompiuteryje esančia informacijos kopija.

Kompiuterių tinklai gali greitai keisti savo dydį, tuo pačiu didinti pajėgumą, įjungiant į jį daugiau kompiuterių. Klientas-serveris kompiuterių tinklų modelyje galima pridėti naujų klientų ir serverių tiek, kiek reikia. Kompiuterių tinklai gali sudaryti galingą komunikacinę erdvę tarp žmonių, esančių toli vienas nuo kito.

Kompiuterių tinklai žmonėms.

Iš esmės kompiuterių tinklų sukūrimo motyvai buvo ekonominiai ir technologiniai. Jei pakankamai dideli ir galingi universalieji kompiuteriai (mainframe) būtų pigesni, tai būtų galima laikyti duomenis juose ir naudoti terminalus. Pradžioje taip ir buvo daroma. Asmeninių kompiuterių tinklai pasidarė populiarūs tik tada, kai žymiai pagerino kainos ir našumo santykį, palyginus su dideliais kompiuteriais. Po to kompiuterių tinklai atėjo ir į privatų žmonių būstą. Čia tinklų teikiamos paslaugos ir motyvacija naudoti juos yra visai kitokia, nei įmonėse, organizacijose ar firmose.

Galima išskirti tris pagrindinius momentus, kurie pradeda vykti, žmonėms naudojant kompiuterių tinklus namuose:

1. Galimybė gauti toli esančią informaciją.
2. Vieno žmogaus komunikavimas su kitu.
3. Interaktyvus laisvalaikio praleidimas.

Toli esančios informacijos gavimas vyksta įvairiomis formomis. Viena iš jų – finansinių institucijų pasiekimas, mūsuose jau pradedamas įgyvendinti. Daug žmonių tvarko savo banko sąskaitas elektroniniu būdu. Pirkimas iš namų taip pat ne už kalnų. Jau dabar galima pažiūrėti įvairių firmų katalogus. Dalį laikraščių ir mokslinių žurnalų galima skaityti tiesiog kompiuteryje, po truputį atsiranda knygų. Galimybė gauti informaciją iš kitų informacinių sistemų padidina tokios programos, kaip dabar pasaulinis kompiuterių tinklas, kuriame yra informacijos apie menus, biznį, virimą, valstybes, sveikatą, istoriją, pomėgius, poilsį, mokslą, sportą, keliones ir daug kitų dalykų pagal kiekvieno pomėgius. Visi prieš tai minėti kompiuterių tinklų panaudojimai apima žmogaus bendravimą su kitame, toli esančiame kompiuteryje saugoma informacija. Kita tinklų taikymo sritis apima žmonių bendravimą tarpusavyje. Tai yra elektroninis paštas, kurį plačiai naudoja daug žmonių, naujienų grupės, aptariančios konkrečiai žmonių grupei rūpinčias problemas. Trečias momentas, kurį pateikia kompiuterių tinklai yra laisvalaikio praleidimas. Šis pritaikymas gali pasidaryti pavojingas ir užimti visa laisvalaikį. Informacijos, komunikacijos ir laisvalaikio praleidimo sujungimas gali iškelti naują masinę industriją, pagrįsta kompiuterių tinklais.

Kompiuterių tinklų įdiegimas pasauliniu mastu sukėlė naujų socialinių, etinių, politinių problemų. Daugelyje tinklų yra populiarios naujienų grupės, arba konferencijos, kuriose žmonės apsikeičia pranešimais su besidominčiais arba tą patį pomėgį turinčiais kitais žmonėmis. Kol jie susiskirstę pagal techninį pokrypį ar pomėgius, tokius kaip sodininkystė, iškyla nelabai daug problemų. Pavojus kyla, kai grupėse nagrinėjamos problemos, kurios tuo metu žmonėms ypatingai rūpi, pavyzdžiui politika, religija ar seksas. Tekstas, išplatintas tokioje grupėje gali būti giliai įžeidžiantis daliai tos grupės narių. Pranešimai neapsiriboja vien tekstu, aukštos kokybės spalvotos fotografijos ir netgi trumpi video klipai yra lengvai perduodami kompiuterių tinklais. Kita problema yra darbuotojų ir darbdavių santykiai. Daug žmonių rašo ir skaito elektroninį paštą darbe. Kai kurie darbdaviai draudžia skaityti ir gal būt tikrina darbuotojų laiškus. Trumpai, kompiuterių tinklai panašiai kaip ir spausdinimo atsiradimas prieš 500 metų, leidžia eiliniam piliečiui platinti savo pažiūras ir nuomonę skirtingais būdais ir įvairiai auditorijai. Ši naujai išrasta galimybė davė ir daug naujų, neišspręstų socialinių, politinių ir moralinių problemų.

Views All Time
Views All Time
2540
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!