Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius pasirūpino uošve nusižengdamas etikai.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad trijų šalies apskričių viršininkai bei vieno jų pavaduotojas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą VTEK priėmė sprendimus sausio 30 dieną, apsvarsčiusi premjero Algirdo Brazausko sudarytos Darbo grupės valstybės tarnautojų žemės įsigijimo nuosavybėn ir sprendimų priėmimo teisėtumui patikrinti prašymus. Už įstatymo reikalavimų pažeidimą VTEK rekomendavo ministrui pirmininkui skirti tarnybines nuobaudas Kauno apskrities viršininkui Valentinui Kalinauskui, Šiaulių apskrities viršininkui Alvydui Šedžiui, Marijampolės apskrities viršininkui Albinui Mitrulevičiui ir jo pavaduotojui Jonui Ščeponiui. Visiems turėtų būti taikomi įstatymo nustatyti apribojimai ir draudimai.

VTEK nusprendė, kad Kalinauskas pažeidė įstatymą, nes nenusišalino ir pasirašė Kauno apskrities išvadą dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai jo motinai Kalinauskienei. Šiaulių apskrities viršininkas Šedžius pažeidė įstatymą, kai nenusišalino ir dalyvavo sprendimo, susijusio su nuosavybės teisės atkūrimu jo sutuoktinės Natalijos Šedžiuvienės tėvui, priėmimo procedūrose. Marijampolės apskrities viršininkas Mitrulevičius taip pat įsivėlė į viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Jis nenusišalino ir dalyvavo Marijampolės apskrities viršininko sprendimų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu žmonos motinai Pauliukonienei, priėmimo procedūrose. Mitrulevičiaus pavaduotojas Ščeponis įstatymo reikalavimus pažeidė eidamas Marijampolės apskrities viršininko pareigas, kai nenusišalino ir dalyvavo priimant sprendimus, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu dukrai Gitanai Bedulskienei.

Palankaus VTEK verdikto sulaukė Kauno apskrities viršininkas Jonas Kurlavičius. Etikos sargai nusprendė, kad jis, kai buvo atkuriamos nuosavybės teisės jo sūnui Mindaugui, įstatymui nenusižengė.

Views All Time
Views All Time
1558
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!