DigiEye yra nauja skaitmeninė videoapsaugos sistema, savyje apjungianti funkcijas, kurių vykdymui iki šiol reikėjo keleto skirtingų įrenginių. DigiEye sistemos funkcijos, kurias galima panaudoti atskirai, yra šios: Skaitmeninis vaizdo įrašymas vienu metu į kietą diską ir į magnetinę garso įrašymo juostą su skaitmeninės formos informacija (DAT-Digital Audio Tape – magnetinė garso įrašymo juosta su skaitmeninės formos informacija) naudojamas visose prijungtose televizijos kamerose; Judesio aptikimas, labai efektyvi ir lanksti funkcija, aktyvi visose prijungtose televizijos kamerose; Labai kokybiško vaizdo perdavimas dideliu greičiu per PSTN linijas, ISDN linijas (integrated – services digital network – Kompleksinių paslaugų skaitmeninis ryšio tinklas) arba, norint, per vietinį tinklą (LAN) arba globalinį tinklą (WAN); Skaitmeninio vaizdo apdorojimas, įskaitant vaizdo mastelio keitimą, ryškumo ir kontrasto reguliavimą; Matricinis vaizdo komutatorius, turintis iki 16 įėjimų ir 4 išėjimų, leidžiantis nuosekliai įjungti arba visas pasirinktas televizijos kameras, arba tik tas, kurios aptinka, kad kažkas vyksta. Skaitmeninių įėjimų ir išėjimų kontroliavimas (valdymas), kad būtų galima prijungti sensorius ir paleisti signalizacijos įrenginius. Naudojant SyAC suprojektuotą sutankinimo algoritmą DELTA® reikalinga atminties sritis ir vaizdo perdavimo laikas sumažinti iki kitais atvejais nepasiekiamų žemų lygių. Įvairių DigEye sistemos komponentų tikslus apjungimas į vieną visumą leidžia gauti tokias funkcines galimybes, kurių negalėtų užtikrinti atskiros sistemos. Pavyzdžiui, judesio aptikimo funkcijos apjungimas su vaizdo įrašymo rezultatais didžiausią perversmą šioje technikos srityje sukėlusią DigiEye sistemos funkcinę ypatybę: nenutrūkstamo nuoseklaus įrašymo principo įgyvendinimą. Naudojant DigiEye sistemą, įrašymas iš esmės susideda iš vaizdų sekų, kur aptinkama, kad kažkas vyksta, serijos. Ši ypatybė ne tik leidžia minimizuoti reikalingą diskinį atminties įrenginį, bet ir žymiai palengvina paiešką, peržiūrint ilgus įrašus. Judesio aptikimo funkcijos apjungimas su matriniu komutatoriumi leidžia nuosekliai įjungti tik tas televizijos kameras, kurių dislokacijos vietoje aptinkamas judėjimas. Norint paleisti ir naudoti DigiEye sistemą, nereikia turėti specialių techninių žinių ar ilgai mokytis. DigiEye naudoja be galo paprastą ir greitai perprantamą grafinį interfeisą, kurio dėka į visas funkcijas galima kreiptis, naudojantis vien tik pele. DigiEye sistema gali dirbti visiškai be priežiūros. Kada parenkama šios sistemos konfigūracija su įmantria programa – planuotoju, iš esmės operatoriui nebereikia kištis į sistemos darbą, norint, kad ji nepertraukiamai veiktų ištisą parą. Įsikišti tinka tik į tų sistemų darbą, kuriose naudojama magnetinė garso įrašymo juosta su skaitmeninės formos informacija (DAT), kada reikia pakeisti šią juostą. Tai atliekama paprastai, nesugaištant laiko ir neprarandant įrašytų duomenų. DigiEye sistemos modulinė konstrukcija leidžia pasirinkti tik reikalingas funkcijas arba ateityje sistemą praturtinti naujomis, nepaleidžiant vėjais įdėto kapitalo į sistemos sukūrimą. DigiEye sistema, lyginant su analoginėmis laikinėmis vaizdo įrašymo sistemomis, garantuoja labai aukštą vaizdo kokybę ir minimalią priežiūrą didelio patikimumo ir žymiai didesnio atsparumo nepageidautiniems, bet galimiems trikdantiesiems poveikiams, dėka. Šios sistemos sugebėjimas vienu metu perduoti vaizdą ir daryti įrašą padaro ją idealia sudedamąja dalimi vis plačiau ir plačiau naudojamoms centralizuotoms vaizdo ir signalizacijos sistemoms. DigiEye sistemos įrašytą vaizdą galima saugoti lanksčiame diske standartiniame formate, kad