Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijai “Gelbėkit vaikus” surengus moksleivių rašto darbų konkursą paaiškėjo, kad vaikams aktualiausios – švietimo ir tėvų emigracijos problemos. O pilietiškai aktyvesni yra kaimo vietovėse ir rajonų centruose gyvenantys vaikai. Moksleivių rašto darbų konkursą “Mano pasiūlymas Lietuvai” kartu su Petro Auštrevičiaus fondu ir europarlamentaru Eugenijum Gentvilu organizavusi “Gelbėkit vaikus” sulaukė per 300 moksleivių pasiūlymų politikams, kaip spręsti vaikams aktualias šalies gyvenimo problemas.

“Vertindami moksleivių darbus, pastebėjome, kad daugumos jų temos – aktualios ne tik vaikams, bet ir visai šaliai. Nemaža dalis vaikų nagrinėjo švietimo klausimus, daugelyje darbų atskleidžiamos darbo užsienyje bei protų nutekėjimo problemos. Vaikai dažnai skundėsi užsienyje dirbančių tėvų dėmesio stoka, jaudinosi dėl Lietuvos ateities, kuriai pavojų kelia protų nutekėjimas į užsienį ir siūlė, kaip spręsti šiuos klausimus. Dabar sieksime, kad politikai šiuos pasiūlymus išgirstų ir į juos reaguotų”, – tvirtino organizacijos “Gelbėkit vaikus” atstovė Aušra Mikulskienė.

Surengus moksleivių rašto darbų konkursą “Mano pasiūlymas Lietuvai”, kuriame vaikai ir jaunimas teikė pasiūlymus šalies politikams dėl jiems aktualių problemų sprendimo, paaiškėjo, kad didžiausią vaikų susirūpinimą kelia švietimo ir socialinės problemos. Iš 300 konkursui pristatytų darbų, kone pusė jų nagrinėjo švietimo problemas, o likusieji darbai buvo socialinėmis, sveikatos, teisėsaugos, politikos, ekonomikos, sveikatos, kultūros temomis. Konkurse aktyviau dalyvavo ir savo pilietinę poziciją dažniau išsakė kaimuose bei rajonų centruose gyvenantys vaikai – iš jų sulaukta kone 60 proc. visų darbų, kiek pasyvesni buvo jaunieji didmiesčių gyventojai. Daugiausia pasiūlymų (72 proc.) sulaukta iš 14-18 metų paauglių.

40 proc. konkursui pateiktų darbų buvo nagrinėjamos švietimo problemos ir teikiami pasiūlymai, kaip jas išspręsti. Tarp dažniausiai minimų švietimo problemų – pernelyg ankstyvas profiliavimas, per didelis pamokų krūvis, prasti santykiai su mokytojais ir mokytojų nesupratingumas, darbo organizavimo problemos.

Antroje vietoje pagal pasiūlymų dažnumą – socialinės problemos, kurias iškėlė apie 20 proc. konkurso dalyvių. Daugiau nei pusė darbų šia tema nagrinėjo emigracijos klausimus. Vaikai piktinosi tėvų darbu užsienyje, skundėsi to sąlygojama jų dėmesio stoka bei išreiškė pageidavimą, kad tėvai dirbtų tėvynėje. Konkurse dalyvavę vaikai pateikė nemažai pasiūlymų, kaip sustabdyti emigraciją ir grąžinti į Lietuvą užsienyje dirbančius artimuosius. Tarp rašinių socialine tematika dažnai buvo keliami nemokamo maitinimo mokyklose kokybės ir jaunimo užimtumo kaimo vietovėse klausimai.

Likusieji darbai buvo skirti kitiems klausimams nagrinėti – dažniausiai buvo minimos narkomanijos mokyklose, per sunkių kuprinių, politikų korupcijos problemos.

Konkursas “Mano pasiūlymas Lietuvai” buvo surengtas kaip projekto “Nebijok politikos” dalis. Pusę metų šį projektą vykdžiusi Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija “Gelbėkit vaikus” siekė paskatinti jaunimo pilietinį aktyvumą. Konkursui pateiktus darbus vertino komisija, sudaryta iš Seimo narių ir Ministerijų atstovų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų narių.

Šiandien Seime rengiamoje baigiamojoje projekto konferencijoje “Vaikų pilietinis dalyvavimas : vaikai kalba ar kas nors juos girdi” bus išklausyta vaikų nuomonė bei politikų pozicija, o geriausiais pripažintų 40 konkurso darbų autoriai savo siūlymus aptars su politikais pietų metu. Komisija taip pat išrinko 7 geriausius darbus, kurių autoriams europarlamentaras Eugenijus Gentvilas padovanos kelionę į Briuselyje įsikūrusį Europos Parlamentą.

Pasak konkursą rengusių “Gelbėkit vaikus” atstovų, politikams, sprendžiantiems su vaikais susijusius klausimus vaikų nuomonė turėtų būti ypatingai svarbi. “Šis konkursas ir buvo puiki proga sužinoti vaikų nuomonę – skaitydami ir vertindami moksleivių pasiūlymus, Seimo nariai ir Ministerijų atstovai prisipažino į problemas pažvelgę kiek kitaip”, – teigė A.Mikulskienė. “Geriausius moksleivių darbus išleidome atskira knygele, kurią padovanosime ir vaikų problemas bandantiems spręsti politikams. Taip jie turės progą sužinoti, ko iš tiesų vaikams reikia.”

***

Organizacija “Gelbėkit vaikus” – tai 1991 m. įkurta nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė, už vaiko teises kovojanti organizacija. “Gelbėkit vaikus” – vienintelė Rytų Europoje organizacija, tapusi didžiausio pasaulyje globalaus judėjimo už vaiko teises – Tarptautinio Aljanso “Save the Children” – tikrąja valstybe-nare.

Views All Time
Views All Time
3751
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!