DNS (Domain Name System) – tai paskirstyta duomenų bazė, palaikanti hierarchišką vardų sistemą mazgų identifikavimui Internet tinkle. DNS tarnyba skirta IP-adreso automatinei paieškai pagal žinomą mazgo simbolinį vardą. DNS specifikacija yra apibrėžta RFC 1034 ir 1035 standartais. DNS reikalauja statinės savo lentelių, atvaizduojančių kompiuterių vardus į IP-adresą, konfigūracijos.

Be DNS, gali būti naudojami ir kiti protokolai informacijai apie IP-adreso ir simbolinio vardo atitikimą gauti. Pavyzdžiui, NIS/YP yra naudojamas informacijai apie stotį lokaliame tinkle gauti. Bet DNS yra naudojamas, kai turi būti išėjimas į Internetą. Ir klientai, kurie turi pasiekti stotis Internete, turi pasinaudoti DNS tiesiogiai ar netiesiogiai. Tinkluose, kur naudojamasi NIS/YP ar kitais metodais tinklo viduje, kitų protokolų serveris paprastai yra naudojamas kaip DNS proxy klientui. Klientai taip pat gali būti konfigūruojami taip, kad jie galėtų naudotis iškart keliais servisais. Taigi, jei stoties paieška ir neveiktų, klientas gali pasinaudoti kitu metodu: jis galėtų pradėti paiešką pasinaudojant NIS/YP servisu, kuris parodytų tik lokalias stotis, taip pat pabandyti DNS tarnybą, jei NIS/YP protokolas neveiktų, ir atvirkščiai. UNIX operacinėje sistemoje DNS tarnyba realizuojama Berkeley Internet Name Domain (BIND – Berkli instituto Interneto vardų domenas). Kliento pusėje yra vardų atskleidimo biblioteka, kviečiama tinklo procesais. Serverio pusėje yra demonas named (taip pat vadinamas in.named).

DNS duomenų bazė turi medžio struktūrą, vadinama domenų vardų erdve, kuriame kiekvienas domenas (medžio mazgas) turi vardą ir gali būti sudarytas iš sub-domenų. Domeno vardas identifikuoja jo padėtį duomenų bazėje tėvo domeno atžvilgiu. Vardo taškai skiria dalis, atitinkančias domeno mazgus. Domenų vardų medis yra analogiškas UNIX operacinės sistemos failų sistemai. Medžio šaknis – tai domenas “.” (taškas).

Kiekvienas DNS domenas yra administruojamas viena organizacija, kuri paprastai skaldo savo domeną į sub-domenus ir jų administravimo funkcijas perduoda kitoms organizacijoms. Kiekvienas domenas turi unikalų vardą, o kiekvienas sub-domenas turi unikalų vardą savo domeno viduje. Domeno vardo ilgis gali siekti 63 simbolių. Kiekviena Internet tinklo stotis vienareikšmiškai nusakoma savo pilnu domeno vardu (Fully Qualified Domain Name, FQDN), kuris turi savyje visų domenų vardus nuo stoties iki šaknies. Pilno DNS-vardo pavyzdys: fc.vdu.lt. FQDN-domeno vardas baigiasi tašku, kuris reiškia domenų medžio šaknį, bet šis taškas paprastai yra praleidžiamas.

DNS duomenų bazės šaknis yra valdoma centru Internet Network Information Center (NIC – Internet tinklo Informacinis Centras). Viršutinio lygio domenai yra skiriami kiekvienai šaliai (dviejų ženklų šalių kodai: lt, us, ru, se, uk, …) ir pagal organizacine struktūra (triženkliai domenai: com, edu, org, net, gov, int, mil) [žiūr. pav. 2]. Tokių duomenų vardai turi atitikti ISO-3166 standartui.

Domeno vardas (pvz. vvsu.ru) gali tarnauti ir kaip mazgo vardas, tai yra būti su šiuo vardu susijusios informacijos rodikliu. Pavyzdžiui, tokia informacija gali būti IP-adresas; tada egzistuoja ir stotis vardu vvsu.ru, ir domenas vvsu.ru, kuriame gali būti kitų stočių ir, galbūt, sub-domenų.

Reikia aiškiai skirti domeno ir zonos sąvokas. Domenas – tai domenų vardų medžio sub-medis. Zona – tai medžio dalis, už kurią atsako tam tikras DNS-serveris. Pavyzdžiui, domene vvsu.ru yra cts, admin ir labs sub-domenų. Vvsu.ru domeno DNS-serverio administracija delegavo cts ir admin domenus atitinkamų padalinių serveriams. Tokiu būdu vvsu.ru domene susidarė 3 zonos: dvi zonos, sutampančios su domenais cts.vvsu.ru ir admin.vvsu.ru, ir trečia zona, kuri yra sudaryta iš likusios vvsu.ru domeno dalies, – tai sub-domenas labs.vvsu.ru, sotys, kurios yra vvsu.ru zonoje, ir pats vvsu.ru mazgas.

Kitas pavyzdys: domenas com yra sudarytas iš N sub-domenų. Domeno com administracija delegavo atsakomybę už kiekvieną sub-domeną atitinkančiam DNS-serveriui. Tokiu būdu, domene com susidarė N+1 zonų: N zonų, sutampančių su sub-domenais, ir viena “pagrindinė” zona com, kurioje yra informacijos tik apie kiekvieno sub-domeno įgaliojimus.

Andrej Kurusiov

Views All Time
Views All Time
3431
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!