vėliau jį būtų galima atvaizduoti personalinio kompiuterio displėjaus ekrane ar apdoroti. Konfigūracija ir galimi variantai Dėl savo Modulinės konstrukcijos DigiEye sistema gali būti konfigūruojama, pasirenkant tik reikiamus variantus. Pirmasis pasirinkimas – tai video įėjimų ir išėjimų skaičiaus pasirinkimas. Yra modeliai su 2, 4 arba 16 įėjimų, 1, 2 arba 3 išėjimais ir vaizdo sinchronizavimo impulsų generavimu pagal šias konfigūracijas ( skaičiai skliaustuose rodo didžiausią leidžiamą išplėtimą): Modelis DigiEye 2S Matricos įėjimai 2(4) Matricos išėjimai – Sinchro – impulsų – Modelis DigiEye 4 Matricos įėjimai 4(8) Matricos išėjimai 1(3) Sinchro – impulsų Taip Modelis DigiEye 16 Matricos įėjimai 16 Matricos išėjimai 1(3 Sinchro – impulsų Taip DigiEye 2S galima išplėsti daugiausia iki 4 išėjimų, o DigiEye 4EX galima išplėsti daugiausia iki 8 įėjimų. Kiekvienas iš aukščiau nurodytų modelių, išskyrus DigiEye 2 turi SVGA monitoriaus išėjimą ir gali būti patobulintas, kad turėtų iki trijų TV vaizdo išėjimų. DigiEye 2S yra įrengtas procesorius 68EC040, nors išlaikomos tos pačios charakteristikos, kaip ir kitų modelių. DigiEye 4 EX ir 16 sistemos gali naudoti vieną arba du procresorius 68060, kurie padvigubina duomenų apdorojimo galimybes. Šis variantas rekomenduojamas vienalaikio vaizdo perdavimo ir įrašymo atvejui arba tam atvejui, kada kelios televizijos kameros gali vienu metu įrašinėti didesniu kaip 1 vaizdo per sekundę dažniu. DigiEye sistema tiekiama su pele ir reikalauja, kad PC monitorius palaikytų 1024×768 skiriamąją gebą. Pagal prašymą DigiEye sistema gali būti patiekta su 12 arba 24 elektros energijos tiekimu. Visuose DigiEye modeliuose yra vaizdo aptikimo funkcija. Bet kuris bazinis modelis gali būti papildytas vaizdo įtaisymo į viduje įtaisytą kietą diską funkcine galimybe (šis diskas gali būti su įvairios talpos atmintimi: 1, 2, 3, 4, ir 9 GB). Pagal prašymą, kai norima padidinti įrašymo galimybes, gali būti pasiūlytos konfigūracijos su keletu kietų diskų. Tuo atveju, jeigu įrašytus vaizdus reikia saugoti ilgą laiką, DigiEye sistema gali būti komplektuojama 4 GB arba 12 GB DAT skaitmeniniu atminties įrenginiu ant magnetinės juostos. Varianto su lanksčiu diskeliu reikia tada, kai įrašyti vaizdai turi būti eksportuojami į personalinį kompiuterį standartiniame BMP formate. Galima taip pat saugoti lanksčiame diskelyje visas sutankintas vaizdų sekas DELTA® formate. Šiuo atveju reikia papildomos MS-Windows programinės įrangos, kuri leistų šias sutankintas sekas vėl išskirti. Gali būti panaudoti didesnės talpos atminties įrenginiai nuimamuose diskeliuose – tokie, kaip ZIP ar JAZZ. Galimi ryšio interfeisų variantai: V.34 bis MODEM, ISDN pagrindinės masės galinis sujungimo blokas, specializuotas nuoseklus sujungimas ir Ethernet interfeisas. Ryšio priemonės nereikalauja vaizdo įrašymo. Todėl galima konfigūruoti DigiEye sistemą tik kaip vaizdo perdavimo sistemą su apjungta judesio aptikimo funkcija. DigiEye sistemos galimos ryšio priemonės, kaip ir centrinės sistemos, galinčios priimti ir apdoroti siunčiamus vaizdus, yra aprašytos atskiroje brošiūroje. Programinės įrangos variantai DigiEye sistema gali turėti įrengtą matricinį vaizdo komutatorių su signalizacijos įjungimu, kuris leidžia į displėjų perduoti tik aktyvizuotų telekamerų signalus. Kitas galimas variantas – tai galimybė išsaugoti vaizdų sekas DELTA formate ir MS-Windows programa, kuri reikalinga, norint importuoti jas į personalinį kompiuterį. Gali būti panaudoti ir aukštos kokybės vaizdo kopijavimo aparatai, kurie įgalina tuojau pat atspausdinti (nukopijuoti) vietinį vaizdą iš DigiEye sistemos. Komplektuojami mazgai DigiEye sistema papildomai gali būti