Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ pirmuosius mokslo metus pradėjo 1990-ųjų spalio 1-ąją. Į šios mokyklos I-X klases priimami lietuvių kilmės vaikai, kurių tėvai gyvena už Lietuvos Respublikos ribų. „Lietuvių namų“ mokykloje jie gyvena ir mokosi pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokymo planus ir programas. Baigusiems dvylika klasių, išduodamas brandos atestatas, devynias – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Dauguma buvusių abiturientų tęsia mokslą Lietuvos aukštosiose bei aukštesniosiose mokyklose.

Mokykloje yra dėstomųjų dalykų mokomieji kabinetai, sporto salė. Su mokiniais dirba kvalifikuoti pedagogai. Mokyklos bendrabutyje moksleiviai gyvena po 2-3 kambaryje, yra 200 vietų valgykla. Bendrabutyje atskirų klasių moksleiviais rūpinasi pedagogai auklėtojai.

Po pamokų moksleiviai pagal polinkius dalyvauja dainavimo, tautinių šokių, dramos, darbščiųjų rankų, sporto, informatikos būreliuose.

Moksleiviai į mokyklą priimami nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 15 d., pateikę reikiamus dokumentus (tėvų pareiškimą, išeito mokslo pažymėjimą, gimimo liudijimą, medicininius dokumentus).

Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 d.

* * *

Struktūra: Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ yra vidurinė mokykla su profiliuotomis 11-a ir 12-a klasėmis. 1-10 klasės – pagrindinė mokykla, 11 ir 12-oje klasėse moksleiviai gali pasirinkti realinį arba humanitarinį mokymosi profilius.

Mokyklos direktorė – Daiva Briedienė.

Pavaduotoja mokymo reikalams – Albina Vilimienė

Pavaduotoja socialiniams ir kultūriniams klausimams – Apolonija Visockytė.

Pavaduotojas ūkio reikalams – Vincentas Liutkus.

Prioritetai:

· Padėti išmokti lietuvių kalbą nemokantiems lietuvių kalbos grįžtančių į Lietuvą tremtinių palikuonims.

· Supažindinti su Lietuvos istorija, kultūra, tradicijomis.

· Padėti adaptuotis naujose gyvenimo sąlygose.

· Parengti mokinius toliau tęsti mokslą Lietuvos aukštosiose, aukštesniosiose ir kitose mokymo įstaigose.

Views All Time
Views All Time
7091
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!