Esi savo vieninteliu meistru,
Kas dar juo galėtų būti?
Buda

Meistras gyvena tavo prote.
VI Šamarpa Čeki Wangčiug

Jei meile džiaugiasi kvailiai, ji tampa kalėjimu.
Ta pati meilė, išgyvenama išmintingų – išlaisvinina.
Čitavišuddippa – Karana

Kvaili žmonės liūdi, jei kas nors nesiseka. Jie yra patenkinti ir susižavėję, kai viskas vyksta taip, kaip jie trokšta.
Išmintingieji išlaiko pusiausvyrą ir sunkiomis, ir maloniomis gyvenimo akimirkomis.
Buda

Net geri išgyvenimai: džiaugsmas, aiškumas ir konceptuali laisvė yra samsaros priežastimi jei bandome juos sulaikyti.
I Džiamgon Kongtrul Rinpočė Lodro Thaje

Bet kokia nepriklausomybė yra laimė, kiekviename priklausomume nuo kitų glūdi liūdesys.
Patrul Rinpočė

Reiškiniai, kuriuos išgyvename, primena mėnulį atsispindintį vandenyje.
Iš tiesų jie netikri, iš tiesų tai apgaulė.
Nagardžuna

Ar vaikštai, sėdi, o gal miegi,
Visada žvelk į protą,
Nepaliaujamai, be perstojo.
Tai treniruotė verta pastangų.
Milarepa

Viskas yra tik iliuzija.
Tai, kas yra tobula ir paprasta,
Nieko bendro neturi
Su “geru” ar “blogu”,
“Norėjimu” ar “nenorėjimu”.
Tad lygiai taip pat gerai
Galima plyšti iš juoko.
Longčen Rabdžiampa Rinpočė (XIV amžius)

Jei tavo protas nuolat ilsisi pats savyje,
Nesivaikyk dorybingų žodžių nei veiksmų.
Atiša

Viskas yra gerai, kas ugdo, išvaduoja iš prisirišimo, suteikia laisvę ir atveria troškimą nešti naudą kitiems.
Lama Ole Nydahlas

Tas baisus daiktas, vadinamas lavonu,
Jau šiandien yra mumyse.
Milarepa

Kitų labui galima veikti tik tada,
Kai apie save daugiau nebegalvojama.
Atiša

Kai kurie žmonės mano, kad tuomet, kai gali pasakyti, jog atlieka gilesnias praktikas, patys tampa gilesniais.
Šamaras Rinpočė

Niekam netarnauja nepaliaujamas Dharmos skelbimas, jei nenugalėtas išdidumas. Niekam netarnauja meditavimas, jei nuolat laužomi prieglobsčio įžadai. Niekam netarnauja atsidavimas praktikai dieną ir naktį, jei nelydi jos bodhičitta.
Kharak Gomčiug

Kai kuriems meditacija siejasi su vizijomis, sensacingais įspūdžiais ir paslaptimi. Mahamudra – nieko panašaus; tai sisteminga treniruotė, visiškai logiška ir konkreti.
Šamaras Rinpočė

Karmapa yra tas, kuris parodys mahamudros tikrumo pilnatvę ir visų budų aktyvumą..
Guru Rinpočė

Jei visiškai pasišventi Mokymams ir jais pasitiki, tuomet kiekviena gyvenimo situacija tampa praktikos dalimi. Sugebi gyventi praktika vietoje to, kad ją tik atlikinėtum.
XVI Karmapa Rangdžiung Rigpe Dordže

Visapusiškas ir veiksmingas augimas panašus į lenktynes: jei posūkyje išlekiame iš trasos – važiavome per greitai, jei ne – važiavome per lėtai.
Lama Ole Nydahlas

Pirmiausiai žmogus pradedamas motinos įsčiose. Tuomet jis beveik nematomas. Po to gimsta, auga ir pagaliau sensta, taip kaip aš dabar. Kūnas silpsta, iškrenta dantys ir slenka plaukai. Po to žmogus miršta. Kūnas suira ir išnyksta, nebelieka nieko. Mano žili plaukai – mano nepatvarumo mudra.
Gendynas Rinpočė

Netikėkite bet kokiais perdavimais tik dėl to, kad jie ilgą laiką skelbiami daugelyje šalių. Netikėkite kažkuo vien todėl, kad dauguma žmonių nuo seno tai kartoja. Nepriimkite nieko tik dėl to, kad tai pasakė kažkas, paremęs tai savo autoritetu – koks nors išminčius arba kunigas, arba todėl, kad tai parašyta kokiame nors šventame rašte. Netikėkite kažkuo tik del to, kad tai skamba kaip Tiesa. Netikėkite vizijomis ar fantazijomis, kurios, manote, duotos dievo. Pasitikėkite Tiesa, kurią pažinote kaip tiesą po ilgo tikrinimo. Pasitikėkite tuo, kas atneša naudą jums ir kitiems.
Buda

Darbas su protu meditacijoje yra tikslus it vokiškas sportinis automobilis. Jis duoda ilgalaikius rezultatus ir yra kur kas efektyvesnis negu atramos ieškojimas išoriniuose malonumuose.
Lama Ole Nydahlas

Kaltink tik vieną žmogų
Atiša
(Lengva atspėti kokį žmogų: tą žmogų, kurį kiekvieną dieną matome veidrodyje. Žmonės daro vieną esminę klaidą: jie visą pasaulį bando padengti oda, kad keliaudami nesusižeistų pėdų. Daug lengviau yra užsidėti batus. Tai reiškia, kad žmonės bando pakeisti visą pasaulį, o daug lengviau yra pakeisti požiūrį, kuriuo patiriame pasaulį, – į patį teisingiausią ir patį lengviausią. Tai, kad keisime išorinį pasaulį, rezultatų neduos. Net jeigu mes visus kalmukus ir kazachus išvešime mirti į Sibirą, o žydus paleisime dūmais (nes galvojame, kad būtent tai patenkins mūsų idealogiją ir padarys mūsų tautą laiminga), vėliau paaiškės, kad pasaulis yra didesnis ir kad vieną kartą mums pritrūks jėgų. Budizme svarbu pakeisti požiūrį į pasaulį, o ne patį išorinį pasaulį. Tad visuomet kaltas tik vienas žmogus. Visuomet dėl mūsų asmeninių kentėjimų kaltas mūsų “aš” – kenčiame tik dėl to, kad jį turime. – Wojtekas Tracevskis )

Views All Time
Views All Time
7219
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!