Kadangi Dievas mylėjo savo kūriniją, Jėzus Kristus sutiko mirti dėl mūsų nuodėmių.
(Dievas yra Atpirkėjas)

Jėzus atėjo atskleisti žmonėms tiesos apie Dievą ir sumokėti kainą už žmogaus sukilimą.

Jono 1, 18 parašyta: “Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus [Jėzus Kristus], Tėvo prieglobstyje esantis, mums Jį apreiškė.”

2 Korintiečiams 5, 21 parašyta: “Nes Tą [Kristų], kuris nepažino nuodėmės, Jis [Dievas] padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo teisumu.” Kitais žodžiais tariant, Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių, kad ant mūsų nekristų bausmė [amžinoji mirtis], kurios reikalauja tikrasis teisingumas.

Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių ir pergalingai prisikėlė, nugalėdamas mirtį.
1 Korintiečiams 15, 22 parašyta: Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti”; o 54-57 eilutėse pasakyta: “Kada šis gendantis apsivilks negendamybe ir šis marusis apsivilks nemarybe, tada išsipildys užrašytas žodis: “Pergalė prarijo mirtį! Kurgi, mirtie, tavo geluonis? Kurgi, mirtie, tavo pergalė?” Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga — įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!”

Jėzus Kristus yra vienintelis kelias, kurį pasirinkę mes galime gauti nuodėmių atleidimą ir užmegzti į amžinąjį gyvenimą vedantį bendravimą su Dievu.

“O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai” (Romiečiams 5, 8). Jėzus pasakė: “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane” (Jono 14, 6).

Views All Time
Views All Time
1928
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!