DNS protokolas yra taikomųjų programų lygio tarnybinis protokolas. Šis protokolas nėra simetriškas: jame apibrėžti DNS-serveriai ir DNS-klientai. DNS-serveriai saugoja dalį paskirstytos duomenų bazės apie simbolinių vardų ir IP-adresų atitikimą. Šita duomenų bazė yra paskirstyta administraciniuose Internet tinklo domenuose. DNS serverio klientai žino savo administracinio domeno DNS serverio IP-adresą, ir naudojant IP protokolą perduoda užklausą, kurioje pateikia žinomą simbolinį vardą, ir prašo grąžinti atitinkamą IP-adresą.

Jeigu užklausoje nurodyto atitikimo duomenys yra saugomi duoto DNS-serverio duomenų bazėje, tai jis iškarto siunčia klientui atsakymą; jeigu duomenų nerasta – tai jis siunčia užklausą kito domeno DNS-serveriui, kuris gali arba pats apdoroti užklausą, arba ją perduoti kitam DNS-serveriui. Visi DNS-serveriai yra hierarchiškai sujungti, atitinkamai Internet tinklo domenų hierarchijai. Klientas apklausia šiuos vardų serverius tol, kol randa reikiamų atitikmenų. Šis procesas yra paspartinamas tuo, kad vardų serveriai pastoviai kešuoja informaciją, gaunamą iš užklausų. Stotys-klientai gali naudotis kelių DNS-serverių IP-adresais, kad būtų užtikrintas darbo patikimumas.

Skiriamos dvi DNS protokolo operacijos tinkle: informacijos paieška (lookup) ir zonos perdavimas (zone transfer). Informacijos paieška vyksta, kai DNS-klientas (arba DNS-serveris, veikiantis kliento vardu) siunčia DNS-serveriui užklausą informacijos paieškai. Pavyzdžiui, tai IP-adreso paieška pagal žinomą simbolinį vardą arba atvirkščiai, taip pat duotojo domeno vardų serverio paieškos užklausa. Zonos perdavimai vyksta, kai DNS-serveris (antrinis serveris – secondary server) siunčia kitam DNS-serveriui (pirminiam – primary server) užklausą apie tam tikrą DNS-medžio šaką (zoną). Zonos perdavimai vyksta visada tarp serverių ir laikoma, kad jie turi grąžinti visada tą pačią informaciją. Normalioje būsenoje serveris nebandys įvykdyti zonos perdavimo iš kito atsitiktinio serverio.

Duomenų perdavimo greičiui užtikrinti DNS informacijos paieška yra vykdoma naudojant UDP protokolą. Jeigu dalis duomenų buvo prarasta perduodant UDP protokolu (priminimui: UDP protokolas negarantuoja patikimo persiuntimo), paieška bus pakartota pasinaudojant TCP protokolu.

Skiriamos DNS rekursinės ir iteracinės užklausos. Rekursinės užklausos atveju serveris turi grąžinti arba atsakymą į užklausą, arba klaidos pranešimą; visus veiksmus, kurie susiję su duomenų paieška ir kitų serverių užklausymu serveris atlieka pats. Iteracinės užklausos atveju serveris vietoj atsakymo gali grąžinti kito serverio adresą. Yra laikoma, kad užklausą išsiuntęs klientas turi peradresuoti atsakymą nurodytam serveriui.

Andrej Kurusiov

Views All Time
Views All Time
3084
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!