“rojų tiems, kurie patikėjo Juo ir gavo nuodėmių atleidimą”
Galiausiai Dievas sugrąžins žmonėms rojų.
Vėl ateis laikai, kai nebebus daugiau nei mirties, nei kančių, nei blogio. Tuomet šio pasaulio sunkumai ir suspaudimai nuostabios amžinybės akivaizdoje mums atrodys tik kaip trumputė akimirka.

Amžinybėje mes gyvensime nepaliaujamai tyrinėdami naująją Dievo kūriniją…
Įsivaizduok sau – tau prieš akis ištisa amžinybė ir tu netrukdomas gali tyrinėti beribius ir neišsemiamus visa žinančio ir visagalio Dievo kūrinijos lobynus!

Danguje mes šlovinsime Dievą, už Jo kaip Kūrėjo ir Atpirkėjo atliktą darbą. “Vertas esi, o Viešpatie, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes Tu visa sutvėrei – Tavo valia visa yra ir buvo sutverta” (Apreiškimo 4, 11).

Views All Time
Views All Time
1746
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!