Netrukus sunaikinsiu „Leo LT.” Apskundžiau Konstitucinio Teismo nutarimą byloje Nr. 28/08, kuriuo buvo pripažinta, kad Leo LT įsteigta „teisėtai”, Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Reikalauju panaikinti atitinkamą Konstitucinio Teismo nutarimą ir pripažinti, kad „Leo LT” įsteigta neteisėtai, bet formaliai byla keliama prieš „juridinį asmenį Lietuvos Respubliką, kuris atliekant veiką per savo viešojo administravimo subjektą Konstitucinį Teismą, neveikė.” Kitaip tariant, priėmė sprendimą netaikyti ES antimonopolinę ir sąžiningos konkurencijos teisę.

„Leo LT” įsteigta vienareikšmiškai neteisėtai, kadangi, pirma, buvo sukurta monopolija. Antra,  Lietuvos Vyriausybė be konkurso vienašališkai nutarė pasirašyti „Leo LT” steigimo sutartį su AB „NDX Energija.” Konstitucinis Teismas šiems veiksmams pritarė ir, tokiu būdu, pažeidė ES teisę, kuri yra aukštesnė už Lietuvos Konstituciją.

Savo skundu prašau pripažinti, kad Lietuvos administracinis vienetas Konstitucinis Teismas pažeidė ES teisę ir perduoti bylos nagrinėjimą iš Vilniaus į Liuksemburgo Teismą. Kai laimėsiu bylą, bus pripažinta, kad Leo LT įsteigta neteisėtai, ji bus panaikinta, o AB „NDX Energija” ne tik neturės teisių į jokias milijardines kompensacijas, apie kurias svajoja, bet net privalės grąžinti Lietuvai, mokesčių mokėtojams, visą neteisėtai gautą pelną.

Vilniaus universiteto teisės dėstytojas Dainius Žalimas jau pradėjo komentuoti, kad ši byla bus pralaimėta, kadangi, anot jo, Konstitucinio Teismo nutarimai galutiniai ir neskundžiami. Visų pirma, kodėl Žalimas vadinamas „teisės ekspertu”? Galiu parodyti visą eilę Paryžiaus, Londono ir Harvardo teisės profesorių, kurie sakytų, kad Konstitucinio Teismo nutarimus iš tiesų galima skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Blogai, kad Žalimas nežino, kad Europoje „galutiniai ir neskundžiami” yra tik Liuksemburgo ir Strasbūro Teismų sprendimai. Tiesą sakant, turiu dėl jo dvi hipotezes. Pirma hipotezė: Žalimas nėra idiotas – jis nenorėjo vienareikšmiškai prieštarauti, jis ėjo pro šalį ir tiesiog nesuprato apie ką čia kalbama, bet, jeigu įsigilintų, palaikytų Paryžiaus, Londono ir Italijos teisininkų nuomonę. Jis mano skundo nekritikavo – jis buvo neteisingai suprastas. Antra hipotezė: Žalimas puikiai supranta, kad sako nesąmonę, bet vis tiek sako, nes yra konservatorių ministrės patarėjas ir gavo iš Tėvynės Sąjungos įsakymą ginti „Leo LT” bet kuria kaina. Blogai, kad Tėvynės Sąjunga remia „Leo LT” aferą.

Tačiau, kai Vilniaus universiteto teisės profesorius niekada neskaito Paryžiaus ir Londono mokslinių žurnalų – tai normalu, nes tai Lietuva.

Kai europarlamentaras, atsėdėjęs kadenciją Briuselyje, du kartus buvęs ministras, elementariai nemoka išvardinti, kokius teisės aktus priima tas Europos Parlamentas – tai normalu, nes tai Lietuva.

Kai Lietuvos Respublikos Prezidentas Brežnevas ir Premjeras Kubilius nežino kuo skiriasi ES Taryba nuo Tarpvyriausybinės konferencijos, nežino kuo skiriasi tarptautinė teisė nuo viršnacionalinės – taip turi būti, nes tai Lietuva.

Kai Vilniaus teismo teisėjas-kretinas, nemokantis nei vienos užsienio kalbos, išskyrus rusų, draudžia savo padėjėjai, kuri studijavo teisę Berlyne, rašyti nutartį ir remtis Europos teise – taip turi būti, nes tai Lietuva.

Svajoju apie kitą Lietuvą. Svajoju apie utopiją.

Views All Time
Views All Time
664
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!