Kategorija: Antanas Terleckas

Antanas Terleckas (Biografija)

Antanas Terleckas gimė 1928 m. vasario 9 d. Ignalinos rajone, Krivasalio kaime, mažažemio valstiečio šeimoje. Besimokydamas Linkmenų progimnazijoje, 1945 metais du mėnesius kalėjo Švenčionių kalėjime. Baigęs penkias klases, įstojo į Vilniaus prekybos technikumą. Baigęs technikumą, studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1954 - 1957 metais dirbo SSRS valstybinio banko Lietuvos skyriuje kredito inspektoriumi, Vilniaus miesto valdybos viršininko pavaduotoju. Tuo pačiu metu mokėsi Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto aspirantūroje. 1957 m. gruodžio 24 d. suimtas. Sibiro konclageriuose iškalėjo trejus metus. Sugrįžęs dirbo "Puntuko" gamykloje dispečeriu,...

Antanas Terleckas apie Vasario 16-ąją, iškraipomą istoriją ir dabarties pavojus Lietuvos valstybingumui

Knygoje “Lietuvos Laisvės Lygos kova už laisvę ir nepriklausomybę” A.Terleckas pateikia istorikų išvadas, kad kovą už Lietuvos nepriklausomybę pradėjo Lietuvos laisvės lyga (LLL), o ne Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS). Štai istorikas Česlovas Bauža knygoje “Lietuvos Sąjūdis ir valstybės idealų įgyvendinimas” rašo: “Kiek nelauktai brežneviniu speigmečiu 1979 m., kaip iššūkis visuotinei abejingumo atmosferai, buvo paskelbtas Baltijos tautų 45 atstovų memorandumas (…). Memorandumo nuostatomis Sąjūdžio teisės ekspertai ir politikai vadovavosi, atitinkamai ruošdami Nepriklausomybės atkūrimo dokumentų paketą”. Č.Bauža teigia, kad Memorandumas “Lietuvos visuomeninio gyvenimo atmosferoje buvo...