aprūpinta keletu komplektuojamų mazgų, kurie išplečia jos galimybes. Nuotolinio valdymo įrenginys Matricininį komutatorių galima valdyti infraraudonuoju nuotolinio valdymo įrenginiu, kuris duoda galimybę prisijungti prie pasirinktos kameros, nustatyti cikliškumo laiką, pasirinkti ciklą atliekančią telekamerų komplektą ir nustatyti komutacijos režimą, kur įjungiama signalizacija. Nuotolinio valdymo įrenginys gali būti sujungtas su TV monitoriais, kuriuos galima valdyti nesinaudojant pagrindinio valdymo pulto pele. Infraraudonasis imtuvas yra prijungtas prie DigiEye sistemos RS-232 nuoseklaus porto ir jį galima statyti iki 30 metrų atstumu nuo DigiEye. Norint šį atstumą padidinti (iki 1 kilometro), galima panaudoti mini MODEM’us. Vaizdo titrų įrašymo blokas Titrų įrašymo blokas suteikia galimybę ant TV vaizdo, gaunamo iš DigiEye dešifratoriaus, uždėti antraštes: datą, laiką ir kameros žymėjimą. Nuotolinis skaitmeninis įvedimo/išvedimo valdymo modulis DigiEye sistemos bazinių įvedimo/išvedimo galimybių padidinimui gali būti panaudotas nuotolinio valdymo dinaminio diapazono išplėtimo modulis. Šis modulis turi 16 įėjimų ir 16 išėjimų. Įėjimai yra optiškai izoliuoti, apsaugoti nuo viršįtampio ir yra suderinami su sausaisiais kontaktais arba atviruoju kolektoriumi. Išėjimai yra atvirasis klektorius (kiekvienas iš jų daugiausia 150 vnt.) su apsauga, kad būtų galima sužadinti reles. Modulis naudoja 12 V nuolatinę srovę (maks. 2A), tiekiamą iš šalies. Įvedimo/išvedimo modulis keičiasi informacija su DigiEye sistema per nuosekliai sujungtų RS-232 liniją ir gali aptikti gedimus pačioje DigiEye sistemoje, signalizuodamas jai per atstumą: įjungdamas šviesos diodą ir uždarydamas kontaktą. Pirštų atspaudų analizatorius DigiEtye sistemą galima naudoti vaizdų su pirštų atspaudais užrašymui, naudojant pirštų atspaudų analizatorių (skenavimo įrenginį), sujungtą su bet kuriuo telekameros įėjimu. Didelės skiriamosios gebos pirštų atspaudų vaizdai saugomi atminties įrenginyje ir juos iš čia galima paimti kaip paprastas vaizdų sekas vėlesniam apdorojimui ar nukopijavimui. Aiškūs pirštų atspaudų vaizdai įrašomi į atmintį betarpiškai, nereikia jų koduoti ar analizuoti kodo laikinio poslinkio, ir jie yra stipri atgrasinimo priemonė. Vaizdo ir pelės ilgintuvas Tais atvejais, kai DigiEye įrenginys ir pagrindinis monitorius statomi per atstumą vienas nuo kito, galima naudoti vaizdo ir pelės kabelio ilgintuvą. Didžiausias sujungimo atstumas, kurį gali leisti ilgintuvas, yra 30 metrų. Galima užsisakyti įvairių ilgių kabelius – ilgintuvus. Susisiekite su DigiEye prekybos agentu dėl galimybės gauti norimo ilgio ilgintuvus ir dėl jų kainos. Klaviatūra Jeigu reikia, DigiEye gali būti aprūpintas standartine personalinių kompiuterių klaviatūra. Ją naudojant galima greičiau atlikti konfigūraciją ir nebereikia įrašinėti slaptažodžių iš ekraninės klaviatūros. Vaizdų spausdinimo įrenginiai Aukštos kokybės vaizdų spausdinimui tiesiai iš DigiEye sistemos yra naudojami vaizdų spausdinimo įrenginiai, kurie jungiami prie CENTRINICS porto arba SCSI porto. Susisiekite su DigiEye prekybos agentu dėl turimų šių spausdintuvų modelių ir jų kainos. Sy.A.C.srl. Autorinės teisės © 1997. Pasiliekamos visos teisės. Šiame dokumente pateikta informacija yra kruopščiai patikrinta, tikimasi, kad ji yra visiškai patikima. Ir vis dėlto už galimus netikslumus neprisiimama jokios atsakomybės. SyAC pasilieka teisę keisti bet kurį iš čia paminėtų gaminių, siekdama gerintų jų patikimumą, tobulinti vykdomas funkcijas ar konstrukciją. Visi prekybiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

Views All Time
Views All Time
4226
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!